Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 08 maja 2021 napisz DONOS@

Wzory wniosków o nadanie odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych

Sposób wypełniania wniosków o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego

 1. Wniosek należy wypełnić czytelnie, komputerowo na jednej kartce, dwustronnie i ściśle według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Nie należy zmieniać wielkości czcionki ( min. 10) ani szerokości rubryk. Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.
 2. We wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę na początku uzasadnienia należy podać ogólny staż pracy kandydata. Jeżeli kandydat do odznaczenia legitymuje się 30 letnim stażem pracy to należy wystąpić o Medal Złoty a nie  Srebrny czy Brązowy.
 3. Uzasadnienia powinny zawierać konkretne osiągnięcia i dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia. Należy unikać opisu przebiegu pracy i cech osobowości kandydata. Uzasadnienie nie może być ogólnikowe i lakoniczne. Należy wpisywać terminy realizowanych zadań, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po nadaniu ostatniego odznaczenia.
 4. Rubryki „nr rejestru” i „nr pozycji w notatce” pozostawiamy nie wypełnione.
 5. W rubryce 13 TAK wpisujemy tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 6. W rubryce 14 wpisujemy stanowisko, np. nauczyciel bez wpisywania przedmiotu jakiego naucza.
 7. W rubryce 15 należy wpisać tylko odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Jeżeli kandydat nie posiada orderu – odznaczenia należy wpisać: nie posiada, nie dotyczy lub wstawić kreskę.
 8. W rubryce 17 wpisuje się: Medal KEN, odznaki honorowe, nagrody Ministra. Nie wpisywać nr legitymacji i daty nadania.
 9. W rubryce19 wpisujemy słowo:  niekarany/a.
 10. Rubryk od 20 do 22  nie wypełniamy

Sposób wypełniania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 1. Wniosek należy wypełnić czytelnie, komputerowo na jednej kartce, dwustronnie i ściśle według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.
 2. Na początku uzasadnienia wniosku należy wpisać staż pracy. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne osiągnięcia kandydata i nie może być ogólnikowe i lakoniczne. Należy unikać opisywania kariery zawodowej i cech osobowości kandydata.
 3. Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych

 

I. Błędy formalne przy sporządzaniu wniosków:

1. Wypełnianie wniosków ręcznie, w sposób niestaranny i mało czytelny, często z błędami ortograficznymi i stylistycznymi oraz wypełnianie na wnioskach niezgodnych  z  obowiązującymi wzorami. Wszystkie dane we wniosku wpisujemy w aktywne okienka, które są zaznaczone we wniosku. Należy przestrzegać wszystkich poleceń we wniosku.

2. Wypełnianie rubryk zastrzeżonych dla innych organów. We wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia składanie podpisów  w rubryce 20 i 21, w której to podpis składa  minister lub kurator, wpisywanie nr rejestru i nr pozycji w notatce lub  wykazie.

3.  Wniosek podpisany przez osobę nieuprawnioną do wnioskowania o przyznanie odznaczenia lub brak pieczęci i podpisu na wnioskach.

4. Wnioskowanie o zbyt wysokie odznaczenie niż przysługuje bez specjalnego uzasadnienia.

5. Nieuwzględnianie wymaganego między odznaczeniami różnej klasy odstępu czasu.

II. Błędy merytoryczne w uzasadnieniu wniosków:

1. Krótkie uzasadnienie wniosku, często 2-3 zdania bez podania konkretnych zasług lub obszerne uzasadnienie przekraczające pole do wpisania i dopinanie dodatkowych kartek.

2. Zbyt ogólne uzasadnienie wniosku nie odzwierciedlające osiągnięć osoby wnioskowanej    do  odznaczenia.  Używanie w uzasadnieniu wniosku nic nie mówiących haseł typu: „wzorowo wykonuje”, „osiąga wysokie wyniki nauczania”, „zasługuje na odznaczenie”, „wzorowo organizuje”, „wyróżnia się wzorową działalnością”, „zasługuje na odznaczenie”, „stanowi wzór do naśladowania” itp. bez  konkretnych przykładów na ich poparcie.

3. Przepisywanie w uzasadnieniu zawartych już na pierwszej stronie wniosku danych  dotyczących pełnionych funkcji, przebiegu pracy zawodowej zamiast informacji o konkretnych osiągnięciach kandydata.

Materiał KO w Białymstoku


WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA!!!

Wzór wniosku o o nadanie Złotej Odznaki ZNP

Wzór wniosku o o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"

Wzór wniosku o o nadanie orderu - odznaczenia

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

 

 

 

Zarząd Oddziału
śr, 28 grudnia 2011 11:22
Data ostatniej edycji: śr, 28 grudnia 2011 14:03:33

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę