Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Brakowało trzech miesięcy obserwacji ptaków

Główne zdjęcie
Marzec 2008r, przeloty nad Łomżą

Obwodnica Łomży musiała zostać wyłączona z decyzji środowiskowej dla Via Baltica ze względu na brakującą inwentaryzację ptaków migrujących z trzech miesięcy: wrzesień, październik i marzec – wynika z odpowiedzi jaką Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister transportu, udzieli na interpelację posła Lecha Kołakowskiego. Jak zapewnia wiceminister „obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we własnym zakresie przystąpiła do wykonania inwentaryzacji jesiennej ptaków migrujących, aby w jak najszybszym terminie móc złożyć kompletną dokumentację pozwalającą na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Łomży.” W odpowiedzi brak jest informacji kiedy Ministerstwo planuje budowę obwodnicy.

Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przekazuje że przeprowadzona została kontrola i analiza działań podjętych w przedmiotowej sprawie. Podjęte czynności wykazały, iż zakres oraz sposób przygotowania dokumentacji środowiskowej załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji jest zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227, z późn. zm.). 
Potwierdza, że w ramach prowadzonego od wiosny ubiegłego roku postępowania organ ochrony środowiska trzykrotnie wzywał do usunięcia braków w dokumentacji. 
- Jednak w żadnym z pism o uzupełnienie dokumentacji, RDOŚ nie wezwał Inwestora do przedłożenia wyników dodatkowej inwentaryzacji ptaków migrujących oraz nie poinformował, iż brak takiej inwentaryzacji skutkować może wydaniem decyzji odmownej dla całej inwestycji – przekazuje wiceminister, podkreślając, że ostatecznie RDOŚ zarzucił, iż przedłożona dokumentacja do wniosku nie zawiera inwentaryzacji ptaków migrujących z miesięcy: września, października i marca. - Informacja o konieczności przekazania wyników takiej specjalistycznej inwentaryzacji przekazana została inwestorowi dopiero na spotkaniu w dniu 12 września 2013 r..

Minister Rynasiewicz powtarza też wcześniejsze zapewnienia GDDKiA, iż po niezwłocznym uzupełnieniu dokumentacji o inwentaryzację w zakresie ptaków migrujących, GDDKiA złoży odrębny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Łomży.
- Obecnie GDDKiA we własnym zakresie przystąpiła do wykonania inwentaryzacji jesiennej ptaków migrujących, tak aby w jak najszybszym terminie móc złożyć kompletną dokumentację pozwalającą na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Łomży – podaje Zbigniew Rynasiewicz.

Wiceminister odpiera także zarzuty dotyczące przedłożenia nierzetelnie przygotowanych materiałów. Informuje, że na potrzeby raportu środowiskowego, dla całej inwestycji, przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja ptaków w okresie od 9 kwietnia do 20 sierpnia 2010 r., którą na odcinku przejścia przez dolinę Narwi prowadzono w pasie szerokości 4 km (po 2 km w każdą stronę od osi każdego z 3 wariantów). Badania prowadzone były przez doświadczonych przyrodników (ornitologów) z Pracowni Badań Środowiskowych „Acer” z Olsztyna zgodnie z założeniami i metodologią przyjętą w GDDKiA. Nieuzasadnionym jest więc stwierdzenie, iż opracowując raport oparto się na „szczątkowych danych”.
Podkreśla także, że autorzy raportu wskazali, jako najkorzystniejszy środowiskowo, wariant l, omijający Łomżę od strony zachodniej. Wariant ten wskazany został również jako preferowany przez Inwestora we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W żadnym ze swoich wezwań RDOS nie zaproponował Inwestorowi zmiany preferowanego wariantu, pomimo, iż takie rozwiązanie dopuszcza obowiązujące prawo.

Minister Rynasiewicz w odpowiedzi na interpelację posła Kołkowskiego nie określił terminu budowy obwodnicy Łomży. Poinformował, że aktualnie w resorcie transportu trwają prace nad ustaleniem listy projektów drogowych, jakie będą planowane w kolejnej perspektywie finansowej UE. 
- Dla Ministerstwa TBiGM priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi ekspresowe. Jednakże dokładne plany inwestycyjne na lata 2014-2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie GDDKiA jako beneficjent programów unijnych w zakresie dróg krajowych, otrzyma w kolejnej perspektywie finansowej – napisał wiceminister  Zbigniew Rynasiewicz.

210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę