Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 27 marca 2023 napisz DONOS@

OCHRONA GATUNKOWA

ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, edemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Grzybienie białe
Grzybienie białe
Storczyk kukułka
Storczyk kukułka
Lilia złotogłów
Lilia złotogłów

Gatunki mogą być objęte ochroną całkowitą (ochroną ścisłą), która polega na zakazie ingerencji człowieka w warunki życia organizmów, bądź ochroną częściową, gdzie gatunki mogą być pozyskiwane w niektórych okresach roku, a ma to na celu zapobieżenie ich nadmiernej eksploatacji gospodarczej.

„W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalone strefy ochrony”.
Minister właściwy do spraw środowiska określa w porozumieniu z odpowiednimi Ministrami w drodze rozporządzenia:
a) gatunki dziko występujących grzybów, gatunki dziko występujących roślin i zwierząt z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej.
b) gatunki dziko występujących grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną częściową.
c) gatunki dziko występujących grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania
d) gatunki dziko występujących grzybów i roślin, wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, gatunki dziko występujących zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania.
e) gatunki dziko występujących ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i przetrzymywane w celach handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane.
f) Zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów, roślin i zwierząt wybrane spośród zakazów ogólnych dotyczących wszystkich gatunków chronionych, i odstępstwa od zakazów, wybrane spośród odstępstw ogólnych.
g) Sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony.

Wojewoda może w drodze rozporządzenia obejmować ochroną gatunkową na terenie województwa (na czas ograniczony) gatunki, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu ministra.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę