Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 24 września 2023 napisz DONOS@

Co się stało ze 100 mln zł dla bezrobotnych nauczycieli?

Konferencja prasowa prezesa ZNP (22.05.2014)

Od kilku lat nauczyciele masowo tracą pracę: co roku ze szkół odchodzi kilka tysięcy wykształconych, doświadczonych pedagogów w pełni sił i możliwości zawodowych. W 2012 roku zwolnionych zostało 6,4 tys. pedagogów, w roku 2013 r. utratą pracy zagrożonych było 7,4 tys. nauczycieli. Wielu z nich, dzięki staraniom ZNP, udało się uchronić przed wyrzuceniem z pracy.


- Niestety, w oświacie mamy także do czynienia z innym procesem: z ukrytym bezrobociem, polegającym na obniżeniu wymiaru czasu pracy, np. do pół etatu czy „cząstki” etatu typu - 3/18, a nawet 1/18! – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. - W zastraszającym tempie rośnie liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Owszem, teoretycznie mają pracę, ale ich pensja wynosi np. 400 zł. Ich statystyki oświatowe nie pokazują, a jest to realny problem wielu tysięcy nauczycieli i ich rodzin!

W tym roku skala zwolnień, wg wstępnych szacunków ZNP, jest nieporównywalnie mniejsza z ruchem kadrowym, który miał miejsce w maju roku 2013 i 2012. Samorządy planują zamknięcie ok. 170 szkół w całym kraju (tyle uchwał intencyjnych zostało podjętych do końca lutego).

- Na przykład w woj. świętokrzyskim do zwolnienia zostało wytypowanych 100 nauczycieli, 800 będzie miało obniżone pensum. W woj. pomorskim: 252 nauczycieli nie otrzyma dalszego zatrudnienia, a 152 nauczycielom zmniejszono wymiar zatrudnienia. W woj. lubelskim 500 nauczycielom grozi zmniejszenie wymiaru zatrudnienia, a ok. 100 zwolnienie. W woj. kujawsko-pomorskim – 200 osób wytypowano do zwolnienia. W samym Toruniu – 70 osób będzie miało ograniczone etaty, a w woj. lubuskim – 200 osób.

 - Skala zwolnień będzie w tym roku mniejsza m.in. z powodu wyborów samorządowych. Jak wynika z naszych doświadczeń i badań edukacyjnych, w roku wyborów w JST, samorządowcy rzadziej podejmują niepopularne decyzje związane np. z zamykaniem placówek oświatowych – mówił prezes ZNP. - Mniej zwolnień nie oznacza jednak, że sytuacja pracowników oświaty jest teraz stabilna. Obserwujemy bowiem masowe ograniczanie nauczycielskich etatów. Szacujemy, że zatrudnienie w pełnym wymiarze może stracić ponad 10 tys. pedagogów w skali kraju! Sytuacja nauczycieli jest więc pod tym względem dramatyczna. Pytamy więc Ministerstwo Edukacji Narodowej, co z programem dedykowanym zwalnianym nauczycielom – poinformował szef Związku.

27 sierpnia 2013 r. ówczesna minister edukacji ogłosiła, iż „Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie nauczycieli. Pieniądze te zostaną uruchomione na aktywizację zawodową dla tych, którzy utracili pracę”. Celem projektu miała być pomoc nauczycielom w znalezieniu nowego zatrudnienia, jak i wykorzystanie ich potencjału zawodowego i bogatych doświadczeń pedagogicznych na rzecz lokalnego środowiska. Na stronie internetowej resortu widnieje informacja, że projekty w ramach tego programu ruszą w I kwartale tego roku.

- Jak wynika z naszych informacji projekty albo w ogóle nie ruszyły, albo są w powijakach – mówił prezes ZNP.

Chodzi o program wspierający zwalnianych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie.

Pieniądze miały być przeznaczone m.in. na staże, szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe inicjujące rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej.

- Program, który realizowany jest w regionach, jeszcze nie działa w skali ogólnopolskiej. Są województwa, gdzie nauczyciele mogą się już starać się o szkolenia, a są także takie, które jeszcze nie uruchomiły żadnych projektów – mówił prezes ZNP. - Na przykład Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do 30 kwietnia br. przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów w Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. W ramach tego konkursu można było składać wnioski o wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Skoro wnioski dopiero były składane, to należy się spodziewać, że projekty ruszą za kilka miesięcy! W woj. zachodniopomorskim nabór wniosków zakończył się pod koniec lutego. Ale co z tego, skoro wygrał tylko jeden projekt „Pomaga nam nauka”, który jeszcze nie jest realizowany. W woj. małopolskim projekt dla zwalnianych nauczycieli realizuje firma „Grupa doradcza Projekt”. Polega on na szkoleniach dla 100 osób, firma oferuje byłym nauczycielom m.in. szkolenia zawodowe: „Opiekun osoby starszej”, „Monter ociepleń budynków”, „Projektant stron internetowych”. W woj. dolnośląskim jest realizowany program „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”. W woj. pomorskim jest projekt systemowy „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach którego wsparciem ma zostać objętych 100 pracowników instytucji sektora oświaty, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zostali zwolnieni po 31.12.2012 r. Rekrutacja trwa do 30 czerwca – wymieniał prezes ZNP. - Podałem tylko kilka przykładów, ale one obrazują całą sytuację. Program pomocy zwalnianym nauczycielom był szumnie zapowiadany, a realizowany jest:

- po cichu, skromnie dla 100 osób (na całe województwo),

- nie jest adekwatny do potrzeb, bo która nauczycielka skorzysta z kursu „Monter ociepleń budynków”?,

- albo jeszcze w ogóle – jak na Mazowszu - nie ruszył.

Wg prezesa ZNP, ministerstwo edukacji tak jest pochłonięte „Elementarzem”, że nie ma już czasu na inne sprawy.

19 maja br. Związek skierował list w tej sprawie do minister edukacji, pytając o losy programu dla zwalnianych nauczycieli. Co się stało ze 100 mln zł dla bezrobotnych nauczycieli?

- jakiej pomocy mogą oczekiwać nauczyciele, którzy utracą pracę z dniem 31 sierpnia br.;

- kto i w jakiej formie realizuje programy wspierające pedagogów;

- gdzie nauczyciele, zagrożeni utratą pracy, mogą uzyskać informacje o programach umożliwiających przekwalifikowanie się.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, zaniepokojony brakiem racjonalnej polityki kadrowej w oświacie, domaga się działań w celu zahamowania redukcji etatów nauczycielskich, a tym samym zatrzymania na rynku pracy tysięcy wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Źródło: ZG ZNP

Dodał: JS

 

 

Zarząd Oddziału
cz, 22 maja 2014 18:12
Data ostatniej edycji: cz, 22 maja 2014 18:15:56

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę