wtorek, 24 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Historia Szkoły

English Language College – Szkoła Języka Angielskiego Metodystów w Warszawie została założona w 1921 roku w Warszawie przez amerykańską misję metodystów. W ciągu kilkudziesięciu lat swej działalności wykształciła wiele pokoleń Polaków, krzewiąc znajomość języka angielskiego wśród szerokich rzesz studentów, urzędników, biznesmenów i ludzi kultury.

Foreign Languages Centre – Centrum Języków Obcych w Łomży rozpoczęło działalność we wrześniu 2003 r. w oparciu o autoryzację i pod nadzorem English Language College Szkoły Języka Angielskiego Metodystów w Warszawie, nauczając języka angielskiego według standardów przyjętych przez ELC.

Od września 2004r. szkoła prowadzi również zajęcia z języka niemieckiego i hiszpańskiego.
Planowane jest rozpoczęcie nauki języka włoskiego od września 2005r.
Szkoła prowadzi również kursy języków obcych dla firm i instytucji.

Foreign Languages Centre – Centrum Języków Obcych zostało wpisane 15 września 2003r. do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonej przez Miasto Łomża .
Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku w trybie ustawy o systemie oświaty.
Nadzór pedagogiczny ze strony ELC w Warszawie sprawuje Dyrektor ds. dydaktycznych.

Absolwenci naszej szkoły otrzymują dyplom ukończenia English Language College – Szkoły Języka Angielskiego w Warszawie.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0