Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 14 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Informacja w sprawie łącznego opodatkowania dochodów małżonków

W zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2004 r., z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków, mogą również skorzystać podatnicy, którzy: 1) zawarli związek małżeński przed 2004 r., a ich małżonek zmarł w trakcie 2004 r., 2) pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2004 r., a ich małżonek zmarł przed złożeniem zeznania podatkowego za 2004 r.

o ile:
1) do żadnego z małżonków w 2004 r. nie miały zastosowania przepisy:
a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitym, 19% podatkiem,
b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dotyczące opodatkowania w formie:
karty podatkowej,
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, itp., jeżeli przychody te nie były uzyskane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (np. przychody z najmu mieszkania),
zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,
2) zeznanie podatkowe za 2004 r. zostanie złożone do 30 kwietnia 2005 r. (za datę
złożenia zeznania nadesłanego pocztą, uważa się datę stempla pocztowego).

W przypadku spełnienia wszystkich z wyżej podanych warunków, podatek dochodowy oblicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, po uprzednim odliczeniu od dochodu każdego z małżonków kwot określonych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. składek na ubezpieczenia społeczne, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wydatków rehabilitacyjnych oraz przekazanych darowizn.

Jeżeli podatnikowi, który w zeznaniu podatkowym za 2004 r. zamierza złożyć wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, została doręczona decyzja ostateczna w sprawie ustalenia za 2004 r. zobowiązania podatkowego lub stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, wydana na podstawie art. 104 ustawy Ordynacja podatkowa, to jest on zobowiązany wraz z zeznaniem podatkowym {PIT-36, PIT-37) złożyć wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ww. decyzją.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę