Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 01 października 2023 napisz DONOS@

Kondycja szpitala dobra, ale przyszłość niepewna

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala Wojewódzkiego w ocenie Zarządu Województwa jest dość dobra. Jednostka widzi jednak wiele zagrożeń, m in. niestabilność systemowych rozwiązań, niewystarczający poziom finansowania z NFZ, rosnące koszty czy problemy ze znalezieniem kadry.

60 punktów z 70 możliwych otrzymał Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Łomży w ocenie  Zarządu Województwa Podlaskiego. 

W 2021 roku szpital miał ponad 220 mln zł przychodu, z czego 85,22 % (188.150.480,68 zł) pochodziło z świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej z NFZ w tym 67,17% z lecznictwa szpitalnego.  Dzięki temu, że szpital nie był jednoimienny zarobił na usługach komercyjnych prawie 4,5 mln zł, a najwięcej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Usługi niemedyczne dały 3,2 mln zł, w tym na lokatach 19841,98 zł. 

W ramach walki z SARS-Co-V-2 szpital otrzymał w ubiegłym roku dodatkowo ponad 42 mln zł. 24,57% przychodów z NFZ czyli ponad 46 mln. zł stanowiły dodatki do wynagrodzenia części personelu medycznego w związku z koronawirusem oraz tzw. dodatków zembalowych. 

Koszty działania szpitala wyniosły prawie 220 mln zł i są niższe od dochodów o około 940 tys. zł. Najwięcej pochłonęły wynagrodzenia 90,5 mln zł (41,18%), usługi obce 54 mln zł (24,56%) (z czego na usługi medyczne 47,15 mln zł) i zużycie energii i materiałów 41,4 mln zł (18,85%).

Wynagrodzenia zasadnicze stanowią 45,4 mln zł (50,84%) kosztów brutto wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. Dodatki stażowe to 7,45 mln zł, dodatki funkcyjne – 1,23 mln zł, dodatki nocne i  świąteczne – 5,2 mln zł, dyżury - 3 mln zł,  dodatki wyrównawcze – 19,76 mln zł, nagrody pieniężne – 2,75 mln zł, za nadgodziny – ponad 860 tys. zł, chorobowe – ponad 700 tys zł, nagrody jubileuszowe 1,41 mln zł, odprawy emerytalno-rentowe – ponad 350 tys. zł, i pozostałe koszty wynagrodzeń 1,35 mln zł. 

Kontrakty na podwykonawstwo medyczne w 2021 roku kosztowały szpital ponad 45 mln zł. Na 31 grudnia 2021 roku było podpisanych 218 umów w tym 156 z lekarzami, 32 z pielęgniarkami, 13 z ratownikami medycznymi, 7 z technikami RTG, 7 z psychologami, i po jednym z: felczerem, fizjoterapeutą i dietetykiem. 

Na leki szpital wydał 11,4 mln zł, sprzęt jednorazowego użytku prawie 13 mln zł, odczynniki i materiały diagnostyczne 4,43 mln zł i rękawice 1,38 mln zł. Za energię zapłacono 3,65 mln zł, w tym elektrycznej 1,73 mln zł, gazu 984 tys zł, cieplnej 588 tys. zł i ścieków 345 tys zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku szpital nie miał kredytów i zobowiązań długoterminowych, a krótkoterminowe wynosiły około 26,5 mln zł. Szpital za 2021 rok osiągnął 503.331,84 zł zysku.  Na działalności podstawowej osiągnięto stratę ponad 19 mln zł, i jest ona wyższa w stosunku do 2020  roku o około 12 mln zł. O 730 % do 660 tys. zł wzrosły wydatki na wartości niematerialne i prawne. 

Prognoza

Na liście planowanych inwestycji szpitala znalazło się: przebudowa pionu onkologii, przebudowa Centrum Zdrowia Psychicznego, wymiana dźwigów, dostosowanie do przepisów ppoż, utworzenie nowej pracowni tomografii komputerowej, modernizacja stacji pomp, wymiana urządzeń w kuchni i modernizacja sterylizacji. 

Dyrektor Jarosław Pokoleńczuk w raporcie przygotowanym na potrzeby oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  w 2021 rok stwierdza, że sytuacja jednostki jest stabilna, jednak panująca bardzo trudna sytuacja spowodowana wzrostem cen towarów i usług powoduje niepewność i coraz wyższe ryzyko działalności, a w konsekwencji może zachwiać płynnością finansowa szpitala. 

Szpital chce pozyskiwać nowych pacjentów poprzez rozwijanie katalogu usług wysokospecjalistycznych. Wdraża programy podnoszenia jakości, posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. 

Zagrożenie dyrektor szpitala  Jarosław Pokoleńczuk widzi w niestabilności systemowych rozwiązań,  niewystarczający poziom finansowania z NFZ, obawy w obszarze wycen na które szpital nie ma wpływu czy stale rosnące koszty.

Problemem pozostaje znalezienie kadry medycznej, co przekłada się na roszczenia poszczególnych grup zawodowych – pisze dyrektor szpitala w raporcie. - Oczekiwania lekarzy czy pielęgniarek w stosunku do wynagrodzeń są bardzo wysokie. 

Sytuacje komplikuje brak specjalistycznej kadry na rynku, co stawia szpital w trudnej sytuacji. Z jednej strony zapewnienie opieki, z drugiej ograniczone możliwości finansowe. Do tego dochodzą ustawowe regulacje płac w zawodach medycznych. 

„Szpital nie ma zapewnionych dodatkowych środków na wypłatę ewentualnych podwyżek” – pisze dyrektor w raporcie datowanym na czerwiec 2022 roku.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę