Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 20 kwietnia 2021 napisz DONOS@
Halina Wasik

Kalendarium z działalności Sekcji Emerytów i Rencistów

Nowy Zarząd wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży w dniu 24 stycznia 1976 r. Przewodnicząca - Stanisława Karpińska Zastępca przewodniczącej - Maria Bejer Sekretarz - Antonina Ejtminowicz Skarbnik - Aleksandra Salomończyk Członkowie Zarządu: Irena Sokołow, Tadeusz Trembiński, Piotr Wnorowski. Komisja Rewizyjna: Helena Klimaszewska, Zofia Kowalska, Zofia Zakrzewska.

W dniu 9 lutego 1976 r. Stanisława Karpińska ustąpiła ze stanowiska przewodniczącej Sekcji ze względu na zły stan zdrowia. Nowym przewodniczącym został Tadeusz Trembiński. Działalność Klubu została zorganizowana w sekcjach : opieki nad chorymi, plastyczna, wokalna, literacko – teatralna, krajoznawcza i gospodarcza. Przewodniczący troskliwie i po gospodarsku koordynował pracą Sekcji.

Wydarzenia z pracy Sekcji:
10 marca 1976 r - spotkanie członków Sekcji z władzami oświatowymi i związkowymi :
Aleksandra Klimaszewska – inspektor szkolny
Stanisław Daniszewski – kurator oświaty
Stanisław Krasowski - wicekurator oświaty
Mirosław Moraczewski – prezes Oddziału ZNP
Spotkanie upłynęło wśród życzeń, śpiewu, wspomnień i herbatce.
Następnie były obchody roku Sienkiewiczowskiego w 130 rocznicę urodzin.
11 maja 1976 r - wycieczka do Zakładów Bawełnianych.
28 lipca – 10 sierpnia 1976 r – wczasy w Sopocie dla 29 osób
24 – 26 sierpnia 1976r – 39 osób było na wycieczce w Warszawie.
Październik 1976 r - uroczyste obchody Dnia Nauczyciela: uczestniczyli władze oświatowe i związkowe. Wanda Ney - odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką ZNP Czesława Jemielity – odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Jedną z działaczek pedagogicznych i związkowych była Zofia Samluk – Hajdenrajch, urodzona w 1910 r, zmarła w 1976 roku. Tadeusz Trembiński żegnał Koleżankę słowami :
„Odeszła ta, która niosła światło wiedzy w najdalszy zakątek powiatu, promieniowała umiejętnością podejścia do ludzi, głęboką wiedzą, doświadczeniem pedagogicznym i bibliotekarskim oraz serdecznym stosunkiem do koleżeństwa “.

Innym działaczem był Piotr Jan Wnorowski, urodzony w 1903 r. zmarł w 1976 r. Odznaczał się dużym zmysłem organizacyjnym, wielkim zaangażowaniem w pracy wychowawczej, był szanowany przez społeczeństwo i młodzież. Odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1971 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1956 r., Medalem 10–lecia Polski Ludowej w 1954 r., Złotą Odznaką ZNP w 1955 r., Zasłużony Białostocczyźnie w 1970 r.
W lutym 1977 r. odszedł na zawsze Michał Zielewicz, urodzony pedagog, miał zamiłowanie do historii, radiofonii, majsterkowania. Był człowiekiem szlachetnym, prawym o szerokim horyzoncie myślowym.
23 sierpnia 1977r. wycieczka nauczycieli po Polsce. Zwiedziliśmy : Koch, Sandomierz, Zamość, Puławy, Kazimierz Dolny i Nałęczów.
Listopad 1977 r. odeszli z naszego grona do wieczności Feliks Wiktorzak, Genowefa Mścichowska, Janina Konopno, Stefania Mioduszewska
28 czerwca 1978 r. wycieczka nauczycieli. Zwiedziliśmy: Tykocin, Wiznę, Knyszyn, Osowiec, Radziłów, Szczuczyn, Wąsosz, Stawiski.
Październik 1978 r. uroczyste obchody Dnia Nauczyciela. Zaproszeni goście: Janina Krupa – prezes ZO ZNP, Poseł Franciszek Wasążnik, Mikołaj Jednacz – inspektor szkolny.
Tego dnia 43osoby za pracę w tajnym nauczaniu otrzymało „Złote Odznaki ZNP”.
17 listopada 1978 r. gościł w Łomży Bolesław Grześ, Prezes Zarządu Głównego ZNP w Warszawie. W swoim wystąpieniu omówił szereg spraw związanych z reorganizacją szkolnictwa w Polsce oraz sprawy socjalno-bytowe nauczycieli czynnych i emerytów.
6 grudnia 1978 r. odbył się wieczór literacki poświęcony Januszowi Korczakowi. Szczególnie mocno podkreślano działalność pedagogiczną, męczeńską i bohaterską śmierć Janusza Korczaka oraz dzieci żydowskich będących pod Jego opieką.
18 i 19 czerwca 1979 r, udział 32 uczestników wycieczki szlakiem województwa łomżyńskiego i białostockiego. Zwiedziliśmy: Starą Łomżę, lotnisko, Podgórze, Wygodę, Czerwony Bór, Ciechanowiec, Siemiatycze, Drohiczyn, Białowieżę, Bielsk Podlaski i Brańsk.
16 lipca 1979 r. byliśmy na wycieczce w “Trójmieściu”. Każdego roku uroczyście obchodziliśmy święta, imieniny Koleżanek, Kolegów, Wigilię, Jasełkę, noworoczne spotkania przy choince i zabawy karnawałowe.
maj 1980 r. zwiedzaliśmy Warmię i Mazury, Puszczę Kurpiowską, Pola Grunwaldu, Ostródę, Elbląg i jeziora pełne ptaków i roślin, podziwialiśmy piękno zachodu słońca. Następnie zwiedzaliśmy Stocznię Gdańską, Frombork, Zalew Wiślany Lidzbark Warmiński oraz Olsztyn.
8 października 1980 r. na uroczystym spotkaniu Sekcji Nauczycieli Emerytów i Rencistów ZNP z władzami miasta, szkolnictwa i ZNP zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej za pracę w tajnym nauczaniu podczas okupacji:
Jadwiga Bargielska Jadwiga Łepkowska
Aleksander Bargłowski Janina Madej
Katarzyna Chróścielewska Janina Piekarska
Antonina Ejtminowicz Regina Pacewicz
Zygmunt Filipczak Jadwiga Sokołowska
Józef Jasiński Jadwiga Tymińska
Czesława Kraszewska Tadeusz Trembiński
Stanisława Karpińska Rozalia Przybyłowska
Jadwiga Kleczek Walentyna Juzyszyn
Władysław Kozikowski Franciszek Wasążnik
Waleria Kulesza Aleksander Świderski
Jadwiga Sokołowska Zofia Sokołowska
Natalia Piotrowska

Rok 1981 rozpoczęliśmy spotkaniami w Klubie, przy temperaturze około 00C, ponieważ brakowało węgla a i piece często dymiły. W kraju sytuacja gospodarcza była coraz gorsza. I wreszcie nastąpił największy wstrząs psychiczny, to był stan wojenny.
Zamarły nasze serca i nasza działalność w Sekcji związkowej.
10 czerwca 1981 r. odwiedzili nas Koleżanki i Koledzy Emeryci z Zambrowa. Było dużo radości i wspomnień oraz pieśni z lat naszej młodości – harcerskie, patriotyczne, partyzanckie i ludowe, które zawsze wzruszają głęboko.
W 1983 r. reaktywowano działalność Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP – po odwołaniu stanu wojennego, ale nie mieliśmy wtedy własnego pomieszczenia, gdyż różne instytucje zajęły prawie cały dom związkowy.
Po wakacjach nasz dotychczas niestrudzony Przewodniczący Tadeusz Trembiński poprosił o zwolnienie z tej funkcji ze względu na stan zdrowia.
21 września 1983 r. wybraliśmy nowy Zarząd, przewodniczącą Sekcji została Maria Kujawa. Zebraniu przewodniczył przewodniczący Komisji Założycielskiej ZNP w Okręgu Łomżyńskim Mirosław Moraczewski.
1 października 1983 r. straciliśmy tryskającego zdrowiem Stanisława Ogrodnika, zabrała nam Jego ukochana rzeka Narew. Był On człowiekiem czynu, społecznikiem, pełnym zapału do działania, dla szkoły, młodzieży i społeczeństwa swej rodzimej Łomży. Był zawsze pogodny, uśmiechnięty, życzliwy, pomagał wszystkim. Był cenionym pedagogiem, szanowanym przez władze, rodziców i młodzież szkolną. Jego nieoczekiwana śmierć napełniła głębokim smutkiem Rodzinę, całe społeczeństwo Łomży.
Rok 1984 prowadzono starania o własny lokal w Domu Związkowym. Mieczysław Raś, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży wynajmujący lokal w Domu Związkowym umożliwił nam wykorzystanie dużego pokoju na spotkania członków Sekcji. Koleżanki z Zarządu Sekcji przygotowały pokój i ozdobiły tak, że Dzień Nauczyciela spędzono we własnym lokalu.
W ramach naszej Sekcji powstał Klub Nauczycieli Tajnego Nauczania, przewodniczącą została Jadwiga Tymińska.
Rok 1985 – to rok poświęcony 80 – leciu ZNP.
maj 1985 r. pojechaliśmy na wycieczkę do Leśniczówki Pranie związanej z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, w drodze powrotnej zwiedziliśmy Myszyniec i Nowogród. Następnie byliśmy w Okoniówku koło Rajgrodu na konferencji szkoleniowo-wypoczynkowej.
12 października 1985 r. Dzień Nauczyciela w naszym związkowym budynku, związkowej sali konferencyjnej. Przybyli :
Stanisław Daniszewski - Kurator Oświaty
Aleksander Jankowski - Wicekurator Oświaty
Mirosław Moraczewski - Prezes Zarządu Okręgu ZNP
Zofia Tyszko - Prezes Oddziału ZNP w Łomży
W uznaniu zasług Koleżanki i Koledzy otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski: Wanda Sypniewska, Jadwiga Filipczak, Władysław Kozikowski, Walentyna Juzyszyn
Jadwiga Kleczek, Stanisław Orciuch
Medale 40 – lecia PRL: Maria Bejer, Stanisław Grochowski, Wacława Trembińska, Irena Wagner, Maria Moczulak, Zofia Krawczyk, Irena Sokołow, Janina Piekarska,.
Następnie 24 osoby otrzymały Specjalną Odznakę Zarządu Głównego ZNP – TON.
Złote Odznaki ZNP otrzymali: Józef Jasiński, Maria Moczulak, Teodozja Rytelewska, Zofia Szulborska.
11 grudnia 1985 r. w Klubie Nauczyciela odbyło się spotkanie z poetą znawcą Ziemi Łomżyńskiej Janem Kulką.
08 marca 1986 r. Święto Kobiet i zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży. W skład nowego Zarządu Sekcji weszli :
Krystyna Chrzanowska – Przewodnicząca Sekcji
Antonina Ejtminowicz - Wiceprzewodnicząca
Stanisława Karpińska - Skarbnik
Maria Bejer - Sekretarz
członkowie Zarządu :
Zygmunt Filipczak, Janina Jasińska i Jadwiga Bargielska.

„Ocalić od zapomnienia tym, co słowem i piórem”. Pod takim hasłem w dniach 26 – 27 kwietnia 1986r. Zarządy Sekcji z Białegostoku, Łomży i Suwałk zorganizowały spotkanie nauczycieli tajnego nauczania w Augustowie. Obecnych było 300 nauczycieli. W świetlicy Domu Nauczyciela w Augustowie odbył się wieczór wspomnień. Następnie pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy i znów do Okoniówka.
W czasie zimy 1986/87 odeszła od nas nasza ulubiona Koleżanka Jadwiga Tymińska. Była wzorem człowieka pogodnego, uśmiechniętego pełnego radości życia a jednocześnie całym sercem oddanego bliźnim potrzebującym pomocy.
W czerwcu 1987r. byliśmy na wycieczce: we Wrocławiu zwiedziliśmy Panoramę Racławicką, następnie w Częstochowie i Niepokalanowie. Innym razem byliśmy w Czerwonym Bagnie, w 43 rocznicę największej bitwy partyzanckiej z hitlerowcami na Białostocczyźnie.
12 września 1987 r. odbyło się spotkanie z władzami oświatowymi i związkowymi w Okoniówku. Uczestniczyli Koleżanki i Koledzy z Łomży, Kolna, Grajewa, Zambrowa i Wysokiego Mazowiecka.
W listopadzie 1987 r. wyruszyliśmy na spotkanie do Grajewa. Czas upłynął wesoło, w serdecznej atmosferze a więzy przyjaźni zacieśniły się jeszcze bardziej. Również w listopadzie 1987 roku byliśmy w kinie Milenium na filmie „Wierna rzeka “.
27 kwietnia 1988 roku gościliśmy przedstawicieli Zarządu Głównego ZNP gdzie zaprezentowaliśmy nasze prace w Klubie i Kronikę, którą pięknie prowadziła Antonina Ejtminowicz przy udziale Stanisławy Truskolaskiej.
Wiosną 1988 r. byliśmy na wycieczce w Warszawie i na operetce J. Straussa “Noc w Wenecji “.
8 czerwca 1988 r. byliśmy zaproszeni do Kolna. W spotkaniu byli Koleżanki i Koledzy z Grajewa, Zambrowa i Łomży. Na spotkaniu w Domu Kultury udział wzięli władze miasta, oświaty, związku i młodzież a na zakończenie ognisko w lesie.
1 września 1988 r. rozpoczęły się po raz czwarty kurso-wczasy w Okoniówku, w ośrodku “Rybitwa “. Uczestniczyło 25 osób z Kolna, Grajewa, Zambrowa i Łomży.
7 września 1988 r. odbyło się spotkanie z władzami szkolnymi i związkowymi. Gościliśmy: Mikołaja Jednacza, Kuratora Oświaty, Ewę Kamińską, Prezesa Okręgu ZNP, Kol. Marię Kujawa, przewodniczącą Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.
Tematem spotkania było: Szkolnictwo, praca związkowa i działalność w Sekcjach.
8 września 1988 r. uczestniczyliśmy w obchodach 44 rocznicy bitwy na Czerwonym Bagnie żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej z Grajewa.
10 września 1988 r. Państwo Krystyna i Józef Dąbrowscy, Barbara i Jan Truszkowscy. Obchodzili 25 – lecie ślubu. Śmiechu, radości, wesela było bez końca.
Do 1988 r. kronikę prowadziła Antonina Ejtminowicz przy udziale Stanisławy Truskolaskiej, a od września 1990 roku Kronikę prowadzi Halina Wasik.
25 kwietnia 1990 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży. Konferencji przewodniczył Mieczysław Socik z Zambrowa. Gośćmi zebrania byli:
Maria Kujawa, przewodnicząca Okręgowej Sekcji EiR,
Ewa Kamińska, prezes Okręgu ZNP w Łomży,
Mirosława Sipowska, pracownik Kuratorium Oświaty,
Henryk Dańkowski, gość, długoletni działacz ZNP ,
Teresa Żelechowska, prezes Oddziału ZNP w Łomży.
Sprawozdanie z działalności Sekcji złożyła Krystyna Chrzanowska.
Został wybrany nowy Zarząd Sekcji, a przewodniczącą Sekcji została Zenobia Misiejuk.
Zaraz w maju 1990 r. rozpoczęła się praca Sekcji pod przewodnictwem. Zenobii Misiejuk Spotkania odbywają się co środa o godz.16oo. Hasłem naszej pracy jest wiersz :

Nigdy nie żałuj uśmiechu
Uśmiech jest mową duszy
Gdy słowa nie pomogą
Uśmiech dobro poruszy.
Rozlewa światło wokoło
Uśmiech życzliwy bez słowa
Przenika w głąb serca ludzkiego
Cicha miłości mowa.

Spotykamy się przy herbatce, opowiadamy o swoim życiu, wspominamy naszą pracę, pomagamy sobie wzajemnie, wykonujemy różne prace na rzecz innych, pracujemy dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, bierzemy udział w uroczystościach państwowych i związkowych, obchodzimy imieniny i mimo trudnego lecz pięknego “ wieku jesieni “ jesteśmy weseli, pełni wiary na dalszy los życia, pełni serca, życzliwości i uśmiechu.
Dnia 25 kwietnia 1990 r. odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku Profesora Zygmunta Filipczaka. Był cenionym Pedagogiem, serdecznym Przyjacielem dorosłych i młodzieży, czynnym członkiem ZNP a w czasie okupacji prowadził tajne nauczanie. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Złotą Odznaką ZNP.
W czerwcu 1990 r. byliśmy na wycieczce w Augustowie. W sierpniu 1990 r. w Częstochowie, Wrocławiu, Licheniu, Niepokalanowie i w Kotlinie Kłodzkiej. W październiku 1990 r. obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży.. 16 października 1990 r. wyjazd na wycieczkę do Warszawy.
W 1991 r. Zenobia Misiejuk, przewodnicząca Sekcji ze względu na wyjazd za granicę do syna zrezygnowała z pełnionej funkcji i nową przewodnicząca została wybrana Jadwiga Samselska, która z Zarządem nadal kontynuowała pracę w sekcji. 19 sierpnia 1991 r. wycieczka szlakami “Orlich Gniazd “ z udziałem Koleżanek i Kolegów z Kolna, Łomży, Zambrowa, Grajewa i Wysokiego Mazowiecka. 12 września 1991 r. Zarząd Główny ZNP przedłożył protest Prezesowi Rady Ministrów i Prezydentowi RP przeciw projektowi zaniżania sposobu obliczania rent i emerytur, likwidacji dodatków, obligatoryjnemu zakazowi pracy emerytom i rencistom, opóźnieniu terminu przeprowadzenia waloryzacji emerytur i rent, ograniczeniu wskaźnika podstawy wymiaru emerytury do 25% średniego wynagrodzenia.
Wigilia 1991 r. Gdy dzieliliśmy się opłatkiem, znakiem poświęcenia jednych dla drugich, staraliśmy się pamiętać, że ostatni nawet kawałek chleba, trzeba podzielić z bliźnim. Te przeżycia tajemnicy Nocy Betlejemskiej umocniły w nas wiarę, nadzieję i miłość.
Rok 1992. Po wiosennej pracy w Klubie, wybraliśmy się na majówkę do Czartorii. Było nas 100 osób: z Łomży, Zambrowa, Grajewa, Kolna i Wysokiego Mazowiecka. Były słodycze z własnego koszyczka, obiad, spacer po lesie, ognisko z kiełbaskami i śpiewanie od serca.
Rok 1993. W końcu sierpnia 1993 roku zorganizowana wycieczka w góry z udziałem Koleżanek i Kolegów z Zambrowa, Kolna, Grajewa, Łomży i Wysokiego Mazowiecka. Zwiedziliśmy Kraków, Wieliczkę, Zakopane. Bardzo serdecznie wspominamy Czesława Nicewicza, który bardzo ukochał góry i umiał prowadzić nas szlakami dla nas nieznanymi.
Uroczo jest tu w Zakopanem
Kiedy już góry idą spać
A drzewa stoją zadumane
I podziwiają piękny świat.

Grudzień 1993 roku wspólna Wigilia z udziałem Proboszcza Katedry Łomżyńskiej Ks. Henryka Gołaszewskiego i Ewy Kamińskiej. Serdeczne słowa o wspólnym opłatku, życiu w rodzinach, pomocy wzajemnej mówiła Kol. Maria Kujawa. Zdawało się nam, że choinka, płonące świeczki i słowa kolędy zesłały wśród nas Boże Dzieciątko.
Kwiecień 1994 r. w naszej Sekcji zebranie sprawozdawczo-wyborcze . Nową przewodniczącą została Maria Moczulak, a zastępcą Barbara Czapla. Maj 1994 roku spotkanie w Zambrowie i znów uściski, śpiewy, radość. Latem 1994 roku wczasy wypoczynkowe w Krynicy Morskiej i wycieczka w Bieszczady.
Przyszedł 1995 r. oczekiwany, jako rok miłości i nadziei. Dwa tygodnie września 1995 r. nasi emeryci spędzili nad morzem w Krynicy Morskiej.
22 listopada 1995 r. obchody 90 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży. Na uroczyste spotkanie został zaproszony pierwszy Prezes ZNP w Łomży Stanisław Jankowski. Szczególnie podkreślił zasługi w budowie gmachu ZNP w Łomży. Nagrodzony został kwiatami i nagrodą książkową. Koleżanki i Koledzy, nauczyciele tajnego nauczania otrzymali skromne nagrody pieniężne. Złote Odznaki ZNP otrzymały: Irena Michałowska, Teresa Obrządkiewicz, Czesława Mierzejewska. Długo trwały wspomnienia z tak długiego okresu pracy związkowej, nasze pokolenia nauczycielskie mają o czym mówić i być dumnym.

„że choć włos nam bieleje,
Związek zawsze łączył nas
są w nim stare i obecne dzieje
bohaterzy są wśród nas “.

Rok 1995 zakończyliśmy wspólną wigilią, życzyliśmy sobie zdrowia i radosnych Świąt. Realizowaliśmy zadania w zakresie rozwoju klubów związkowych, informacji bieżącej o działalności przedstawicieli ZNP w parlamencie, na rzecz środowiska oświatowego oraz emerytów i rencistów, aby nie dopuścić do prywatyzacji związkowych sanatoriów i domów wczasowych, aby nie dopuścić do utraty uprawnień socjalnych czynnych i emerytowanych nauczycieli zagwarantowanych Kartą Nauczyciela, protestowaliśmy przeciwko zmianom zasad waloryzacji rent i emerytur z formuły płacowej na cenową lub kosztową, rozwoju dalszych spotkań w ciągle rozwijającym się gronie.
17 kwietnia 1996 r. odbyło się zebranie wyborcze w naszej Sekcji Emerytów i Rencistów. Maria Moczulak poprosiła o zwolnienie z funkcji przewodniczącej ze względów zdrowotnych. Wybrano nową przewodniczącą i została nią mgr Teresa Koćwin.
29 maja 1996 r. odbył się Zjazd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Okręgu Łomża, do którego należeli: Kolno. Grajewo, Łomża, Zambrów i Wysokie Mazowieckie. Nasz łomżyńska Sekcja przygotowała spotkanie, ukazując przybyłym naszą, piękną Łomżę a potem był obiad i wspomnienia.
29 maja 1996 r. obchodziliśmy 20-lecie powstania naszej Sekcji. Uroczystość była podniosła, ale pełna radości, uśmiechów i wspomnień. Były też kwiaty i telegramy od nieobecnych. Tak pisał, dawny inspektor szkolny, Kolega i Przyjaciel nauczycieli i emerytów Tadeusz Trembiński, obecnie mieszkający w Gdyni.
„Zaproszenie do udziału w uroczystości było dla mnie bardzo miłą niespodzianką, czego nie spodziewałem się po tylu latach wyjazdu z Łomży. Życie moje było pracowite i urozmaicone, to też z żalem zawiadamiam Państwa, że mój organizm nie jest zdolny do dalekiej podróży. Przesyłam wszystkim Państwu życzenia pomyślnego przebiegu tej uroczystości, życzenia dalszej pracy i pogodnego, szczęśliwego życia i nie tylko w kontaktach w sekcji ale i w życiu osobistym“.
Teresa Żelechowska, Prezes Oddziału ZNP w Łomży, nieobecna na uroczystości napisała: „Z okazji 20-lecia Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów składam gorące pozdrowienia i życzenia dalszych ciekawych i miłych spotkań, wielu przeżyć z atrakcyjnych wojaży po kraju oraz satysfakcji z niesionej pomocy innym“.

Czerwiec 1996 r. udział w proteście Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie dotyczącego zagrożenia losu polskiej oświaty.
Czerwiec 1997 r. wycieczka do Drozdowa i na Górę Królowej Bony. 12 czerwiec 1997 r. udział w „majówce“ w Kolnie. Spotkanie w pierwszej części odbyło się w Domu Kultury, gdzie poznaliśmy pracę Sekcji w Kolnie, pracę Szkoły Muzycznej oraz pracę Domu Kultury, szczególnie w zakresie tradycji regionu kurpiowskiego. Wspomnieniom nie było końca, piosenki płynęły z głębi serca a uściskom towarzyszyły ucałowania i słowa
„Kochana moja jeśli chcesz, umówmy się za rok “.
W dniach 18 i 19 czerwca 1997 r. gościliśmy w naszym Klubie przedstawicieli Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Białymstoku. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, informacja o pracy związkowej wśród emerytów i rencistów. Wspólnie zwiedziliśmy Skansen w Nowogrodzie. Jesienią 1997 oddaliśmy hołd pomordowanym w Jeziorku.
27 kwietnia 1998 r. odbyła się konferencja sprawozdawczo- wyborcza Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży, gdzie przewodniczącą została Halina Gerwat.
Latem 1998 r. Koleżanki i Koledzy korzystali z prywatnych wczasów leczniczych w Krynicy i Kołobrzegu. Również latem grupa Koleżanek brała udział w Rajdzie pieszym „Szlakiem Kurpiowskim“. Organizatorem była Helena Polewaczyk. Trasę z Łomży do Dobregolasu przebyliśmy autokarem a dalej szliśmy pieszo przez piękną, skąpaną w słońcu Puszczę Kurpiowską aż do miejscowości Gawrychy, gdzie było ognisko i wspólne śpiewanie.
Dzień Nauczyciela 1998 r. W czasie uroczystości Koleżanki i Koledzy zostali obdarowani kwiatami, pięknym książkami za 50 – letnią przynależność do Związku.
Marianna Sagan Janina Jasińska
Zofia Zakrzewska Irena Wagner
Helena Szumowska Maria Kujawa
Irena Świderka Anna Kowalewska
Zebina Skrodzka Stanisława Skrodzka
Irena Wiśniewska
Złotą Odznaką ZNP zostały odznaczone: Teresa Boćwin, Halina Malinowska
W grudniu 1998 roku złożyliśmy ofiarę na budowę kościoła w Tambowie w Rosji.
Dnia 17 czerwca 1999 r. Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży zaprosiła Koleżanki i Kolegów z Kolna. Łomży, Grajewa. Zambrowa i Wysokiego Mazowiecka na Zlot Związkowy. Wszystkich powitała prowadząca Helena Polewaczyk słowami:
„Niech radość życia, a nawet trudy naszej jesieni a czasem smutek,
ból albo łzy – zastąpi uśmiech i serce przyjaciela”.
Były przemówienia, kwiaty, wspomnienia, obiad, herbatka, ciasto i tańce a uśmiechów bez liku. Gośćmi byli : władze oświatowe, związkowe, samorządowe, redaktor “ Kontaktów” i Telewizja Łomża.
Białystok, 14 września 1999 roku. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarządy Okręgów: Białystok, Łomża i Suwałki złożyły petycję do Wojewody podlaskiego w sprawie pomocy socjalnej najuboższym emerytom.
W dniu Edukacji Narodowej w 1999 roku jedenaście osób otrzymało dyplomy i nagrody z okazji 50 – lecia przynależności do ZNP. Byli to:
Genowefa Chyczyńska Rozalia Przybyłowska
Marta Kierażyńska Marian Kowalewski
Teodozja Rytelewska Anna Schild
Zofia Szulborska Stanisław Samselski
Irena Sokołow Halina Wasik
Barbara Zielińska – Lórinczy

18 grudnia 1999 r. braliśmy udział w Sympozjum w Łomży z okazji Międzynarodowego Roku Seniorów. W spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów Jerzym Buzkiem udział wzięły . Helena Polewaczyk i Halina Gerwat.
9 marca 2000 r. spotkanie z Donatą Godlewską z okazji wydania przez nią monografii „Dzieje Łomży od najdawniejszych czasów do rozbiorów Rzeczypospolitej“.
W miłej rozmowie Koleżanki dodały:
Kocham swe miasto
tu ludzie wszyscy
są tacy dobrzy i bliscy.
Gdy idę ulicą
przez park pachnący
cieszy mnie zieleń
kwiaty i słońce
Parki i sady i zieleń w listkach
bo to jest moja ziemia Ojczysta.

Październik 2000 r. obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystym spotkaniu z udziałem władz związkowych. Koleżanki i Koledzy za 50 – letnią przynależność związkową otrzymali dyplomy i nagrody: Izabela Gejcyg, Mieczysław JarząbekIrena Michałowska, Czesława Mierzejewska, Maria Moczulak
6 listopada 2000 r. odszedł do wieczności wieloletni Inspektor Oświaty i przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży Tadeusz Trembiński. W jego pożegnaniu w Gdyni na cmentarzu Witomino brała udział delegacja ZNP z Łomży. Serdecznymi słowami żegnały Go . Helena Polewaczyk i Halina Gerwat.
Grudzień 2000 r. uroczyste spotkanie wigilijne z udziałem Proboszcza Katedry Łomżyńskiej Ks mgr Mariana Mieczkowskiego i władz związkowych.
Rok 2001, uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Złote Odznaki ZNP otrzymali: Lidia Nielipińska, Alicja Brodzik, Teresa Rucińska, Krystyna Glińska, Władysława Ustaszewska, Stanisław Surma
Nagrody i dyplomy za 50 – letnią przynależność do ZNP otrzymaliWanda Grodzka, Irena Jarząbek, Wieńczysława Kurewska, Zofia Nalewajko, Eugeniusz Nalewajko, Mirosław Moraczewski, Jadwiga Samselska,. Zofia Zaremba, Stanisław Surma
W czerwcu pożegnaliśmy wieloletnią nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży i członka naszej Sekcji Jadwigę Filipczak.
W marcu 2002 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji Emerytów i Rencistów ponownie jednogłośnie wybrano na przewodniczącą Helenę Polewaczyk.
W skład Zarządu weszli:
Przewodnicząca Sekcji - Helena Polewaczyk
Zastępca - Hanna Jabłońska
Komisja gospodarcza: Teresa Głażewska – przewodnicząca, Wiesława Piłaszewicz, Helena Szumowska, Barbara Czapla
Komisja socjalno-bytowa: Stefania Zajkowska – przewodnicząca, Lidia Rutkowska, Irena Wagner, Lidia Nielipińska,
Komisja kulturalno-oświatowa: Halina Malinowska - przewodnicząca, Halina Gerwat, Mirosław Moraczewski, Tadeusz Szlis, Stanisław Surma
Kronikarzem i sekretarzem ponownie została wybrana Halina Wasik.
Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP z ramienia Sekcji została wybrana Barbara Gołaszewska.

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że Mirosław Moraczewski zdobył I nagrodę w konkursie historycznym “Mój start, dzień dzisiejszy i przyszłość w ZNP“.
Czerwiec 2002 roku uroczyste spotkanie z Sekcją ZNP z Ostrowi Mazowieckiej, którego inicjatorem była Kol. Halina Gerwat. Wycieczka została zorganizowana przez Kol. Halinę Gerwat na trasie: Grabarka, Hodyszewo, Puszcza Białowieska.

Zorganizowano zbiórkę darów dla Zakładu Samotnej Matki w Laskach k/Zbójnej.
Październik 2002 roku uroczyste spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela z udziałem władz:
Prezydenta Miasta Łomży Pana Piotra Grabami, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jerzego Szymanowskiego, Dyrektora Miejskiego Zespołu Edukacji pana Henryka Cieślik, Zarządu Oddziału ZNP w Łomży. Nagrody i dyplomy za 50-letnią przynależność do ZNP otrzymali: Irena Boryszewska, Genowefa Burzymowska, Jan Chmielewski, Elżbieta Florczyk,
Halina Gerwat, Alina Gożdziewska, Daniela Kobyłka, Helena Mankiewicz, Teresa Mierzejewska, Tadeusz Szlis, Teresa Siłak, Mieczysława Sarnacka, Kazimiera Zaorska, Maria Zacharzewska, Eugeniusz Zaorski.
Luty 2003 r. pożegnanie wieloletniego nauczyciela i członka ZNP Stanisława Samselskiego. Z okazji 50-lecia małżeństwa Ireny i Henryka Wagnerów odbyło się uroczyste spotkanie. Jubilaci otrzymali piękne kwiaty i serdeczne życzenia. Wspomnienia i pieśni trwały bardzo długo.
Maj 2003 r. Zlot w Ciechanowcu, gospodarzem było Wysokie Mazowieckie. Po długiej przerwie znowu spotkali się członkowie ZNP z Zambrowa, Wysokiego Mazowiecka, Grajewa , Kolna i Łomży. Zwiedziliśmy Skansen i park, w Domu Kultury wysłuchaliśmy koncertu młodzieży o tematyce patriotycznej. Po wspólnym obiedzie śpiewaliśmy, śpiewaliśmy
Śpieszmy do gaju wszyscy wraz
Gdzie miła wiosna wabi nas
W towarzystwie złączmy się koło
I zaśpiewajmy wesoło.
Plenarne posiedzenie Sekcji w Piątnicy, zorganizowane przez Teresę Rucińską i Alicję Brodzik. Było ognisko, kiełbaski, ciasto i domowe piwo oraz muzyka do tańca. Na początku spotkania zwiedziliśmy Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. Podziwialiśmy wystrój szkoły, Izby Pamięci i byliśmy wzruszeni serdecznością i miłym przyjęciem nas przez Dyrekcję i nauczycieli. W czerwcu 2003 r. Kol. Teresa Rucińska zorganizowała zwiedzanie Mleczarni w Piątnicy. Jest to nowoczesny zautomatyzowany zakład. Podczas degustacji przekonaliśmy się, że wyroby są pyszne. Są one wysyłane nie tylko na rynki krajowe ale i zagraniczne. Co roku uczestniczymy w czerwcowych dniach walki z rakiem. organizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym. Propagujemy biuletyny i zbieramy fanty na rzecz Stowarzyszenia.
Październik 2003 r. uroczyste obchody Dnia Nauczyciela z udziałem władz związkowych. Nagrody i dyplomy otrzymali: Alicja Brodzik, Irena Dudo, Henryka Ćwiklińska, Maria Fabin, Hanna Jabłońska, Jolanta Jankowska, Aleksander Jankowski, Janina Moczydłowska,. Zenobia Misiejuk, Stefania Zajkowska, Antoni Śliwecki, Stanisław Gołaszewski, Ludwik Żelechowski

Tradycyjne formy pracy w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży.
Uroczyste Wigilie z udziałem gości, Jasełki przedstawiają dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży, uczczenie pamięci zmarłych nauczycieli, dzielenie się opłatkiem, serdeczne życzenia, śpiewanie kolęd. W listopadzie przed Świętem Zmarłych pamiętamy o naszych Koleżankach i Kolegach, wspominamy ich przy grobach i zapalamy znicze. W dniu Edukacji Narodowej organizujemy uroczyste spotkania z udziałem gości. Za 50-letnią przynależność do Związku nauczyciele otrzymują nagrody i dyplomy. Przy herbatce są śpiewy, tańce i dużo humoru. Jajkiem Wielkanocnym dzielimy się na pierwszym spotkaniu po Świętach. Na ogólny stół każdy przynosi swoje przysmaki. Kontynuujemy uroczyste obchody Święta Kobiet, łączymy je z zabawą karnawałową, Zloty Sekcji: Łomża, Kolno, Zambrów. Grajewo i Wysokie Mazowieckie. Co roku Halina Gerwat organizuje wczasy do Kołobrzegu, a Halina Stremiłowska wyjazd do Sanatorium ZNP w Ciechocinku. Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują im za wysiłek i zaangażowanie. Pamiętamy o chorych i starszych Koleżankach i Kolegach. Sekcja socjalno-bytowa, a głównie jej przewodnicząca Stefania Zajkowska przygotowuje drobne upominki z okazji Dnia Kobiet i Dnia Nauczyciela. Z serdecznymi życzeniami zanoszone są one do domów chorych nauczycieli. Prowadzimy ożywione dyskusje na temat wspólnie oglądanych filmów: Zemsta, Pan Tadeusz, Pasja, itd. Dyskutujemy również na tematy aktualne dotyczące naszego miasta, kraju, oświaty i działalności związkowej. Wszystkie bieżące problemy rozwiązujemy wspólnie z Zarządem Oddziału ZNP w Łomży. Wszyscy cieszymy się z sukcesów naszych Koleżanek i Kolegów. Nasza Koleżanka Henryka Sędziak otrzymała z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł profesora nauk humanistycznych. Serdecznie Jej gratulujemy.
W okresie wiosennym zwiedzamy okolice Łomży. W Balikach podziwialiśmy Ośrodek Rehabilitacyjny w Ptakach. Byliśmy w Synagodze w Tykocinie. Pamięć pomordowanych Żydów uczciliśmy w Jedwabnem. Uczestniczymy w wycieczkach pieszych organizowanych przez PTTK.
Na ostatnie spotkanie przed wakacjami do swego ogrodu zaprasza nas Tadeusz Szlis. Jest ognisko, kiełbaski, śpiew i humor. Bierzemy udział w spotkaniach Uniwersytetu Złotego Wieku, utworzonego przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży.
Ostatnio z naszych szeregów odeszli do wieczności: Irena Świderska, Walentyna Kuzyszyn, Stanisława Karpińska, Izabela Gejcyg, Marian Kowalewski, Helena Bielicka, Tadeusz Dudo, Maria Karpińska, Stanisław Samselski, Janina Szyłejko, Róża Przybyłowska, Teresa Obrządkiewicz, Antoni Śliwecki, Waleria Kulesza
Naszym zmarłym Koleżankom i Kolegom poświęcam strofy wiersza.

Wtedy duch mój będzie szczęśliwy
I nad mogiłą zaszumią drzewa
A chór ptaków, choć już płochliwy
Pieśń o Łomży i Narwi zaśpiewa

W lutym 2004 r. otrzymaliśmy za zgodą Anny Schild różne dokumenty dotyczące tajnego nauczania i jej aktywnej działalności w Armii Krajowej w okresie okupacji. Życie poświęciła pracy oświatowej, związkowej w obronie Ojczyzny i wychowaniu młodzieży w duchu patriotyzmu. Była odznaczona: Złotą Odznaką ZNP, Krzyżami Zasługi i Krzyżami Walecznych, Odznaką za tajne nauczanie.
Wspomnienia z działalności Sekcji kończę słowami z „Klubowej Biesiady” - którą napisał Kol. Tadeusz Szlis.

Sekcja już istnieje przeszło lat naście...
Władze się zmieniają, a Sekcja nie gaśnie.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę