Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 23 kwietnia 2021 napisz DONOS@

10 lat Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Województwo podlaskie należy do najsłabiej rozwiniętych regionów Polski. Dysponuje wieloma atutami wynikającymi z atrakcji przyrodniczych, czystego środowiska, jednak nie dysponuje konkurencyjną i dynamiczną bazą gospodarczą. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego przyjęła na siebie rolę promowania i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, głównie poprzez działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

W latach 1995-2004 Fundacja rozwijała swój potencjał i zasoby, aby obecnie, w początkowym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, skutecznie ułatwiać przedsiębiorcom i innym grupom społecznym w województwie podlaskim sięgnięcie po pomoc i zwiększenie możliwości rozwoju. Fundacja dysponuje obecnie kilkunastoma programami, które wcześniej w naszym regionie nie występowały w ogóle, lub były prowadzone na bardzo małą skalę. Wymienić tu należy chociażby:

Programy dotacji (Fundacja pełni rolę jedynej w województwie Regionalnej Instytucji Finansującej dla programów Phare oraz programów finansowanych z funduszy strukturalnych, wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, skierowanych na rozwój przedsiębiorstw i kadr nowoczesnej gospodarki)
Inwestycje kapitałowe (Podlaski Fundusz Kapitałowy działający przy Fundacji jest jedynym w województwie funduszem typu venture capital kierującym ofertę wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwiającym pozyskanie kapitału na rozwój)
Poręczenia kredytów gospodarczych (Podlaski Fundusz Poręczeniowy działający przy Fundacji ma zasięg regionalny i plasuje się w krajowej czołówce tego typu instytucji)
Mikropożyczki (w ostatnich trzech latach Fundacja rozwinęła unikalną ofertę finansowania małych przedsiębiorstw, która znajduje szerokie zainteresowanie wśród osób podejmujących działalność gospodarczą i wśród mikroprzedsiębiorstw)
Informacje i usługi kooperacji o zasięgu europejskim (Podlaskie Centrum Euro Info jest jedyną instytucją w regionie realizującą zadania wyznaczone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw w programie wieloletnim dla MSP, od początku ocenianą bardzo wysoko przez Komisję Europejską)
Promocja odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędności (Podlaska Agencja Zarządzania Energią od ponad roku realizuje zadania wyznaczone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu w ramach programu SAVE)W zakresie prowadzonej działalności statutowej Fundacja posiada od 2000 roku akredytację Krajowego Systemu Usług dla MSP, od 2001 roku certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000. W grudniu ubiegłego roku Fundacja pomyślnie przeszła audyt certyfikujący, potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem.

Dotychczasowe osiągnięcia Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego potwierdzają dane liczbowe, które obrazują skalę prowadzonej działalności i oddziaływanie na regionalną gospodarkę:

Ponad 10 mln euro dotacji dla ponad 500 małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim na inwestycje, a w dalszej kolejności na zakup usług doradczych i rozwój rynków zbytu
Ponad 2,5 mln euro dotacji dla gmin na tworzenie infrastruktury komunalnej pod rozwój przedsiębiorczości
Ponad 750 poręczeń na kwotę 62,5 mln złotych, co pozwoliło przedsiębiorcom zaciągnąć kredyty w kwocie 117 mln złotych
Ponad 9 mln złotych zainwestowanych w podlaskie przedsiębiorstwa na zasadzie venture capital
Ponad 80 pożyczek na kwotę 1,7 mln złotych udzielonych na rozwój i uruchomienie działalności gospodarczej.
Prawie 15 tysięcy osób skorzystało z programów informacyjnych Fundacji, przede wszystkim świadczonych przez Centrum Euro Info, a także Podlaską Agencję Zarządzania Energią
Ponad 14,5 tysiąca osób bezrobotnych, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw skorzystało z oferty szkoleń. Znaczący odsetek tych osób brał udział w szkoleniach dofinansowanych ze środków przedakcesyjnych UE.
Ponad 14 tysięcy usług doradczych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych na rzecz osób prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą

W 2004 roku Fundacja rozpoczęła również przyjmowanie wniosków przedsiębiorców na dotacje inwestycyjne i na dotacje na usługi doradcze, a także wniosków instytucji szkoleniowych na programy szkoleniowe skierowane na rozwój kadr przedsiębiorstw, pochodzące z funduszy strukturalnych UE. Zainteresowanie potencjalnych beneficjentów jest na tyle duże, iż należy spodziewać się wykorzystania dostępnych środków w całości. Ponieważ jednak zcentralizowany system wdrażania powoduje, że podlascy wnioskodawcy muszą konkurować o dotacje z podmiotami z innych województw podejmujemy starania, aby wzmacniać ich wiedzę i umiejętności. W dalszym ciągu będziemy szeroko informować o wszystkich formach dostępnego wsparcia za pomocą konferencji, seminariów, indywidualnych konsultacji oraz serwisu informacyjnego na naszej stronie internetowej.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego po 10-ciu latach działalności zaliczana jest do wiodących organizacji sektora pozarządowego w kraju.


Andrzej Parafiniuk

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę