Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 11 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Realizacja art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

Omówienie wyników badania ankietowego ZNP W okresie obowiązywania znowelizowanego w 2009 r. artykułu 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, Związek Nauczycielstwa Polskiego systematycznie monitorował sposób jego realizacji. Sygnalizowane nam zastrzeżenia, a także wyniki regionalnych sondaży ujawniły szereg nieprawidłowości związanych ze stosowaniem nowej regulacji w praktyce szkolnej. Dlatego w 2011 r. ZNP przeprowadził na terenie kraju badanie ankietowe, w celu zdiagnozowania aktualnej sytuacji. W badaniu uczestniczyło ponad 150 tys. nauczycieli, z ponad 10 tys. szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wyniki badania potwierdziły sygnalizowane wcześniej nieprawidłowości, tj.:

naruszanie przepisów prawa poprzez:

- rozliczanie godzin karcianych w innym niż półroczny systemie (blisko 13 proc. badanych realizuje dodatkowe godziny w systemie miesięcznym, tygodniowym, a nawet w pojedynczych przypadkach rocznym oraz 2- i 3- miesięcznym),

- realizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli (11,2 proc. badanych),

- odpracowywanie niezrealizowanych godzin w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą (42 proc. badanych);

niezgodne z intencją ustawodawcy realizowanie przepisu. Zdaniem 62,4 proc. respondentów zajęcia realizowane w ramach tzw. godzin karcianych nie wpłynęły na poszerzenie oferty szkoły w stosunku do stanu sprzed wprowadzenia tych godzin,  a przecież osiągnięcie takiego właśnie celu zakładał projektodawca;   

nadużywanie i nadinterpretowanie przepisuw jego praktycznym stosowaniu mimo braku formalnych wymogów,  co świadczy o niezrozumieniu przez niektórych dyrektorów szkół i organy prowadzące roli nauczyciela w procesie wspierania ucznia, a tym samym przedmiotowym traktowaniu i ucznia i nauczyciela.

Przypadki nadużywania i nadinterpretowania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 KN dotyczą:

- wymogu opracowywania programów zajęć (77,8 proc. respondentów),

- określania liczebności grup (21,7 proc. respondentów),

- braku możliwości realizacji godzin karcianych w sposób skumulowany (53,3 proc. respondentów),

- narzucania przez dyrektorów szkół rodzaju i formy zajęć/czynności (19 proc. respondentów), co może niekorzystnie wpływać na dobór odpowiedniej dla ucznia (uczniów) formy zajęć.

Ponadto wyjątkowo niefortunnym zapisem okazało się szczególne wyodrębnienie spośród innych form realizacji „godzin karcianych” zajęć opieki świetlicowej. W sposób dobitny o niweczeniu idei ustawodawcy świadczą sygnalizowane nam przypadki, w których - zamiast rozszerzać ofertę zajęć dla uczniów – zgodnie z wolą organu prowadzącego zlikwidowano lub znacznie zredukowano etaty wychowawców świetlic szkolnych, zastępując realizowane planowo zajęcia świetlicowe wychowawców doraźnie realizowanymi godzinami „karcianymi”, odrabianymi w świetlicy przez pozostałych  nauczycieli szkoły.

Należy również zwrócić uwagę na często pojawiające się wątpliwości dotyczące kwestii:

- rozliczania dodatkowych godzin w tygodniach w których przypada niezdolność do pracy,

- obniżania obowiązkowego wymiaru dodatkowych godzin, w sytuacji wystąpienia usprawiedliwionej nieobecności w pracy niebędącej niezdolnością  spowodowaną chorobą.

W powyższych kwestiach ZNP wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia resortu edukacji.

W związku z rażącym naruszaniem, a także swobodną interpretacją przepisów dotyczących stosowania art. 42 ust. 2 pkt 2 KN w praktyce szkolnej konieczna stała się modyfikacja brzmienia tego przepisu. Dlatego ZNP wystąpił z inicjatywą jego nowelizacji.  Zmiana ustawy Karta Nauczyciela mająca na celu doprecyzowanie przepisu  procedowana będzie w Sejmie 9 czerwca br.

 

Załącznik: Odpowiedź MEN.

 

Zarząd Oddziału
nie, 05 czerwca 2011 10:43
Data ostatniej edycji: nie, 05 czerwca 2011 10:53:13

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę