Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 01 kwietnia 2023 napisz DONOS@
_ nowa strona parku____________________________ www.lpkdn.wrotapodlasia.pl ____________________________ nowa strona parku _

Pozostałe wiadomości

Inne Strony ............................................. www.lpkdn.wrotapodlasia.pl ............................................. www.drozdowo.sor-albatros.pl .............................................

W TROSCE O ŚRODOWISKO

           

Szanowni Państwo

 – mieszkańcy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i jego otuliny

      Generalnym celem ŁPKDN jest ochrona zalewowych terenów Doliny Narwi, wyróżniających się występowaniem wielu rzadkich zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt oraz ochrona unikatowych wartości krajobrazowych, popularyzacja i upowszechnianie wartości przyrodniczych i kulturowych w warunkach racjonalnie zagospodarowanego przez człowieka otoczenia.

      Analiza rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków, ssaków, gadów, roślin wyraźnie wskazuje na wyjątkowe znaczenie Doliny Narwi jako ostoja o randze Europejskiej jak i obszar odpoczynku w okresach migracji międzykontynentalnych

     Teren Parku i otuliny dzięki charakterystycznemu zróżnicowaniu walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przyciąga setki turystów, którzy chcą zobaczyć nasz fenomen lub odpocząć w otoczeniu nieujarzmionej przyrody. Okolice ŁPKDN odwiedziło w ubiegłym roku ponad 15000 turystów i 2500 wędkarzy. Wiele osób przekonało się tu, że na wspaniałej przyrodzie i związanym z nią ruchem turystycznym można zarobić. Powstają nowe inicjatywy (agroturystyka) i działania zmierzające do poprawy poziomu życia mieszkańców Parku i otuliny. Rolnicy dzięki temu, że ich ziemie leżą w granicach Parku, realizują programy rolnośrodowiskowe i za swoje łąki otrzymują dodatkowo dopłaty w wysokości od 600 zł/ha do nawet 1390 zł/ha.

      Niestety nie wszyscy rozumieją na czym polega równowaga pomiędzy środowiskiem przyrodniczym i działalnością gospodarczą człowieka. Teren Parku jest obszarem, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza przez miejscową ludność – głównie w sferze produkcji rolnej. Rozwój nowych form działalności gospodarczej (hodowla krów) oraz zmieniające się potrzeby cywilizacyjne ludności powodują, iż nasila się presja zmiany dotychczasowych form użytkowania niektórych (bardzo cennych przyrodniczo i kulturowo) obszarów Parku.

Tak więc, w świetle zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych – dyrekcja ŁPKDN prosi o nie łamanie prawa i zaprzestanie:

-   zaśmiecania lasów, pól, poboczy dróg - śmieciami z gospodarstw domowych,

-   wyrzucania folii z bel,

-   zasypywania bez obowiązujących zezwoleń terenów podmokłych i bagiennych   

    przylegających do terenu zalewowego Doliny Narwi w celu stworzenia sobie większej  

    przestrzeni użytkowej przy gospodarstwach,

-   wylewania gnojowicy w strefie zalewowej Doliny Narwi, a także w okresie zimy w obszarze

    otuliny,

-   nie mieszania ścieków bytowych ( szamba przydomowego) z gnojowicą i wylewania na   

    pobliskie pola uprawne,

-   nie dewastowania platform widokowych, oznakowań rezerwatów, użytków ekologicznych 

    tablic państwowych, tablic edukacyjnych,

-   eksploatowania kopalin ( skarp żwirowych).

 

Skutki  społeczne i środowiskowe

   Zaśmiecane drogi, lasy i zdewastowane punkty obserwacyjne dają jasną informację o mieszkańcach tego regionu turystom. Wylewanie gnojowicy w strefę zalewową powoduje późniejsze  braki tlenowe ( przyduchy) w środowiskach wodnych odciętych od koryta jak i samej Narwi. Wylewanie ścieków bytowych (szamba) do gruntu  z gnojowicą powoduje rozprzestrzenianie się chorób pasożytniczych – zwłaszcza u dzieci. Pałeczki coli w ściekach bytowych wylane na pola uprawne, powodują biegunki u ssaków dziko żyjących, co w dalszej kolejności prowadzi do odwodnień i upadków. Intensywne nawożenie w ogrodnictwie powoduje kumulację zbyt dużej ilości azotanów, które obniżają jakość produktów i wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie.

Wykorzystywanie strefy krawędziowej jako źródła surowców mineralnych: piasku i żwiru stwarza zagrożenia dla życia człowieka, roślin i rzadkich zwierząt.

Apeluję o rozwagę i reagowanie na akty łamania prawa

 

Dyrektor ŁPKDN

Mariusz Sachmaciński

 

   

            Aby powstrzymać łamanie prawa w wymienionych obszarach Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi będzie współpracował z następującymi jednostkami:

RODZAJE WYKROCZEŃ

INSTYTUCJA

 

NUMER KONTAKTOWY

- eksploatowanie kopalin, - nasypy ziemi,

- obiekty budowlane,

Starostwo Powiatowe w Łomży-Wydział Ochrony Środowiska

86 215 69 21

- szkody powodowane przez zwierzęta(bóbr),

- uzgodnienia warunków zabudowy     

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łomży

86 216 42 71 wew. 254

- zanieczyszczenia - wody, - powietrza, - gleby

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Łomży

86 218 51 38

- kradzież drewna, - kłusownictwo, - szkody łowieckie (Piątnica – Wizna)

Nadleśnictwo Łomża

86 216 54 94

 

Policja – dzielnicowy gminy Piątnica 

Rejon 17  

86 47 41 041 (42)

 

Policja – dzielnicowy gminy Łomża 

Rejon 15

86 47 412 97

 

Policja – dzielnicowy gminy Wizna

Rejon 19

86 474 12 06

- kłusownictwo, - czystość wody, - licencje

Państwowa Straż Rybacka w Łomży

505 117 805

- kłusownictwo, - czystość wody, - licencje

Gospodarstwo Rybackie w Łomży

602 701 496

- szkody łowieckie i kłusownictwo (stara Łomża – Pniewo)

Koło Łowieckie „Sokół” Strażnik Łowiecki

509 862 945

- szkody łowieckie i kłusownictwo (Pniewo – rzeka Gać)

Koło Łowieckie „Knieja” Strażnik Łowiecki

608 450 904

- szkody łowieckie i kłusownictwo (rzeka Gać – Grądy W.)

Koło Łowieckie „Jeleń” Strażnik Łowiecki

510 218 900

- śmieci przy drogach, podeszczowy   osad na drodze

Zarząd Dróg Powiatowych Łomża

(086) 218-34-45

                                                     

                                                  CHROŃMY NASZE OTOCZENIE !

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę