Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 01 kwietnia 2023 napisz DONOS@

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

21 listopada 2009

Hufcowe obrachunki. W dniu 21 listopada br. w Domu Harcerza odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Nadnarwiańskiego w Łomży. Uczestniczyli w nim delegaci i zaproszeni goście, wśród których były: dh. hm. Irena Pawletko – członek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej oraz pełnomocnik Komendanta Chorągwi Białostockiej dh. hm. Teresa Zarzycka. Gości powitała i otworzyła Zjazd dh. Komendant hm. Dorota Górska.

W części roboczej delegaci na przewodniczącego obrad wybrali dh. phm. Adama M. Frączka, a na protokolantkę dh. phm. Lidię Grad. Zebrani zdecydowali też o tym, aby połączyć w jedną Komisję Uchwał i Wniosków z Komisją Skrutacyjną. W skład tej komisji weszli: hm. Ludwik Żelechowski (przewodniczący), phm. Małgorzata Modzelewska oraz phm. Zbigniew Dobkowski. Od tego momentu przewodnictwo obrad objął dh. Adam M. Frączek.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru hufca i odśpiewaniu hymnu harcerskiego dh. przewodniczący poprosił dh. Komendant o przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Hufca za okres od 25 listopada 2007 r. do 7 listopada 2009 r. Ponieważ wszyscy delegaci w materiałach zjazdowych otrzymali sprawozdania: merytoryczne i finansowe, to dh. D. Górska przedstawiła je krótko, komentując dodatkowo najważniejsze, zawarte w nim zagadnienia.

Sprawozdanie pokazało dobitnie jak wiele dobrych i ciekawych „rzeczy” działo się w łomżyńskim hufcu w okresie objętym sprawozdaniem. Było się czym pochwalić! Po tym wystąpieniu zabrała głos dh. hm. Teresa Zarzycka, która w imieniu Komendanta Chorągwi podziękowała za dotychczasową owocną pracę dh. Komendant i komendzie naszego hufca. Głos następnie zabrał dh. Stanisław Grodzki – przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji, ocenił pozytywnie pracę Komendy i zaproponował udzielenie tzw. absolutorium.

Dh. przewodniczący zebrania otworzył dyskusję dotyczącą sprawozdań, ale także pracy hufca w przyszłości. W dyskusji głos zabrała dh. Barbara Erynk, która poruszyła temat składek w Drużynie Weteranów ZHP. Zgłosiła wniosek do dh. Komendant jako delegata na Zjazd w Warszawie, aby harcerze, którzy ukończyli 80 rok życia byli zwolnieni z opłacania składek, co rzeczowo umotywowała.

Dh. Dorota Górska przedstawiła zebranym sytuację ewidencyjną Hufca Nadnarwiańskiego natomiast dh. L. Żelechowski zwrócił się z apelem do wszystkich instruktorów, aby zaangażowali się w możliwie jak najpełniejsze odtworzenie historii harcerstwa na Ziemi Łomżyńskiej.

Po tych wszystkich wystąpieniach zebrani, każdemu członkowi Komendy Hufca oddzielnie, w głosowaniu jawnym, udzielili absolutorium. Przed zakończeniem przegłosowano pozytywnie wnioski jakie podczas Zjazdu wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków. Głos w tym momencie zabrała dh. Irena Pawletko, która odczytała rozkaz specjalny L2/S/2009 komendanta Chorągwi Białostockiej z dn. 19.11.2009 r. następującej treści:

Na podstawie Statutu ZHP § 13 w uznaniu dorobku Hufca nadaję imię ADAMA CHĘTNIKA Hufcowi Nadnarwiańskiemu ZHP w Łomży. Jestem głęboko przekonany, że wzór osobowy Adama Chętnika, jego głębokie umiłowanie Ziemi Łomżyńskiej, działanie na rzecz utrwalenia historii regionu, działalność literacka i dokumentacyjna będą inspiracją dla różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć Hufca, drużyn i kręgów. To również wychowanie młodego pokolenia w szacunku dla historii i tradycji. Postać Adama Chętnika wpisuje się głęboko w treści zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Podpisał Andrzej Bajkowski – harcmistrz

Spodziewając się nadania tego imienia naszemu hufcowi już wcześniej wykonano odpowiednie naszywki, które już teraz można z dumą nosić na rękawie munduru. Po komendzie – Baczność! – sztandar hufca odprowadzono, utworzono wspólny krąg, odśpiewano „Bratnie słowo”, puszczono iskierkę i … na tym kolejny Zjazd Hufca się zakończył. Wszyscy obecni zaproszeni byli na harcerski posiłek.

Adam M. Frączek

 

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

 
biuro hufca
18-400 Łomża
ul. Polowa 11a
e-mail hufca:
lomza@zhp.pl


Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok
NIP 542 021 16 63


Dane finansowe
Numer konta: Alior Bank 19 2490 0005 0000 4500 7571 1446
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę