Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Strategia promocji gospodarczej Łomży 2005-2010

Radni miasta Łomży w komisjach dyskutują nad dokumentem określającym jak ma się promować Łomża w najbliższej sześciolatce. Strategia promocji gospodarczej Łomży 2005-2010 została opracowana dr Wojciecha Dziemianowicza i mgr Katarzynę Szmigiel z Uniwersytetu Warszawskiego. Częścią składową Strategii jest analiza stanu obecnego promocji miasta. Delikatnie mówiąc jest źle. Aby było lepiej naukowcy proponują wydać na promocję miasta w tych latach: 2 000 000 zł.

Nakłady na promocję Łomży w latach 2005-2010
Nakłady na promocję Łomży w latach 2005-2010
W dokumencie czytamy:
* (...) Łomża przegrywa konkurencję głównie na polu skuteczności transformacji gospodarczej, a także ze względu na dostępność komunikacyjną i stan infrastruktury technicznej. Tu w zasadzie wszystkie miasta wyprzedzają Łomżę i co najistotniejsze, mocną konkurencję stanowią ośrodki Polski wschodniej, jak: Ostrołęka i Siedlce. (...)
* Aktywność marketingowa władz lokalnych wypada gorzej niż w Żorach, Kaliszu i Siedlcach. Porównywalne – niskie oceny Suwałk i Ostrołęki zgodne są z tezą, iż miasta Polski wschodniej znacznie słabiej promują się na zewnątrz, niż czynią to ośrodki zachodniej części kraju. (...)

Infrastruktura techniczna
W ogólnym, w porównaniu z innymi miastami dość negatywnym, obrazie infrastruktury można wskazać trzy pozytywne elementy, które mogą przyczynić się do zainteresowania Łomżą potencjalnych inwestorów. Są to: nowoczesna oczyszczalnia ścieków, sukcesywnie postępujący proces modernizacji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego a także rozbudowa ujęć wody.(...)

Instytucje otoczenia biznesu
Instytucje otoczenia biznesu w Łomży poddawane są ogólnej krytyce. Działalność Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Agencji Rozwoju Regionalnego jest niedostrzegana przez zainteresowanych lub oceniana negatywnie w kontekście możliwości, jakie tego typu organizacje mogłyby dawać miastu.(...)

Promocja gospodarcza
Główną cechą prowadzonej promocji gospodarczej jest to, iż jest ona w zasadzie niedostrzegana przez mieszkańców i przedsiębiorców.(...)

Obsługa przedsiębiorców
Urząd Miejski w Łomży ma niewielkie doświadczenie w obsłudze inwestorów. Braki występują na polu procedur obsługi oraz organizacji urzędu. Wprawdzie Urząd Miejski otrzymał Certyfikat Jakości ISO 9001:2001, który zobowiązuje Urząd do stałego podnoszenia jakości pracy, to sama jego struktura nie gwarantuje wychodzenia naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Brak wydziału promocji, centrum obsługi inwestora lub centrum wspierania biznesu powinny być – wzorem innych miast – usunięte w pierwszej kolejności.(...)

Generalizując wymienione powyżej słabości można wyróżnić trzy grupy problemowe:
1. Informacja, a w szerszym rozumieniu wiedza. Pod tym hasłem mieszczą się zarówno słabości w generowaniu i przekazie informacji wewnątrz miasta, między poszczególnymi instytucjami i firmami, jak też słabości w generowaniu i dystrybucji informacji o Łomży na zewnątrz.

2. Współpraca zarówno między podmiotami łomżyńskimi, jak również współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami zewnętrznymi. Problem słabej współpracy dotyka sfery politycznej oraz ścierania się interesów różnych grup. Tym bardziej powinien on być rozwiązany w kontekście działań promocyjnych mających prezentować Łomżę jako miasto o korzystnym klimacie inwestycyjnym.

3. Wspieranie przedsiębiorców. Braki w zakresie wspierania przedsiębiorczości wydają się być największe, zaś tendencje światowe i krajowe pokazują, że temu zagadnieniu poświęca się coraz więcej miejsca w polityce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Głównym celem strategii promocji gospodarczej jest poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych i wzrostu zainteresowania inwestorów zewnętrznych.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe, zgodnie ze zdefiniowanymi problemami, poprzez sukces w osiągnięciu trzech celów strategicznych.
1 – Rzetelna informacja
2 – Współpraca na rzecz Łomży
3 – Obsługa przedsiębiorców na wysokim poziomie
(...) Sformułowane trzy cele zakładają dużą rolę Urzędu Miejskiego jako inicjatora szeregu działań skierowanych zarówno do instytucji otoczenia biznesu, jak i samych przedsiębiorców. Dlatego konieczne jest przyjęcie trzech zasad, które przestrzegane będą w trakcie dochodzenia do postawionych sobie celów:
* zasada wspierania konkurencji – oznacza, że Urząd Miejski stanie się nie tylko zleceniodawcą, ale przede wszystkim instytucją, która pobudzi konkurencję między zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi;
* zasada wspierania wysokiej jakości – oznacza, że jakość produktów i jakość świadczonych usług będą głównym wyznacznikiem zarówno przy zleceniach, jak i w trakcie definiowania wymagań np. odnośnie współpracy.
* zasada przejrzystości – oznacza, że realizacja strategii promocji będzie nie tylko całkowicie jawna, lecz sam Urząd Miejski zaktywizuje swoje jednostki w celu rozpowszechniania rzetelnej informacji do zainteresowanych grup.

Powyższy układ celów oraz przyjęte zasady działania wskazują, że realizacja strategii wymagać będzie zwiększenia dotychczasowych nakładów na działalność promocyjną i wzrostu liczby osób zajmujących się szeroko rozumianą obsługą przedsiębiorców. (...) Należy podkreślić, że wzrost ten nie wiąże się z mnożeniem środków na materiały promocyjne, lecz wynika z konieczności zaktywizowania działań w zakresie współpracy i obsługi przedsiębiorców.
Analiza planowanych wydatków i obecnego budżetu na promocję pokazuje, że już w 2005 roku najważniejszą część środków powinno się przeznaczyć właśnie na działania w zakresie celu: współpraca na rzecz Łomży. Wydatki te będą stale rosły.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę