Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 23 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Gotowi na ptasia grypę?

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w niektórych azjatyckich rejonach Rosji i w Kazachstanie w 2005 roku i stopniowym pojawianiem się wykrywanych przypadków zakażeń wirusem H5N1 w innych krajach europejskich, utrzymuje się realne zagrożenie przeniesienia tej choroby na teren Polski, w tym województwa podlaskiego.

Inspekcje i służby wojewódzkie podjęły w związku z tym następujące działania: Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i podległe mu służby:
 • Wdrożono procedurę aktualizacji planów gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 • Wprowadzono stan gotowości do przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach - po godzinach pracy - we wszystkich jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej
 • W dniu 17.02.2006 r. przeprowadzono naradę z powiatowymi lekarzami weterynarii w sprawie zagadnień związanych z ptasią grypą,
 • Utrzymuje się system raportowania - w cyklach tygodniowych - o sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań ptaków (dotychczas nie zanotowano zgłoszeń o upadkach drobiu w ilościach wskazujących na chorobę zakaźną).
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku:
 • Zobowiązał Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych i Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych województwa podlaskiego do podjęcia niezbędnych działań, celem zminimalizowania ewentualnych skutków pojawienia się wirusa ptasiej grypy, w tym:
  1. zaktualizowania posiadanych Planów Reagowania w wypadku pojawienia się ogniska zakażenia wirusem H5N1 na określonym terenie,
  2. dokonania aktualizacji danych teleadresowych podmiotów odpowiedzialnych za działania w sytuacji kryzysowej,
  3. prowadzenia ciągłego monitoringu zachorowań na grypę i stosownego reagowania w wypadku wyraźnego wzrostu.
 • Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku kontynuuje realizację programu „Nadzór wirusologiczny i epidemiologiczny nad grypą oparty w systemie SENTINEL”. Od 2003 roku, we współpracy z wybranymi placówkami ochrony zdrowia województwa podlaskiego, realizuje program, który jest wymogiem określonym przez Unię Europejską i jest niezbędny do stworzenia systemu wczesnego ostrzegania. W programie tym uczestniczy siedem placówek ochrony zdrowia.
 • W Dziale Laboratoryjnym WSSE w Białymstoku prowadzona jest diagnostyka wirusologiczna grypy na tkankach.
 • Na bieżąco prowadzona jest akcja informacyjna w mediach (prasa lokalna, porady telefoniczne) promowania szczepień przeciw grypie wśród społeczeństwa.
 • Prowadzi się monitoring zagrożeń epidemiologicznych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, w tym:
  1. zwyżki zachorowań i hospitalizacji w placówkach lecznictwa zamkniętego i otwartego
  2. absencji chorobowej pracowników,
  3. sprzedaży leków p/infekcjom wirusowym.
 • W ramach współpracy - na mocy zawartych porozumień - Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z Inspekcją Sanitarną Obwodu Marijampole na Litwie i Inspekcją Sanitarną Obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, od dnia 01.10.2005 r. przekazywane są raz w tygodniu meldunki o zachorowaniach na grypę i co dwa tygodnie o innych chorobach zakaźnych.
 • Praktycznie sprawdza się procedury postępowania w wypadku sytuacji nadzwyczajnych, w tym spowodowanych pojawieniem się ognisk grypy ptaków w dwóch Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa podlaskiego (PSSE Sokółka i PSSE Kolno).
 • Zwrócono się z prośbą do Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o natychmiastowe informowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zmianach w sytuacji epizootycznej na terenie województwa podlaskiego.
Powyższe działania prowadzone są ustawicznie i ciągle doskonalone poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu propagowanie działań zapobiegawczych wśród ludności oraz współdziałania ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 • Monitoruje rozwój sytuacji w przedmiotowej sprawie,
 • Wystosował pismo do Szefów Powiatowych (Miejskich) Zespołów Reagowania Kryzysowego o podjęcie ścisłej współpracy w tym zakresie z Powiatowymi (Granicznymi) Inspektorami Sanitarnymi i Powiatowymi (Granicznymi) Lekarzami Weterynarii oraz natychmiastowe przekazywanie informacji do WCZK o zaistniałych zdarzeniach mogących skutkować stwierdzeniem zagrożenia.
WYDZIAŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę