piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@

Obwodnica Łomży: czas na głos społeczeństwa

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Łomży po pięciu miesiącach weszło w drugą fazę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpił we wtorek do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o zaopiniowanie przedsięwzięcia. Od dziś liczy się także 21-dniowy termin jaki ma „społeczeństwo” na zapoznawanie się z wnioskiem złożonym przez drogowców, oraz na składanie uwag.

Planowane przebiegi obwodnicy Łomży
Planowane przebiegi obwodnicy Łomży

Przypomnijmy, po jesiennej decyzji drogowców o wyłączeniu obwodnicy Łomży z wniosku dotyczącego budowy całej Via Baltica od Ostrwi Mazowieckiej po Szczuczyn, i wywołanych nią protestach w Łomży, w lutym tego roku drogowcy złożyli do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku nowy wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61. Ze względu na braki w dokumentacji RDOŚ wzywał do jej uzupełniania. I jak się wydaje wreszcie – po pięciu miesiącach od złożenia – dokumentacja jest kompletna. Wskazywać na to może dedycja RDOŚ o przystąpieniu do kolejnego etapu procesu wydawania decyzji środowiskowej. Zapoczątkowało je wydane we wtorek przez Lecha Magrela, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, „obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”. Na tym etapie postępowania „społeczeństwo” zyskało prawo wglądu do dokumentacji sprawy oraz możliwość składania własnych uwag i wniosków. Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie RDOŚ przy ul. Dojlidy Fabryczne 23  w Białymstoku. Uwagi można składać na miejscu, ale także za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.
„Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone  przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” dla obwodnicy Łomży – zapewnia Lech Magrel.

Drogowcy z białostockiego oddziału GDDKiA zaproponowali zbudowanie obwodnicy Łomży po stronie zachodniej miasta. W ich wniosku do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej zawarte zostały dwa warianty przebiegu obwodnicy, przy czy jako najkorzystniejszy do realizacji GDDKiA wskazuje tzw. wariant daleki zachodni (jasno niebieski na załączonej grafice).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0