Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 kwietnia 2024 napisz DONOS@

KOMUNIKAT dot. sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

W piątek 20 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

1. Bieżąca sytuacja Szpitala Wojewódzkiego w Łomży:

- dostępnych jest 476 łóżek;

- hospitalizowanych jest 5 pacjentów, w tym 1 przyjęty 19.03.2020 r. z podejrzeniem COVID-19;

- montowane są śluzy na poszczególnych oddziałach – prace w tym zakresie zostaną zakończone najpóźniej rano 21.03.2020 r.;

- zamontowana została oczyszczalnia ścieków;

- zostały zgłoszone przez Dyrektora do Wojewody Podlaskiego potrzeby w zakresie skierowania do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w trybie art. 47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) 13 lekarzy różnych specjalności: chorób zakaźnych, anestezjologów, hemodynamistów, pediatrów, chorób wewnętrznych;

- prowadzone są szkolenia pracowników;

- NPL (nocna i świąteczna pomoc lekarska) funkcjonuje w wydzielonym budynku przy Szpitalu;

- SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) funkcjonuje jedynie dla potrzeb pacjentów z podejrzeniem koronawirusa;

- nie ma możliwości zorganizowania ogólnodostępnego SOR-u w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży;

- Szpital Wojewódzki w Łomży nadal potrzebuje wsparcia finansowego z wszelkich dostępnych źródeł;

- Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zgłosił potrzebę zabezpieczenia budynku, w którym zamieszka personel medyczny łomżyńskiego szpitala na czas trwania epidemii.

2. Zarząd Województwa Podlaskiego w ciągu ostatniego tygodnia przekazał dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dotację celową w kwocie 200 000 zł na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem skutków zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz 765 517,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę w dniu 18 marca 2020 r. na użyczenie 2 sztuk respiratorów przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

4. Zarząd Województwa Podlaskiego uruchamia aktualnie projekt pozakonkursowy o wartości 22 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2, w ramach którego Szpital Wojewódzki w Łomży będzie mógł ubiegać się dodatkową pomoc.

5. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczy środki finansowe ujęte w planie budżetu na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, które się nie odbyły lub nie odbędą na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, na walkę z koronawirusem.

6. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego zadeklarował dalsze finansowe wsparcie dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

7. Wicewojewodzie Podlaskiemu zgłoszono potrzebę:

- uruchomienia dodatkowej karetki pogotowia stacjonującej w Jedwabnem dla Gmin Jedwabne, Wizna i Przytuły;

- wzmocnienia opieki medycznej w zakresie psychiatrii;

- wydzielenia w CPR dyspozytora, który wskaże jadącemu własnym transportem pacjentowi, szpital dysponujący wolnym miejscem.

8. Wicewojewoda Podlaski poinformował o możliwości korzystania przez naszych mieszkańców z usług medycznych świadczonych przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce, w szczególności w zakresie kardiologii.

9. Wicewojewoda Podlaski poinformował o zatwierdzeniu miejsc kwarantanny:

- dla mieszkańców Łomży – Dom Studenta Rubikon w Łomży;

- dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego – Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.

10. Ustalono potrzebę wystąpienia do wszystkich samorządów województwa podlaskiego o pomoc finansową dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży celem jak najlepszego przygotowania do leczenia chorych zagrożonych koronawirusem z całego województwa podlaskiego.

11. Łomżyńskie samorządy podtrzymały deklarację pomocy finansowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

12. Związki zawodowe funkcjonujące w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży zadeklarowały pełne wsparcie dla Dyrektora, również finansowe.

13. Grupa Ratownicza Nadzieja od dziś wprowadziła karetkę pogotowia do systemu transportu pacjentów NPL, potrzebuje jednak wsparcia finansowego prowadzonej w tym zakresie działalności.

W spotkaniu udział wzięli:

1. Wicewojewoda Podlaski - Tomasz Madras

2. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś

3. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Piotr Modzelewski

4. Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski

5. Wicestarosta Łomżyński – Maria Dziekońska

6. Burmistrz Jedwabnego – Adam Mariusz Niebrzydowski

7. Burmistrz Nowogrodu – Grzegorz Andrzej Palka

8. Wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys

9. Wójt Gminy Miastkowo – Kazimierz Górski

10. Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski

11. Wójt Gminy Przytuły – Kazimierz Ramotowski

12. Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski

13. Wójt Gminy Wizna – Mariusz Soliwoda

14. Zastępca Prezydenta Łomży – Andrzej Stypułkowski

15. Sekretarz Gminy Zbójna – Tomasz Chojnowski

16. Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – Andrzej Duda

17. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia UMWP – Monika Anna Borkowska

18. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – Jacek Roleder

19. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – Sławomir Szajda

20. Przełożona pielęgniarek odpowiadająca za średni personel medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – Ewelina Potaś

21. Kierownik Delegatury NFZ w Łomży – Jerzy Cwalina

22. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży – Przemysław Gosk

23. Kierownik Sekcji Epidemiologicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży – Artur Arszułowicz

24. Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Stanisław Studencki

25. Prezes Grupy Ratowniczej Nadzieja – ks. Radosław Kubeł

26. Przewodnicząca OZZPiP ZOZ w Łomży – Katarzyna Jarocka

27. Przedstawiciel OZZPiP ZOZ w Łomży – Ewa Kowalewska


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę