Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 25 lutego 2021 napisz DONOS@

Ruszył ZPORR dla mikroprzedsiębiorców

Do 50 000 euro dofinansowania na inwestycje związane m.in.: z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu jego działalności gospodarczej i modernizacją środków produkcji mogą uzyskać tzw. mikroprzedsiębiorcy. Zarząd województwa podlaskiego ogłosił konkurs na wnioski w ramach działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na dofinansowanie mogą mieć nadzieję te firmy, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata temu, zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto nie przekroczył 2 milionów euro.

Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?
Typy projektów

TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw
Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty związane z:
- opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,
- wprowadzeniem na rynek nowego produktu,
- zdobyciem nowej grupy klientów,
- racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
- komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług,
- poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp.
Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:
- utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
- rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,
- rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
- zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług,
- unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,
- modernizacją środków produkcji,
Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania jak i oferty handlowej.
W przypadku projektów o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000 euro przedsiębiorca jest zobowiązany do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty.
Firmy, które finansują swoje projekty poprzez leasing są zwolnione z obowiązku zaciągania kredytu bankowego.

Kto może bezpośrednio skorzystać z pomocy?
Beneficjentami Ostatecznymi są mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego do Działania 3.4, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, i
2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub
3) wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro,
Z pomocy nie może jednak skorzystać przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:
1) 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji,
2) prawa do 25% i więcej udziału w zysku,
3) 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Jakie wsparcie można uzyskać?
Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych:
- do 5000 euro (równowartości w PLN),
- 50% kwalifikującego się kosztu,
w tym:
- 35% udział środków z EFRR,
- 15% udział środków z budżetu państwa (Minister Gospodarkii Pracy).
Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych:
- do 50 000 euro (równowartości w PLN),
- nie więcej niż 50% kwalifikowanych kosztów projektu

więcej o ZPORR na www.zporr.gov.pl

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę