wtorek, 20 marca 2018 napisz DONOS@

Pomoc

Możesz zwócić się o pomoc do instytucji i organizacji.
-Twoje dziecko sięgnęło po narkotyki
-Bliska osoba używa w stosunku do Ciebie przemocy
-Bliska osoba nadużywa alkoholu
-Czujesz bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
-Potrzebna jest Ci pomoc materialna

Pogotowie opiekuńcze Łomża - 216 63 19

Telefony zaufania AA - 988

"Niebieska linia" dla ofiar przemocy w rodzinie - 0 800 12 00 62 (linia bezpłatna)

Policyjny Telefon Zaufania 216 22 22

"Dziecko w Sieci" - www.dzieckowsieci.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18-400 Łomża, ul. Dworna 23b (pomoc socjalna)
tel. 216 40 88, 216 42 60, 216 58 51.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
18-400 Łomża, ul. Skłodowskiej 1 (pomoc socjalna) tel. 216 48 80, 216 39 46


Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Poradnia Uzależnień
Łomża, ul. Rybaki 3, tel. 216 67 03

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Łomża ul. Polna 16, tel. 215 03 18

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łomża, ul. Nowa 2 (poradnictwo w zakresie uzależnień ), tel. 216 24 63

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0