sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Uchwała nr 17/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.

 

Uchwała nr 17/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Ogłosić 14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu.

§ 2

Zorganizować w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu ogólnopolską demonstrację pracowników oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

§ 3

Zobowiązać ogniwa ZNP do aktywnego udziału w organizacji i przebiegu, w różnych formach, Nauczycielskiego Dnia Protestu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0