sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Łomżyńska Via Baltica przed obwodnicą Warszawy

Rząd opublikował projekt Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) po przeprowadzonych już konsultacjach społecznych. Pierwszym z jego załączników jest „wykaz dużych projektów”. Na 12 miejscu listy projektów drogowych – tak jak i w projekcie przed konsultacjami - jest budowa S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej po obwodnicę Augustowa. Tuż za łomżyńskim odcinkiem Via Baltica jest Południowa Obwodnica Warszawy.

źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Jak czytamy w dokumencie  lista „obejmuje ranking projektów wynikający z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu”. Oprócz projektów przewidzianych do realizacji w PO IŚ, wykaz obejmuje także projekty planowane do wdrożenia ze środków CEF, czyli zarządzanego przez Komisje Europejska programu „Łącząc Europę”. Z tych pieniędzy miałby S61  od obwodnicy Augustowa – do Suwałk i dalej granicy z Litwą.
Na pierwszym miejscu jest budowa S8 na od Radziejowic w okolicach Mszczonowa (za Warszawą) aż po Białystok.  Via Baltica na północ od Augustowa jest na 5 miejscu, a na południe - „nasza” - jest na miejscu 12. I wszystkie te inwestycje miały te miejsca także w pierwotnej wersji dokumentu.

Po konsultacjach społecznych na listę najważniejszych inwestycji dostała się Południowa Obwodnica Warszawy, której wcale nie było w pierwotnej wersji dokumentu. POW zajęła 13 miejsce, a więc jest tuż za łomżyńskim odcinkiem Via Baltica.

Z regionu na liście są jeszcze dwa odcinki S19. Na 24 miejscu jest fragment Białystok – Lublin, a na 28 Białystok - granica z Białorusią.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0