niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@

ODDZIAŁOWA KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA DELEGATÓW ZNP W ŁOMŻY 06.06.2014 r.

6 czerwca 2014 roku w Sali Konferencyjnej ZNP w Łomży odbyła się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów. Rozpoczęto ją uroczyście hymnem Związkowym i wprowadzeniem sztandaru Oddziału. Tym razem członkami pocztu byli: Kol. Zbyszek Rutkowski, Dorota Żbikowska i Wioletta Chludzińska. Konferencję prowadzili Kol. Ewa Chludzińska i Kol. Wiesław Nowak. Nad jej prawidłowym przebiegiem czuwała Kol. Iraida Tarasiewicz – Prezes Okręgu Podlaskiego ZNP w Białymstoku i Kol. Małgorzata Kasperuk - członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP w Białymstoku.

 

Sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 2010-2014 przedstawiła Kol. Aleutyna Kołos. Zostało ono jednogłośnie przyjęte przez członków Konferencji. Podziękowania w imieniu zebranych złożyła Kol. Helena Polewaczyk.

W dalszej części w głosowaniu tajnym wybierano Prezesa Oddziału. Delegaci oddawali swoje głosy podchodząc pojedynczo do urny zgodnie z lista obecności. Po glosowaniu nastąpiła przerwa kawowa, podczas której w kuluarach sali cateringowej trwały dyskusje. W tym czasie pracowała Komisja Wyborcza, przyjmowała zgłoszenia na listę kandydatów do władz i na delegatów na konferencję okręgową.

Wyniki głosowania zebranym przedstawili członkowie Komisji Skrutacyjnej, tj. Kol. Daniel Dzierżyk – przewodniczący i Kol. Małgorzata Arnista i Hanna Kicała – członkowie. Poinformowali, że Prezesem Oddziału ZNP na kadencję 2014-2018 została Kol. Aleutyna Kołos. Otrzymała ona rzęsiste brawa. Gratulacje w imieniu władz miasta złożył Pan Andrzej Piechociński – naczelnik Wydziału Oświaty UM w Łomży, a serdeczne życzenia owocnej pracy w kolejnej kadencji Kol. Prezes Okręgu Iraida Tarasiewicz.

Później nastąpiły kolejne głosowania, trakcie których wybrano nowy Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i Delegatów na Konferencję Okręgową. Głosowania odbywały się w napiętej atmosferze, a w niektórych przypadkach potrzebne były wybory dodatkowe.

W przerwie wszyscy udali się na obiad do pobliskiej restauracji „Na Farnej”.

Protokół z przebiegu konferencji pisały Koleżanki: Dorota Żbikowska i Hanna Stec. Na zakończenie konferencji głos zabrała Kol. Aleutyna Kołos jako nowo wybrany Prezes, dziękując wszystkim za zaufanie. Następnie wyprowadzono sztandar oddziału.

 

TAK ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY KOLEJNY OKRES DZIAŁALNOŚCI NASZEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIESTWA POLSKIEGO.

 

 

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Zarząd Oddziału
śr, 30 lipca 2014 08:40
Data ostatniej edycji: cz, 25 września 2014 11:54:38

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0