Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 10 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Projekt rozporządzenia RM: Via Baltica przez Łomżę

Główne zdjęcie
fot. archiwum

Na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zgodnie z zapisami nowelizacji powstanie nowa droga ekspresowa S 61, biegnąca zgodnie ze wskazaniem wynikającym z raportu Scott Wilsona dla Via Baltica czyli przez Łomżę.

Oto fragment uzasadniania dotyczący zmiany przebiegu dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego.

Droga ekspresowa S8 pokrywa się z I Pan-Europejskim Korytarzem Transportowym (tzw. trasa Via Baltica), który został ustanowiony w czasie Konferencji Ministrów Transportu Europy w roku 1994 i następnie zapisany w Traktacie Akcesyjnym. Jednocześnie strona polska została zobowiązana do opracowania strategii rozwoju przedmiotowego korytarza, w tym analizy innych wariantów jego przebiegu. Wypełniając nałożone zobowiązania strona polska zleciła przygotowanie analizy pt. „Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Cześć I: korytarz drogowy” wraz z prognoza oddziaływania na środowisko. W raporcie znalazło się porównanie wariantów pod katem środowiskowym, czyli tzw. prognoza oddziaływania na środowisko. Wyniki raportu wskazały jako najkorzystniejszy wariant 42, przebiegający po śladzie: Budzisko - Suwałki - Raczki - Ełk - Szczuczyn - Stawiski - Łomża –Ostrów Mazowiecka - Wyszków – Radzymin - Warszawa.
W związku z powyższym konieczne stało się znowelizowanie rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych i określenie w nim nowego przebiegu tzw. trasy Via Baltica, zgodnego z wynikami Strategii (droga ekspresowa S61). W praktyce oznacza to wzbogacenie sieci drogowej o nowa drogę szybkiego ruchu. Dzięki zaproponowanemu w projekcie rozporządzenia nowemu układowi dróg szybkiego ruchu Podlasie zyska ok. 100 km nowych dróg ekspresowych.
Oprócz tego zaproponowano także wprowadzenie zmiany kierunkowego przebiegu drogi ekspresowej S8 i S19 polegającej na:
• wskazaniu przebiegu drogi ekspresowej S8 po trasie określonej w zmienianym rozporządzeniu do węzła Choroszcz, natomiast od Białegostoku na północ do początku obwodnicy Augustowa (po trasie istniejącej DK 8) droga stałaby się jednojezdniową (w przekroju 2+1) drogą klasy GP, obwodnica Augustowa realizowana byłaby w przekroju 2x2,
• zmianie przebiegu drogi S19 na terenie województwa podlaskiego, co pozwoli ominąć obszary cenne przyrodniczo.
Zaproponowane zmiany przebiegu dróg szybkiego ruchu uwzględniają oprócz wniosków ze „Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica. Cześć I: korytarz drogowy” także:
1) wyniki analiz wykonanych w ramach opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniego obejścia Puszczy Knyszyńskiej w ciągu drogi S8/S19;
2) wyniki analiz wykonanych w ramach opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka;
3) wezwanie do usunięcia naruszenia wystosowane przez Komisje Europejska w związku z realizacja przedsięwzięć polegających na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Katrynka oraz Katrynka – Przewalanka, budowie obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz budowie obwodnicy Wasilkowa w ciągu drogi ekspresowej S19.
Zaproponowane zmiany w układzie dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego w maksymalnym możliwym stopniu łączą funkcje transportowe w znaczeniu regionalnym i lokalnym z zachowaniem integralności obszarów Natura 2000 – „Puszcza Knyszyńska i „Ostoja Knyszyńska” poprzez zdjęcie ruchu ciężkiego z istniejących dróg krajowych nr 8 i nr 19, przebiegających przez te obszary i fragmentujących je. Po wybudowaniu docelowego układu dróg ekspresowych drogi te będą pełniły bardzo istotną funkcje transportową dla ruchu lokalnego. Jednocześnie poprzez zmniejszenie natężenia ruchu tranzytowego będą także „przyjazne” środowisku i nie będą stanowiły bariery dla migracji zwierząt. Natomiast ruch pojazdów ciężkich będzie realizowany poprzez drogę ekspresową S19 (w nowym przebiegu) oraz nowa drogę ekspresowa S61 (tzw. Via Baltica).

(...)
Realizacja przedstawionych zmian w sieci dróg ekspresowych będzie wiązała się z koniecznością wybudowania dróg szybkiego ruchu w przebiegach określonych w projekcie. Nie przewiduje się jednak w związku z tym wydatkowania dodatkowych środków z budżetu państwa. W miejsce zadań, które miały być realizowane aktualnie (budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Białystok – granica państwa) zostanie zrealizowana droga ekspresowa S61. Przewiduje się, że środki na ten cel będą pochodzić, tak jak to jest w chwili obecnej, z budżetu państwa, z Krajowego Funduszu Drogowego oraz ze środków z funduszy UE.

 

 

210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę