wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@

UWAGA PREZESI OGNISK - ANKIETA!!!

Dotyczy nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela!!!

W związku z niesatysfakcjonującym dla środowiska oświatowego przebiegiem prac nad przygotowaniem nowelizacji Ustawy Karta Nauczyciela i przedstawianiem do zaopiniowania  zmian niezgodnych z kierunkami ustalonymi w czasie konsultacji społecznych prowadzonych przez MEN ze związkami zawodowymi i przedstawicielami JST, w imieniu ZG ZNP Zarząd Oddziału ZNP w Łomży prosi o zbadanie opinii środowiska nauczycielskiego w kwestii gotowości podjęcia różnych form protestu w powyższej sprawie.

Prosimy o zebranie danych na podstawie załączonej ankiety /w załączeniu/ i przesłanie wyników do biura oddziału do 30.10.2013 r.

Aleutyna Kołos

Prezes Oddziału ZNP w Łomży

 

Dodał: JS

 

ANKIETA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

Załączniki

Zarząd Oddziału
nie, 27 października 2013 15:43
Data ostatniej edycji: nie, 27 października 2013 16:03:30

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0