sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 10 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 21/2013

w sprawie zawieszenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP

Prezydium Zarządu Głównego ZNP z zadowoleniem przyjęło decyzję rządu i Sejmu w sprawie wyłączenia z prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty obszarów dotyczących przekazywania szkół i placówek oświatowych związkom międzygminnym i powiatów oraz zatrudniania nauczycieli w szkołach na podstawie Kodeksu pracy, a także fakt doprecyzowania w ustawie zapisów o możliwości zatrudniania w przedszkolach osób bez kwalifikacji tylko do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Prezydium ZG ZNP wyraża przekonanie, że na stanowisko rządzącej koalicji PO-PSL wpłynęła prowadzona od 18 listopada 2013 r. Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP. Prezydium ZG ZNP dziękuje wszystkim uczestnikom Akcji, protestującym przeciwko degradacji systemu oświaty publicznej, a szczególnie uczestnikom manifestacji zorganizowanej 23 listopada br. w Warszawie, w której wzięło udział ponad 20 tysięcy osób.

Przyjęta przez Sejm 6 grudnia 2013 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty spełnia oczekiwania pracowników oświaty, co upoważnia Prezydium ZG ZNP do zawieszenia z dniem 10 grudnia br. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP.

Akcja zostanie wznowiona w każdym momencie w przypadku nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.


Za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Uchwała Nr 21/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zawieszenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia:

§ 1

Z dniem 10 grudnia 2013 r. zawiesić ogólnopolską akcję protestacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 2

Ogólnopolska akcja protestacyjna zostanie wznowiona w razie nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dodał: JS

 

 

 

Zarząd Oddziału
wt, 10 grudnia 2013 20:39
Data ostatniej edycji: wt, 10 grudnia 2013 20:49:58

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0