środka, 22 listopada 2017 napisz DONOS@

Via Baltica spada... Będzie rok później?

Rząd przedstawił najnowszą wersję projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W stosunku do poprzedniej wersji programu łomżyński odcinek Via Baltica spadł z 19 na 25 miejsce, a jej budowę opóźniono o rok. Do listy priorytetów dopisano natomiast „białostocką” S19. Ostateczne przyjecie dokumentu planowane jest we wrześniu 2015 r.

Plany budowy dróg zgodnie z "nowym" PBDK na lata 2015-2023 (z perspektywą do 2025 r.) (mapa z sierpnia 2015 r.)
Plany budowy dróg zgodnie z "nowym" PBDK na lata 2015-2023 (z perspektywą do 2025 r.) (mapa z sierpnia 2015 r.)
Plany budowy dróg zgodnie z "starym" PBDK na lata 2015-2023 (mapa z listopada 2014 r.)
Plany budowy dróg zgodnie z "starym" PBDK na lata 2015-2023 (mapa z listopada 2014 r.)

Prace nad projektem nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) trwają od ponad roku. Pierwszą wersje dokumentu opublikowano w listopadzie ubiegłego roku. Teraz jest już w końcowym etapie prac.
- Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie dokumentu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego na najbliższym posiedzeniu – 27 sierpnia 2015 r. Przyjęcie nowego programu drogowego przez rząd jest planowane we wrześniu 2015 r. - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Okazuje się, że w trakcie prac dokument znacząco zmieniono. Zmiany dotyczą także listy zadań inwestycyjnych stanowiącej załącznik nr 1 do Programu. W dalszym ciągu na niej jest „łomżyńska” Via Baltica czyli nowa droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej przez Łomżę, Ełk, Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku.
Jej budowa w Programie podzielona jest na dwa odcinki: od granicy z Litwą do istniejącej już obwodnicy Augustowa i od niej do Ostrowi Mazowieckiej (wraz z obwodnica Łomży). Pierwszy z tych odcinków jest na 24, a drugi na 25 miejscu listy wobec odpowiednio 18 i 19 miejsca w pierwotnej wersji dokumentu.
Nieco zmieniają się także lata realizacji drogi – inwestycje mają zacząć się rok później niż czyli odpowiednio w 2016 i 2017 roku i zakończyć w 2021 roku.
W stosunku do starej wersji dokumentu z nowej usunięto szacowane koszty inwestycji i harmonogram rocznych wydatków.

Ciekawostką ogólną jest to, że o ile w pierwotnej wersji dokumentu łączne koszty inwestycji drogowych w programie szacowano na ponad 141 miliardów złotych, to teraz – przy rozszerzeniu listy inwestycji – wynoszą one – tylko 107 mld zł.

Dopisana do listy priorytetowych inwestycji białostocka S19 jest około 40 miejsca z terminem realizacji do 2025 roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0