Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 24 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Debata internetowa nt. „Aktualizujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku”

Spotkanie w formie warsztatów projektowych 25 stycznia 2007 godz. 18 Sala konferencyjna Hotelu GROMADA (POLONEZ) w Łomży Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach: tadeusz@zaremba.pl

Szanowni Państwo,
Samorząd Miasta przystąpił do prac nad aktualizacją jednego z głównych dokumentów planistycznych, którym jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020”.
Znaczenie dobrej i nowatorskiej „Strategii” dla prawidłowego rozwoju Miasta jest trudne do przecenienia, gdyż m. in.:
  • określa ona cele strategiczne oraz priorytety rozwojowe, pozwalając na efektywne zarządzanie,
  • warunkuje możliwość  zdobywania funduszy z programów operacyjnych krajowych i unijnych przez podmioty publiczne oraz prywatne.
Wiele zapisów tego ważnego dokumentu opracowanego w 2001 roku wymaga zmian uwzględniających aktualne warunki społeczno-gospodarcze funkcjonowania Miasta oraz priorytety zaktualizowanych programów strategicznych Unii Europejskiej, Polski i woj. podlaskiego.

Prezydent Miasta, Pan Jerzy Brzeziński zaprosił wszystkich do współpracy przy aktualizacji „Strategii” - (http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=698). Odpowiadając na tę inicjatywę, zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w dwutorowej debacie publicznej, prowadzonej za pośrednictwem forum internetowego oraz w bezpośredniej dyskusji uczestników w dn. 25 stycznia w sali konferencyjnej Hotelu Gromada.

Korzystając z uprzejmości Portalu www.4lomza.pl zachęcam Wszystkich Państwa do wypowiedzi poprzez internet w formie komentarzy dodawanych do tej informacji. (na dole strony)
Szczególnie cenne będą wypowiedzi wynikające z krytycznej analizy zapisów obecnie obowiązującej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2015 roku”, dostępnej pod adresem: (http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=121)

Dla zachowania przejrzystości debaty uprzejmie proszę o wpisywanie Państwa wniosków w formie zwięzłych propozycji zmiany bądź uzupełnienia zapisów ww. dokumentu odnoszących się do następujących kategorii:
1. SILNE oraz SŁABE strony Miasta Łomża, których źródło i przyczyny zależą od instytucji i mieszkańców samego miasta
np:
SŁABA strona – dopisać: brak instytucji i mechanizmów skutecznego zachęcania inwestorów do lokalizowania w Łomży produkcji i usług,
SILNA strona – dopisać: istnienie dużych zasobów wykwalifikowanych kadr dla gospodarki w związku z własnym dobrym zapleczem techniczno-edukacyjnym,
2. SZANSE i ZAGROŻENIA rozwoju Miasta Łomża, mających swoje źródło poza nim samym, tj. powodowanych w otoczeniu lokalnym, regionalnym lub krajowym.
np:
SZANSA - dopisać: Oś priorytetowa 3.- Kapitał dla innowacji w Programie Operacyjnym INNOWACYJNA GOSPODARKA- umożliwia finansowanie projektów mających na celu  aktywizację rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć
3. Główne PROBLEMY (bariery) dalszego rozwoju Miasta Łomża,
np: zmienić zapis w Katalogu PROBLEMÓW na: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców oraz tworzenie dogodnych warunków do inwestowania w produkcję i usługi
4. CELE STRATEGICZNE – (np. C1- Tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarczego miasta) oraz zawarte w nich:
  • cele operacyjne określające rodzaje działań, jakie powinny być podjęte i wykonane – należy je formułować jako cele wyrażające określone problemy, które należy rozwiązać (np: dopisać- wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu jako cel operacyjny),
  • zadania realizacyjne (projekty), określające konkretne sprawy do rozwiązania (np. dopisać: zorganizowanie centrum obsługi inwestorów jako konkretne zadanie do wykonania)
Każda Państwa wypowiedź w sprawie „Strategii” będzie zaprezentowana podczas dyskusji końcowej oraz uwzględniona w opracowaniu naszych wspólnych wniosków
Zapraszam także Państwa na spotkanie sumujące tę dyskusję, które odbędzie się:
25 stycznia 2007 r. w godzinach: 18.00-19.30
w małej sali konferencyjnej Hotelu „Gromada” (I p.)
(kawa lub herbata gratis)

Bardzo liczę na udział stałych dyskutantów Forum 4lomza.pl
Ze względu na ograniczenia organizacyjne spotkania będę niezmiernie zobowiązany za uprzednie potwierdzenie udziału w spotkaniu warsztatowym na adres (tadeusz@zaremba.pl) do godz. 22 w dniu 24 stycznia.

Zaplanowałem to spotkanie jako warsztaty projektowe, które zapewniają każdemu aktywny udział w opracowaniu ostatecznej wersji wniosków. Warunkiem efektywności tej formy dyskusji jest wpisanie każdej propozycji na oddzielnych kartkach dostarczonych przez prowadzącego, co umożliwia ich publiczną prezentację i dość łatwe grupowanie. Program warsztatów obejmuje:
1. Wprowadzenie - wyjaśnienie zasad organizacji warsztatów oraz podział uczestników na zespoły (15 minut)
2. Opracowanie propozycji aktualizacja zapisów dot. słabych i silnych stron Miasta oraz szans i zagrożeń rozwoju w jego otoczeniu ( ok. 20 +10 minut)
3. Opracowanie propozycji aktualizacji celów oraz zadań realizacyjnych (ok. 20 +10 minut)
4. Podsumowanie i wstępna analiza wyników pracy ( 15 minut)
Jeszcze raz serdecznie zapraszam,
Tadeusz Zaremba - Radny Rady Miejskiej

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę