poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@

14.10.2015 r. Nauczycielski Dzień Protestu

 


14 października przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się
demonstracja dwóch nauczycielskich związków zawodowych - Związku
Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
"Solidarność".   Związkowcy z Łomży przyjechali na manifestację
wspólnie z kolegami z Suwałk, Grajewa, Moniek, Augustowa. Demonstracja
rozpoczęła się o godz. 13.00. Staliśmy z emblematami ZNP i dużym banerem z
logo naszego oddziału tuż przy budynku Prezesa Rady Ministrów.  Podczas
demonstracji przedstawiciele związków złożyli petycję adresowaną do premier
Ewy Kopacz, przedstawiając wspólne postulaty środowiska oświatowego:

* zwiększenie nakładów na edukację
Od kilku lat maleją nakłady na edukację w Polsce. Mamy do czynienia z
utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB:
w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. Nakłady na oświatę nie
odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i
wychowania;

* podniesienie płac
Polscy nauczyciele zarabiają za mało. Wzrost ich wynagrodzeń jest zamrożony od
trzech lat. Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i podwyżek;

* przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji
Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, a ponad pół tysiąca samorządy
przekazały do prowadzenia podmiotom zewnętrznym: fundacjom, stowarzyszeniom
lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych
placówek na rzecz podmiotów prywatnych;

* zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły
Stale przybywa gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola
niezgodnie z prawem. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa
edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.

 

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Zarząd Oddziału
wt, 10 listopada 2015 09:24
Data ostatniej edycji: cz, 12 listopada 2015 08:56:29

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0