czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Via Baltica - przetargi na odcinki do Szczuczyna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie ogłosiła przetarg ograniczony na projekt i budowę 63 kilometrów drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Szczuczyna do Raczek. W pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie gwarantowała możliwość wywiązania się z realizacji zlecenia. GDDiKA podaje, że podpisanie umowy z wybranymi wykonawcami przewiduje w trzecim kwartale 2017 r., a zakończenie robót budowlanych w II połowie 2020 r.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. 
Ten odcinek Via Baltica drogowcy podzielili na trzy zadania.  Zadanie nr 1 obejmuje odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe o długości ok.  23 km, zadanie nr 2 - odcinek węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o długości ok. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km), zadanie nr 3 to odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km.
Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 35 miesięcy, jednak nie krótszym niż 29 miesięcy. Trzecim kryterium oceny ofert jest zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji. 

Przypomnijmy na budowę drogi ekspresowej S61 od Szczuczyna do granicy z Litwą (wytyczanej także przez Łomżę) Polska uzyskał współfinansowanie ze środków zarządzanego bezpośrednio przez Komisję Europejską instrumentu finansowego Connecting Europe Facility („Łącząc Europę”)

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0