poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@

Podwyżka dla pielęgniarek i położnych szpitala w Łomży

- Dostałyśmy wyrównanie za wrzesień i październik, a to wyszło po 174 zł realnego dodatkowego zarobku na miesiąc – informuje Izabela Metelska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Wypłacaną trzema ratami podwyżkę otrzymały 463 osoby, co jest wynikiem burzliwej manifestacji w Warszawie we wrześniu i rozmowami związkowców z ówczesnym ministrem zdrowia. Ciąg dalszy podwyżki nastąpi w grudniu.

Kierująca kadrami w łomżyńskim szpitalu Monika Obrycka precyzuje, że podwyżkę otrzymały „uprawnione pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8. września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz na podstawie porozumienia, zawartego z zakładowymi organizacjami związkowymi, zrzeszającymi wyłącznie pielęgniarki i położne”. - 23. listopada 2015 r. wypłacono dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie: po 300 zł brutto w przeliczeniu na etat za wrzesień dla 463 osób na ogólną kwotę 138 tysięcy 822 zł oraz po 300 zł brutto w przeliczeniu na etat za październik na ogólną kwotę 138 tysięcy 726 zł – podaje Monika Obrycka. - Około 10. grudnia planowana jest kolejna wypłata, to jest po 300 zł brutto w przeliczeniu na etat za listopad bieżącego roku oraz dodatkowo po 100 zł brutto w przeliczeniu na etat za wrzesień, październik i listopad 2015 r.
To „nakładanie się” podwyżek wynika z faktu, że najpierw wynegocjowany wzrost wynagrodzenia miał wynosić 300 zł, po czym został podwyższony do 400 zł na miesiąc na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14. października – jak wyjaśnia kadrowa - zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz na podstawie kolejnego porozumienia, zawartego z zakładowymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi wyłącznie pielęgniarki i położne.
Kierownik kadr Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zapowiada, że „wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych za następne miesiące będą realizowane sukcesywnie w kolejnych miesiącach nowego roku”.
W połowie września liczba pielęgniarek i położnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wynosiła 463. Wicedyrektor szpitala ds. pielęgniarskich Joanna Chilińska, piastująca stanowisko od początku listopada, w poniedziałek, 7. grudnia, podaje, że pielęgniarek jest 416, zaś położnych 43.

Mirosław R. Derewońko


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0