czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Nie będzie kuratora w Pepees-ie. Sąd oddalił wniosek

Sąd Gospodarczy w Białymstoku oddalił wniosek Perła - Browary Lubelskie, jednego z akcjonariuszy Pepees-u, o ustanowienie kuratora dla łomżyńskiej spółki. Pepees poinformował o otrzymaniu postanowienia sądu w tej sprawie. Wojciech Faszczewski, p.o. prezesa Pepees-u nie ukrywa zadowolenia z takiej decyzji sądu. Podkreśla że wniosek miał charakter działania destrukcyjnego na niekorzyść spółki, zwłaszcza w perspektywie rozpoczynającej się za kilka tygodni „kampanii ziemniaczanej”, a postanowienie sądu oddalające go potwierdza, że Pepees ma legalnie działające władze.

Perła - Browary Lubelskie złożyła do  Sądu Okręgowego Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w Białymstoku pozew przeciwko Pepees o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie czterech uchwał podjętych podczas ostatniego (w dniu 30 czerwca 2010 r.) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Chodzi o uchwały: nr 10 w sprawie przyjęcia rekomendacji komisji do spraw sprawdzenia listy obecności; nr 33 w sprawie zmian Statutu Spółki; nr 38 w sprawie przejścia do punktu 12 Porządku Obrad; i nr 39 w sprawie zdjęcia punktu 12 „zmiany w składzie Rady Nadzorczej” z Porządku Obrad.
Żądanie wprowadzenia kuratora do spółki miało być formą zabezpieczenia powództwa. W ocenie Faszczewskiego skierowanie przez Perłę żądania wprowadzenie kuratora do spółki to przejaw eskalacji, ciągnącego się od lat, konfliktu pomiędzy akcjonariuszami Pepees-u. Podkreślał, że działanie miało charakter destrukcyjny.
- Za chwilę startuje kampania ziemniaczana, jesteśmy w trakcie załatwiania kredytów skupowych, a podważanie legalności władz spółki przez jednego z akcjonariuszy nie można nazwać działaniem na korzyść – mówił Wojciech Faszczewski.

Zgodnie z planem kampania ziemniaczana w Pepees ruszy 1 września.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0