piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@

Radni Łomży „przeciwko planom wyeliminowania budowy obwodnicy Łomży poza perspektywę 2020 roku”.

Stanowisko Rady Miejskiej Łomży z 30 października 2013 roku w sprawie zaniechań polegających na powstawaniu braków w dokumentacji złożonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku skutkujących wydaniem ostatecznej decyzji środowiskowej dotyczącej budowy Via Baltica z wyłączeniem odcinka obwodnicy Łomży.

My Radni Rady Miejskiej Łomży wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciwko planom wyeliminowania budowy obwodnicy Łomży poza perspektywę 2020 roku.
Brak decyzji środowiskowej dla obwodnicy Łomży może przekreślić starania mieszkańców Łomży o jej szybką budowę. Tymczasem przejeżdżające przez Łomżę tysiące samochodów, w tym szczególnie ciężarowe powodują ogromne uciążliwości i utrudniają życie jej mieszkańcom. Ulica Wojska Polskiego będąca główną arterią miasta nie wytrzymuje takiego ruchu i występujących przeciążeń. Nieustannie tworzą się „korki”, pękają ściany okolicznych domów, zwiększa się liczba wypadków, postępuje degradacja miejskiego środowiska.
Oddalanie się perspektywy budowy obwodnicy Łomży wzbudza zdecydowany społecznych sprzeciw – reaktywowany został Społeczny Komitet Obrony Obwodnicy Łomży. Marginalizowanie przez władze centralne i wojewódzkie miasta Łomży staje się faktem i budzi społeczne frustracje.
Mając na względzie powyższe żądamy podjęcia jak najszybszych i efektywnych działań skutkujących budową obwodnicy Łomży. Żądamy pilnej interwencji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, która zobowiąże Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku do pilnego złożenia kompletnej dokumentacji celem wydania decyzji środowiskowej na nieuwzględniony odcinek Via Baltica – obwodnicy Łomży.
Wyrażamy przekonanie, że głos reprezentantów społeczności miasta nie pozostanie bez odzewu.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0