Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 16 kwietnia 2024 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z serwisu: www.powiatlomzynski.pl/bip

Prawo budowlane - co się zmieniło

Od 31 maja obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego, a wraz z nią wiele istotnych zmian Zmianie uległ np. art. 29, zgodnie z którym bez pozwolenia na budowę teraz można zrealizować m.in. : - wolnostojące budynki gospodarcze, wiaty i altany, boiska szkolne. Nie trzeba tez żadnych specjalnych zezwoleń gdy chcemy ocieplić ściany budynków jeśli nie przekraczają one 12 metrów wysokości. Istotna zmianą jest też ścisłe określenie terminu w którym organy wydające pozwolenie na budowę. Zgodnie z nowelizacja ustawy maja one na to tylko 65 dni liczone od dnia złożenia wniosku.

Zmianie z art. 29, bez pozwolenia na budowę teraz można zrealizować:
- wolnostojące budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m2,
- boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji,
- gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
- ocieplenie ścian budynków o wysokości do 12 m i dachów budynku.

Zwolniono z obowiązku uzgodnienia projektowanych przyłączy do budynków z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projektant opracowujący projekt budowlany musi okazać zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządowej aktualnie na dzień opracowania obiektu a nie jak dotychczas na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Organom wydającym decyzję o pozwoleniu na budowę określono jednoznacznie termin jej wydania tj. 65 dni od dnia złożenia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminu organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Zgodnie z nowelizacją nie tylko obiekty wymagające pozwolenia na budowę a również przyłącza realizowane na zgłoszenie wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie jak również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dotychczas pozwoleniu na użytkowanie decydował organ, gdy było to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska. Obecnie ustawa wymienia kategorie obiektów, które przed przystąpieniem do użytkowania wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymagająca do tej pory pozwolenia właściwego organu wymaga obecnie zgłoszenia wraz z kompletami dokumentów. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Nowelizacja przedłuża również organom przekazującym organom wyższego stopnia uwierzytelnione kopie rejestrów wniosków i wydanych decyzji do każdego piątego dnia miesiąca. W przypadku nie przekazania uwierzytelnionych kopii rejestrów organ wyższego stopnia dokonuje kontroli rejestrów we właściwym organie architektury i budownictwa.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę