poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@

Szefowa MEN: nie ma pieniędzy na podwyżki

 

W budżecie nie ma środków, które umożliwiałyby przyznanie podwyżek nauczycielom w 2016 r. - oświadczyła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Powiedziała, że system wynagradzania nauczycieli należy zmienić tak, by najlepsi z nich zarabiali najwięcej. Dodała, że w obecnej sytuacji „nie ma sensu dosypywania pieniędzy do tego systemu”.

ZNP przypomina pani minister, że:

- od kilku lat nakłady na edukację maleją! W tym roku udział wydatków na oświatę w relacji do PKB wynosi tylko 2,52%. To za mało, by zaspokoić rzeczywiste potrzeby w zakresie edukacji i wychowania!

- stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga a średnią krajową. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat!  W 2012 roku pensje nauczycieli wzrosły od 83 zł do 114 zł. Zwiększenie subwencji oświatowej (o 15 mld zł od 2004 r.) nie sprawiło, że nauczyciele mają więcej pieniędzy w portfelach.

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska jest pierwszym ministrem edukacji, który nie dba o nauczycieli i ich warunki pracy.

Związek domaga się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i 10-procentowych podwyżek od stycznia 2016 roku!

Tymczasem minister edukacji nieustannie dyskredytuje pracę pedagogów, przyczyniając się do spadku zaufania opinii publicznej do zawodu nauczyciela.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0