Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 02 października 2023 napisz DONOS@

KALENDARIUM

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII NASZEGO OPACTWA

1962 r.

18 listopada

Uroczystej konsekracji dnia 18 listopada 1962 r. dokonał ks. biskup Czesław Falkowski. W 1976 r. kościół odmalowano wewnątrz i zewnątrz, ułożono także nową polichromię.

Matka Ksieni Alojza Piesiewicz
Matka Ksieni Alojza Piesiewicz
Dokument potwierdzający złożenie profesji monastycznej przez Matkę Alojzę Piesiewicz- 13. I. 1924 r.
Dokument potwierdzający złożenie profesji monastycznej przez Matkę Alojzę Piesiewicz- 13. I. 1924 r.
Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Opactwie w 1963 r.
Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Opactwie w 1963 r.
Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Opactwie w 1963 r.
Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Opactwie w 1963 r.
Matka Alojza Piesiewicz w towarzystwie sióstr: Siostry Cecylii ( po lewej stronie) i siostry Pauli ( po prawej stronie) na wirydarzu zakonnym.
Matka Alojza Piesiewicz w towarzystwie sióstr: Siostry Cecylii ( po lewej stronie) i siostry Pauli ( po prawej stronie) na wirydarzu zakonnym.
Siostry Benedyktynki z Księdzem Prymasem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, bp. Aleksandrem Mościckim, oraz ks. kapelanem Marianem Jasionowskim .Łomża 1966 r.
Siostry Benedyktynki z Księdzem Prymasem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, bp. Aleksandrem Mościckim, oraz ks. kapelanem Marianem Jasionowskim .Łomża 1966 r.
Siostry z Matką Alojzą przy pracy w ogrodzie
Siostry z Matką Alojzą przy pracy w ogrodzie
Łomża 4 czerwca 1991 r.- Dary Ojcu Świętemu składa ś.p Matka Ksieni Laurencja Bokuniewicz wraz z Siostrą Służką Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Łomża 4 czerwca 1991 r.- Dary Ojcu Świętemu składa ś.p Matka Ksieni Laurencja Bokuniewicz wraz z Siostrą Służką Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Watykan- 4 października 1980 r. - Polska pielgrzymka benedyktyńska z okazji 1500-lecia narodzin św. Benedykta na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II . z prawej strony Ojca Świętego klęczą nasze benedyktynki(4,5,6) - S. Laurencja Bokuniewicz, S. Łucja Golon i będąca wtedy Ksienią Matka Imelda Bączek
Watykan- 4 października 1980 r. - Polska pielgrzymka benedyktyńska z okazji 1500-lecia narodzin św. Benedykta na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II . z prawej strony Ojca Świętego klęczą nasze benedyktynki(4,5,6) - S. Laurencja Bokuniewicz, S. Łucja Golon i będąca wtedy Ksienią Matka Imelda Bączek
Klasztor po zniszczeniach wojennych w 1939 r.
Klasztor po zniszczeniach wojennych w 1939 r.
Bł. Michał Piaszczyński spowiednik naszych Sióstr- 1939 r.
Bł. Michał Piaszczyński spowiednik naszych Sióstr- 1939 r.
Dziewczęta z Internatu- 1930 r.
Dziewczęta z Internatu- 1930 r.
Dziewczęta z Internatu z Matką Ksieni Walburgą Weber - 1930 r.
Dziewczęta z Internatu z Matką Ksieni Walburgą Weber - 1930 r.
Dziewczęta z Internatu z Matką Ksieni Walburgą Weber - 1938 r.
Dziewczęta z Internatu z Matką Ksieni Walburgą Weber - 1938 r.
Dziewczęta z Internatu - 1948 r.
Dziewczęta z Internatu - 1948 r.
Wygląd Kościoła zburzonego i spalonego w 1939 r.
Wygląd Kościoła zburzonego i spalonego w 1939 r.
Chór zakonny podczas konsekracji kościoła 18 listopada 1962 r.
Chór zakonny podczas konsekracji kościoła 18 listopada 1962 r.
Wnętrze kościoła podczas konsekracji 18 listopada 1962 r.- trwało wystawienie Najświętszego Sakramentu
Wnętrze kościoła podczas konsekracji 18 listopada 1962 r.- trwało wystawienie Najświętszego Sakramentu
Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Opactwie w 1963 r.
Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Opactwie w 1963 r.
Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Opactwie w 1963 r.- Refektarz
Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Opactwie w 1963 r.- Refektarz
Klasztor od strony zakrystii, jeszcze nie otynkowany- 1959 r.
Klasztor od strony zakrystii, jeszcze nie otynkowany- 1959 r.
Wirydarz klasztorny-1959 r.
Wirydarz klasztorny-1959 r.
Obłóczyny w oratorium(chórze zakonnym)
Obłóczyny w oratorium(chórze zakonnym)
Ksiądz kanonik- Henryk Kulbat , kapelan naszego klasztoru udziela pierwszej profesji 1- wszej profesce po zakończeniu II wojny światowej - Rok 1947
Ksiądz kanonik- Henryk Kulbat , kapelan naszego klasztoru udziela pierwszej profesji 1- wszej profesce po zakończeniu II wojny światowej - Rok 1947
Ksiądz kanonik- Henryk Kulbat , kapelan naszego klasztoru udziela pierwszej profesji 1- wszej profesce po zakończeniu II wojny światowej - Rok 1947
Ksiądz kanonik- Henryk Kulbat , kapelan naszego klasztoru udziela pierwszej profesji 1- wszej profesce po zakończeniu II wojny światowej - Rok 1947
Matka Ksieni Maria Bałazy z Siostrą Maurą Sokrupko z mieszkańcami Tabędza
Matka Ksieni Maria Bałazy z Siostrą Maurą Sokrupko z mieszkańcami Tabędza
Matka Ksieni Maria Bałazy z nowicjatem na gruzach wirydarza- 1948 r.
Matka Ksieni Maria Bałazy z nowicjatem na gruzach wirydarza- 1948 r.
Siostra Gertruda Kopczyńska i Siostra Wizenna Wesołowska kwestujące na odbudowanie zburzonego klasztoru- 1948 r.
Siostra Gertruda Kopczyńska i Siostra Wizenna Wesołowska kwestujące na odbudowanie zburzonego klasztoru- 1948 r.
Kapelan klasztoru- ksiądz Marian Jasionowski
Kapelan klasztoru- ksiądz Marian Jasionowski

 

=================================

 

1622-1628

Pierwszy klasztor mniszek Benedyktynek w Łomży został wybudowany w latach 1622-1628 przy kościele św. Rozesłańców na Popowej Górze (obecnie klasztor kapucynów), za pozwoleniem miejscowego proboszcza ks. J. Chociszewskiego.

 

 

1628 r.

12 czerwca

 

Przybycie  9 benedyktynek do Łomży z Torunia ( Barbara Młocka – Ksieni, Małgorzata Łażyńska, Elżbieta Krasińska, Teofila Sosowna, Anna Morawska, Petronela Kossobudzka – przeorysza ( córka fundatora), Teofila Grochulska, Regina Szamotulska i Anna Formanowna).

 

1656 r.

Spłonął drewniany kościół i klasztor, ale został odbudowany.

 

1760-1764

W tych latach siostry przeniosły się na folwark klasztorny zwany Siedliska na Stokowej Górze i wybudowały drewniany klasztor oraz kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy i Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. Według projektu i pod kierunkiem księdza Michała Ropelewskiego, kanonika pułtuskiego, proboszcza pątnickiego

 

1763 r.

Siostry sprzedały budynki kościoła i klasztor wraz z placem na Popowej Górze przybyłej do Łomży fundacji kapucynów.

 

1764 r.

14 czerwca

 

Poświęcenie nowego kościoła

 

1767 r.

9 sierpnia

 

Kościół konsekrował 9 sierpnia 1767 roku ks. Cyprian Woliński.

 

1812 r.

w czasie wojen napoleońskich w klasztorze umieszczono szpital wojskowy na dwa lata, na skutek tego część wschodnia budynku uległa zniszczeniu i wymagała remontu

 

1818 r

Ksieni Salomea Grzymalanka zwróciła się z prośbą do cara Aleksandra I o pomoc i otrzymała 300 złotych na potrzebny remont.

 

1819 r

Stan liczebny zakonu składał się tylko z 6 zakonnic. Prezes komisji województwa płockiego wystąpił z wnioskiem o przeniesienie ich do Sierpca, co nie zostało zrealizowane.

 

1830 r.

W czasie Powstania Listopadowego klasztor poniósł duże straty materialne obliczone na dziesiątki tysięcy złotych. Zostały zniszczone zabudowania gospodarcze. Ogrodzenie, inwentarz.

 

1831 r.

 

Do klasztoru tego, jako do miejsca zesłania przeniesiono z ciężkiego więzienia w Warszawie wdowę po generale Józefie Sowińskim, poległym w czasie szturmu Woli w 1831 roku. Warunki były ciężkie i Katarzyna Sowińska mimo opieki mniszek nabawiła się silnego reumatyzmu. Pobyt w klasztorze mógł być dla niej przykry, ponieważ była gorliwą kalwinką. Nie wiadomo jak długo przebywała u sióstr benedyktynek. Pogrzeb Katarzyny Sowińskiej odbył się w Warszawie 11 czerwca 1860 r. i stał się miejscem gorącej manifestacji patriotycznej mającej swoje odbicie również Łomży.

 

1856 – 1863

 

W latach 1856 – 1863  „za rządów  ksieni Wincenty Łopacińskiej” wybudowano murowany kościół z jedną wieżyczką.

 

 

 

1863 r.

 

10 luty

Wyświęcenie kościoła . przez ks. J. Chcińskiego administratora diecezji augustowskiej.

 

1867 r.

 

O. kapucyn Beniamin Szymański, biskup diecezji siedleckiej, przywiózł z Leśnej  cudowny obraz Matki Bożej na przechowanie, aby go ukryć przed władzami carskimi, o czym wiedział tylko kilka starszych sióstr.

 

1918 r.

Odwiedziny klasztoru przez Nuncjusza- Achillesa Rattiego, który w 1939 roku został później wybrany na Papieża.

 

1931 r.

 

Na placu przykościelnym wybudowano z kamienia Grotę Matki Bożej z Lourdes, ufundowaną przez ks. F. Wądołowskiego.

 

1939 r.

Podczas działań wojennych w 1939 r. cały zespół klasztorny z kościołem został zburzony i spalony. Siostry benedyktynki rozeszły się grupami lub pojedynczo po okolicznych miejscowościach.

 

 

4 stycznia

Plac przed kościołem Sióstr Benedyktynek 4 stycznia 1939 r. był miejscem zgromadzenia duchowieństwa łomżyńskiego, oczekującego na kondukt pogrzebowy ze zwłokami Romana Dmowskiego, który z Drozdowa przez most żelazny na Narwi podążał do katedry łomżyńskiej.

 

19 luty

Wizyta  Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Sufragana diecezji łomżyńskiej , Tadeusza Zakrzewskiego. Odprawił on Mszę św.

 

1 września

 

Rozpoczęcie II wojny światowej -  w naszym kościele odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo.

Przeraźliwy głos syreny oznajmił mieszkańcom miasta, że rozpoczęła się wojna. Radio doniosło, że samoloty niemieckie dzisiejszej nocy bombardowały Kraków i inne miasta polskie. Trwoga i przerażenie ogarnęły wszystkich. W naszym kościele odbywało się czterdziestogodzinne nabożeństwo. Lud serdecznie modlił się o zwycięstwo dla naszej armii. W następnych dniach zakonnice w dalszym ciągu zajmowały się chowaniem żywności. Zabito dwa duże wieprze, a słoninę z nich zamurowano w piwnicy. Napieczono chleba i nasuszono sucharów. Dochodziły rozpaczliwe wieści o zwycięstwie wrogów, co potwierdzały łuny pożarów i okropny swąd spalenizny. Były to straszne godziny do przeżycia.

 

 

6 września

 

Przed  naszym   kościołem  spadła pierwsza bomba w  czasie Mszy św., po niej odmówiono suplikacje.

 

1946 r.

Po drugiej wojnie światowej, heroicznym wysiłkiem łomzyńskich benedyktynek w ciągu jednego roku ,od stycznia do października 1946 r. odbudowano świątynię,

 

6 październik

 

Odbyło się o godz 10.00 poświęcenia naszego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej przez Przewielebnego  ks. Józefa Perkowskiego, Rektora Seminarium Duchownego w Łomży. uroczystą Mszę św. odprawił Przewielebny Ojciec Jan Kanty, Gwardian Ojców Kapucynów w Łomży.

 

 

1947 r.

14 maj

 

 

Uroczyste poświecenie kamienia węgielnego pod budowę klasztou

 

 

1947-1950

Klasztor odbudowano w latach 1947-1950, częściowo wykorzystując zachowane mury zewnętrzne. Odbudowa klasztoru połączona była z jego rozbudową, według założeń Reguły św. Benedykta.

 

1950 r.

Klasztor został uroczyście poświęcony 8 stycznia 1950 roku przez ks. biskupa Czesława Falkowskiego.

 

1962 r.

 

18 listopada

 

. Uroczystej konsekracji dnia 18 listopada 1962 r. dokonał ks. biskup Czesław Falkowski. W 1976 r. kościół odmalowano wewnątrz i zewnątrz, ułożono także nową polichromię.

 

 

1963 r.

 

Nawiedzenie Kopii Obrazu  Matki Bożej Chęstochowskiej w Opactwie.

 

 

2008 r.

27-28 WRZEŚNIA

PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W  NASZYM KOŚCIELE.

 

 

2009 r.

28 maja

 

Powstaniu grupy Oblatów przy naszym opactwie

 

 

2010 r.

 

6 WRZEŚNIA

POWSTAŁO PRZY NASZYM OPACTWIE OKNO ŻYCIA

OTWORZYŁ JE I POSWIECIŁ  J.E. KS. BISKUP STANISŁAW STEFANEK,  biskup senior Tadeusz Zawistowski i biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski.

 

 

1- 3  PAŹDZIERNIK

 

 

W NASZYM KOŚCIELE WYSTAWIENIE OBRAZU I RELIKWII BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNEJ

 

 

 

2014

 

28 kwietnia

 

W samo południe zostało złożone pierwsze dzieciątko. Była to kilkunasto godzinna śliczna DZIEWCZYNKA.

S. Stefania OSB
śr, 11 sierpnia 2010 12:38
Data ostatniej edycji: śr, 04 września 2019 09:58:22

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę