sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@

Koncepcje Via Baltica czekają na zatwierdzenie

Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku kończą już analizy opracowanych tzw. „koncepcji programowych” na 6. odcinków drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Jeszcze w lutym mają odbyć się pierwsze posiedzenia Zespół Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału w Białymstoku, a do końca maja mają one przejść ocenę KOPI czyli Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Oczekuje się, że jako pierwszy całą procedurę przejdzie odcinek obwodnicy Łomży od węzła Łomża Zachód (skrzyżowanie z drogą do Ostrołęki w okolicach Sierzput Młodych) po węzeł Kolno w Kisielnicy. Najważniejsza jego częścią jest ponad kilometrowej długości most przez Narew.

- Koncepcja Programowa to opracowanie projektowe zawierające wszystkie założenia niezbędne do przygotowania projektu budowlanego. Zawiera m.in.: przebieg drogi, liczbę węzłów, konstrukcję obiektów drogowych i inżynierskich, rozwiązania dróg obsługujących tereny sąsiednie, odwodnienie oraz wszystkie założenia umożliwiające wykonanie kosztorysu robót - wyjaśniał Rafał Malinowski z GDDKiA w Białymstoku.
Przetarg na wyłonienie wykonawców dokumentacji GDDKiA ogłosiła jesienią 2014 roku, a wiosną 2015 roku podpisała umowy z wybranymi wykonawcami. Od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn S61 ma mieć ponad 86 km długości dlatego zadanie podzielono na 6 części, a łącznie koszt opracowania koncepcji programowej „łomżyńskiego” odcinaki Via Baltica wynosi 9 mln zł.  Jak informuje Rafał Malinowski koncepcje na wszystkie odcinki trafiły już do GDDKiA i są teraz analizowane przez pracowników oddziału i niebawem mają być poddawane formalnej ocenie. Zajmie się tym Zespół Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału w Białymstoku na którego posiedzenia mają być zapraszani także samorządowcy z gmin przez których tereny przebiegają poszczególne odcinki planowanej ekspresówki. Z przedstawionych przez Malinowskiego orientacyjnych terminów posiedzeń zespołów wynika, że na pierwszy ogień pójdzie odcinek obwodnicy Łomży od węzła Łomża Zachód (skrzyżowanie z drogą do Ostrołęki w okolicach Sierzput Młodych) po węzeł Kolno w Kisielnicy. Posiedzenie ZOPI planowane jest jeszcze w lutym, a w marcu dokument miałby zostać zatwierdzony przez Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych w centrali GDDKiA w Warszawie.
Druga część obwodnicy Łomży - od węzła Łomża Południe zlokalizowanego za Konarzycami po węzeł Łomża Zachód - miałaby być zatwierdzana w kwietniu (ZOPI) i maju (KOPI). W tym samym terminie zatwierdzenia ma przejść koncepcja programowa odcinka od Ostrowi Mazowieckiej po Śniadowo.
Orientacyjne terminy posiedzeń na pozostałe odcinki S61 to: Śniadowo – Łomża Południe ZOPI – marzec, KOPI – kwiecień; Kolno – Stawiski: ZOPI – koniec lutego; KOPI brak – Oddział planuje  zatwierdzenie protokołu  ZOPI przez Centralę, a Stawiski – Szczuczyn ZOPI – koniec lutego; KOPI  brak – Oddział planuje zatwierdzenie protokołu  ZOPI przez Centralę.

Jeśli podczas posiedzeń ZOPI i KOPI nie będzie większych uwag do przedstawionych koncepcji programowych GDDKiA w Białymstoku w połowie roku byłaby gotowa do ogłaszania przetargów „zaprojektuj i zbuduj” drogę. Warunkiem koniecznym będzie tylko uzyskanie na to zgody Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które wiąże się z zapewnieniem finansowania  inwestycji. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0