piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

„Hub of talents” także w Łomży

„Hub of talents” wspólny projekt 6 technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego jest na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Liderem projektu wartego 7,8 mln zł, przy czym blisko 7,3 mln to dofinansowanie z PARP jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, a wśród partnerów jest też Park Przemysłowy Łomża.

Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” stworzył Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z pięcioma partnerami tzw. technoparkami z Ełku, Olsztyna, Suwałk, Elbląga oraz Łomży.
Wspólnie podjęte działania mają stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjnych pomysłów biznesowych i ich realizacji w makroregionie Polski Wschodniej, w formie przedsiębiorstw typu start-up. 
Projekt skierowany będzie do osób, które nie ukończyły 35 lat. Zgłaszane pomysły nie mogą być przedmiotem działalności gospodarczej – podkreśla BPNT w informacji prasowe. - Muszą być to zupełnie nowe idee, a podstawowym kryterium oceny jest ich innowacyjność.
Uczestnicy projektu mają mieć zapewnione szkolenia i warsztaty, indywidualny mentoring i coaching biznesowy, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe. We wszystkie te działania zaangażowani zostaną zewnętrzni eksperci – specjaliści w danej dziedzinie, a także inne instytucje otoczenia biznesu typu fundusze Venture Capital, seedowe czy też aniołowie biznesu i inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0