poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Jeżeli stałeś się ofiarą przestępstwa, jeżeli znasz osobę lub rodzinę zhajdującą się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spowodowanej przestępstwem...

Istnieje fundacja mogąca udzielić realnej pomocy.

Na co mogą liczyć ofiary:

*pokrycie w całości albo w części poniesionych strat materialnych,
*pokrycie kosztów dochodzenia odszkodowania od sprawcy przestępstwa albo innego źródła,
*doraźną lub stałą opiekę, gdy ofiarom przestępstwa nie można wyrównać wyrządzonej szkody, a jedynie złagodzić skutki przestępstwa.

Warunki przyznania pomocy:
* brak możliwości uzyskania przez pokrzywdzonego odszkodowania od sprawcy przestępstwa albo innego źródła np. ubezpieczenia,
*złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej nie później niź przed upływen 2 lat od daty popełnienia przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu wraz z niezbędną dokumentacją.


INFORMACJE W BIURZE FUNDACJI TELEFONICZNIE
ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
tel/fax (0 - prefix - 22) 848 28 90
Konto fundacji: Bank Śląski SA o/Warszawa Nr.10501054-2204790451

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0