Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 05 marca 2021 napisz DONOS@

Via Baltica minie Łomżę z zachodu...

Główne zdjęcie
Najprawdopodobniej tak będzie biegła Via Baltica. Zgodnie z projektem droga na tym odcinku będzie miała długość 92,6 km.

- Raport środowiskowy opracowany dla planowanej drogi ekspresowej S-61 (Via Baltica) jako korzystniejszy wskazuje tzw. wariant pierwszy – mówi Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opracowany przez firmę Tebodin raport środowiskowy, to brakujące ogniowo do dokumentacji na podstawie której wybrany będzie jeden z czterech przygotowanych wariantów szczegółowych przebiegu Via Baltica. Wariant I zakłada budowę drogi z obwodnicą Łomży po zachodniej stronie miasta.

Firma Tebodin na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma przygotować dokumentację do tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę Via Baltica na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Opracowano cztery warianty przebiegu drogi ekspresowej S61 na tym odcinku.  Warianty I, II i III mają różne przebiegi, które pokrywają się tylko na krótkich odcinkach. Wariant IV powstał z połączenia rozwiązań wariantów I i II – mianowicie na odcinku obwodnicy Łomży ma wspólny przebieg z wariantem II (po wschodniej stronie miasta), a na pozostałej części opracowania pokrywa się z wariantem I.
Prezentując te warianty w listopadzie eksperci firmy Tebodin jako najkorzystniejszy wskazywali właśnie wariant IV, przy czym podczas posiedzenia tzw. Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w białostockiej GDDKiA podkreślano, że na ostateczną rekomendację wpływ będzie miał raport środowiskowy, który wówczas był jeszcze w opracowaniu. Dokument został wreszcie opracowany.
- To ogromne opracowanie. Pięć tomów po około 200 stron plus różnego rodzaju mapy – mówi Rafał Malinowski rzecznik prasowy białostockiego oddziału GDDKiA.   
Raport, po sprawdzeniu w Białymstoku kilka dni temu został przesłany do warszawskiej centrali Dyrekcji. Jeśli nie będzie miała zastrzeżeń w marcu lub kwietniu zbierze się Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w Warszawie, która oficjalnie rekomenduje przebieg drogi i na podstawie jej decyzji opracowany będzie wniosek o „decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji”.
- Raport jako korzystniejszy wskazuje przebieg Via Baltica w wariancie pierwszym, czyli z  obwodnicą Łomży po stronie zachodniej – mówi Malinowski, dodając jednak, że ostateczna rekomendacja będzie dopiero na KOPI.  

Opis wariantu I drogi S-61 z obwodnicą Łomży
Połączenie Wariantu 1 drogi S-61 z droga S-8 ustalono w węźle typu WA zlokalizowanym w km ok. 522+500 drogi S-8. Taka lokalizacja węzła wywołuje konsekwencje dla istniejących połączeń dróg. Zachodzi konieczność likwidacji istniejącego węzła „Łomża” (pozostawiając jedynie przejazd nad droga S-8) w km ok. 550+500 drogi S-8 oraz rezygnacji z planowanego węzła w miejscowości Podborze na przecięciu z drogami powiatowymi 2633W i 2654W (pozostawiając jedynie przejazd pod droga S-8). Droga S-61 w wariancie 1 przebiega przez tereny rolne przybliżając się na początkowym odcinku (do km ok. 7+000) do obszarów chronionych Natura 2000 (PLB140007). Odcinek drogi S-61 od 5+500 do 11+500 przebiega równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej 677 w odległości od 50 do 100 m. W km 6+100 planuje się lokalizacje węzła na przecięciu z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 627 (długości ok.3,6 km), który umożliwi podróżującym droga wojewódzka włączenie w układ dróg ekspresowych. Jak wspomniano wcześniej, w wariancie 1 połączenie drogi wojewódzkiej 627 bezpośrednio z Droga S-8 (obwodnica Ostrowi Mazowieckiej) w istniejącym węźle „Łomża” zostanie zlikwidowane. Na dalszym odcinku droga S-61 przebiega przez tereny rolne lub pomniejsze obszary leśne przecinając rzekę Orz w km ok. 14+600 oraz rzekę Ruż w km ok. 21+700. Trzeci węzeł łączący drogę wojewódzką 677 z S-61 zaplanowano w km ok. 20+700. W km ok. 28+200 Droga S-61 przebiega na linia kolejowa nr 36 Ostrołęka – Łapy. Od kilometra ok. 33+500 przebieg drogi zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej na odległość ok. 300÷500 m i prowadzony jest po jej zachodniej stronie. W km ok. 37+700 usytuowano węzeł „Łomża Południe” powiązując drogę S-61 z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63 (klasa techniczna GP), która omija miasto Łomża po południowej stronie. Dalej trasa drogi S-61 omija miasto Łomża po stronie zachodniej. W km ok.44+150 zaplanowano węzeł „Łomża” na przecięciu z droga krajowa 61. Kolejny węzeł na przecięciu z drogą wojewódzką (klasa techniczna G) usytuowano w km ok. 47+700. Dalej droga przekracza rzekę Narew wraz z przyległymi terenami zalewowymi. W km ok. 54+650 zaplanowano lokalizacje węzła „Białystok”, w którym droga S-61 łączy się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 64, która omijając Łomżę stanowi jej północna obwodnice. Kolejny węzeł znajduje się na przecięciu z drogą krajową 63, której nowy przebieg omija po stronie południowej miejscowość Kisielnica.
Lokalizacja węzła „Giżycko” przypada na kilometr 57+550 drogi S-61. Na odcinku do obwodnicy Stawisk nie zlokalizowano żadnego węzła ze względu na bardzo ubogą sieć drogową w tym rejonie (występują tu nieliczne drogi powiatowe i gminne). Dostęp do drogi ekspresowej zapewnia tu węzły „Giżycko” na obwodnicy Łomży oraz „Stawiski” na projektowanej w odrębnym opracowaniu obwodnicy Stawisk. W km 63+000 przebieg wariantu 1 zbiega do istniejącej drogi krajowej nr 61 i do km 66+500 biegnie do niej równolegle, nie ingerując znacząco w jej pas drogowy. Całkowite zajęcie jej pasa następuje od km 66+500 do obwodnicy Stawisk – wschodnia jezdnia została zaprojektowana po śladzie istniejącej drogi. Dodatkowo po stronie zachodniej zaprojektowano drogę dojazdową o podwyższonych parametrach (tzw. „droga autobusowa”), która ma zastąpić istniejącą drogę krajowa nr 61 i uzupełnić w ten sposób lokalną sieć komunikacyjną. Podobna sytuacja ma miejsce za obwodnicą Stawisk na odcinku od km 76+156 do km 81+800, gdzie droga ekspresowa również w pełni wykorzystuje pas drogowy istniejącej drogi krajowej nr 61. „Droga autobusowa” na tym odcinku do km 78+000 ma przebieg wschodni, dalej przechodzi na zachodnią stronę. Na odcinku od km 81+800 do 84+300 przebieg drogi ekspresowej odchyla się na wschód w celu ominięcia miejscowości Świdry-Dobrzyce. W km 82+783 na przecięciu z drogą powiatową nr 1828B zlokalizowano węzeł „Grabowo” - typ WB, półkoniczyna z łącznicami w przeciwległych ćwiartkach. Węzeł ten zapewni mieszkańcom gminy Grabowo dostęp do drogi ekspresowej. W sąsiedztwie węzła zarezerwowano teren na wykonanie obwodu utrzymania drogi. Od km 84+300 do km 89+200 przebieg wariantu 1 realizowany jest po raz kolejny według założenia wykorzystania pasa drogowego istniejącej drogi krajowej. Na odcinku od km 89+200 do projektowanej obwodnicy Szczuczyna droga ekspresowa wybiega na wschód i omija szeroko miejscowości Stawiane i Obrytki. Wariant 1 kończy swój przebieg na styku z projektowana obwodnica Szczuczyna w km 92+588.

210204100642.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę