Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 23 czerwca 2024 napisz DONOS@
Gazeta Bezcenna nr 391

Wojna łomżyńsko-białostocka o ROJE

Wojewoda Podlaski, Maciej Żywno, zwrócił się do Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej, z wnioskiem o ustanowienie siedziby Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji w Białymstoku. ROJE to placówki które zgodnie z założeniami MEN miałaby powstać na bazie Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, z których jedna z ośmiu w Polsce znajduje się w Łomży. Informacja o wystąpieniu wojewody, która w poniedziałek została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, wywołała oburzenie w Łomży.

Jak czytamy w informacji na Wrotach Podlasia podpisanej przez Jolantę Gadek rzecznika prasowego wojewody „w przekonaniu Wojewody Podlaskiego reforma instytucji nadzoru pedagogicznego powinna zostać przeprowadzona w spójności z istniejącym podziałem administracyjnym kraju. A w województwie podlaskim najlepszym miejscem na siedzibę regionalnego ośrodka jest Białystok.”
Jak czytamy wojewoda twierdzi, że Białystok jest lepszy od Łomży bo ma „położenie w centrum województwa”, „w Białymstoku krzyżują się wszystkie najważniejsze połączenia komunikacyjne - zarówno drogowe, jak i kolejowe” i tam też jest „właściwa baza lokalowa”. Jednym a argumentów za przeniesieniem dzisiejszej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (a w przyszłości ROJE) do Białegostoku w ocenie wojewody jest też kadra.
- W Białymstoku znajduje się większość wykwalifikowanych pracowników, którzy realizują zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji. Białystok jako największy ośrodek akademicki w północno-wschodniej Polsce jest w stanie uzupełnić kadry niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka – napisał wojewoda do minister Hall.
W informacji o wystąpieniu wojewody czytamy także, że „ewentualne umiejscowienie Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji w Łomży spowoduje znaczne utrudnienie w dotarciu do niego interesantów z powiatów wschodnich oraz południowych naszego regionu”.
Jak podała Jolanta Gadek, wojewoda Żywno zwrócił się również z prośbą o poparcie jego starań do pani Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (która też jest z Białegostoku).
Informację o tym wystąpieniu wojewody na portalu 4lomza.pl zatytułowaliśmy „Wojewoda (białostocki) chce zabrać z Łomży ROJE czyli obecną OKE!” co z kolei wywołało oburzenie w Białymstoku. W przesłanym do redakcji łomżyńskich mediów oświadczeniu wojewoda zarzucił nam nierzetelność. Jak napisał „Ideą wysłanego wniosku oraz ideą planowanych zmian nie jest likwidacja obecnej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży” – zapewnia Wojewoda Podlaski Maciej Żywno. - „Pismo skierowane do Ministra Edukacji Narodowej o ustanowienie siedziby ROJE w Białymstoku ma na celu wprowadzenie rozwiązania, które nie oznaczałoby utraty pracy przez kilkudziesięciu pracowników obecnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmujących się nadzorem pedagogicznym oraz ewaluacją. Pion nowej instytucji, jaką będą ROJE, zajmujący się problematyką należącą do obecnych zadań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży nie tylko może, ale powinien zostać w Łomży, gdyż tam z kolei mieszkają pracownicy posiadający wiedzę w tej dziedzinie”.
Tych informacji próżno szukać jednak w komunikacie opublikowanym na Wrotach Podlasia. Nie ma tam nawet jednego zdania o tym, jakoby wojewoda chciał aby w Łomży też coś z ROJE  powstało.

MEN: Siedziba główna ROJE w Łomży, a w Białymstoku może być filia
Grzegorz Żurawski,  rzecznik prasowy Minister Edukacji Narodowej,  we wtorek po południu przyznawał, że w Ministerstwie dało się już usłyszeć o sporze białostocko-łomżyńskim odnośnie siedziby przeszłego Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji w województwie podlaskim, choć jak twierdzi list Wojewody Podlaskiego w tej sprawie do MEN jeszcze nie dotarł.
Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej najnowszymi założeniami zmian w prawie oświatowym dotyczącym systemu oceniania jakości edukacji z 16 Regionalnych Ośrodków Jakości Edukacji, które mają zostać powołane „osiem z nich powstanie na bazie istniejących obecnie okręgowych komisji egzaminacyjnych z włączonymi w ich struktury pracownikami kuratoriów oświaty(...)”.
- To oznacza, że ROJE w województwie podlaskim, podobnie jak na Śląsku, siedzibę główną miałoby nie w stolicy województwa, a odpowiednio w Łomży i Jaworznie – mówi Grzegorz Żurawski. - Wprowadzając reformę zależy nam, aby system organizacji zewnętrznych egzaminów się nie zachwiał. Dlatego tam gdzie są dziś OKE (także w Łomży - dop.red.) planujemy z włączonymi w ich struktury pracownikami kuratoriów oświaty utworzyć ROJE. Ośrodki te będą pełnić wiodącą rolę w przygotowywaniu i organizacji egzaminów zewnętrznych. Pozostałe ROJE powstaną na bazie kuratoriów oświaty.
Rzecznik prasowy Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall dodaje też, iż kierujący ROJEem Regionalni Inspektorzy Jakości Edukacji będą mieli zastępców odpowiedzialnych za organizację na terenie swojego województwa systemu egzaminów zewnętrznych oraz zastępców odpowiedzialnych za koordynowanie zadań nadzoru pedagogicznego.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta druga część znajdowała się w Białymstoku, ale siedziba główna byłaby w Łomży – mówi Grzegorz Żurawski.

Poseł Kołakowski grozi secesją
„Z wielkim smutkiem, żalem i bólem przyjąłem wiadomość o podejmowanych przez Pana działaniach, zmierzających do likwidacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży i przeniesienia jej siedziby, po reformie edukacyjnej, do Białegostoku.”  Tak zaczyna się List otwarty – protest jaki poseł Lech Kołakowski napisał do Macieja Żywno. - Jako Wojewoda powinien Pan jednoczyć województwo i stać na straży zrównoważonego rozwoju całego Podlaskiego, a nie tylko wyłącznie Białymstoku – podkreśla Kołakowski, prosząc jednocześnie wojewodę „o wycofanie wniosku do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o ustanowienie siedziby Regionalnego Ośrodka Jakości Edukacji w Białymstoku.”
Swój „protest” kończy zaś ostrzeżeniem „Likwidacja OKE w Łomży będzie dla nas sygnałem do przeprowadzenia referendum w Łomży, dotyczącym przyłączenia Ziemi Łomżyńskiej do Mazowsza.”

Dodajmy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży powołana została w 1999 roku w celu przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Dziś placówka mieści się w budynku dawnego urzędu wojewódzkiego, ale od maja ubiegłego roku jest też właściciel budynku po dawnej szkole Drzewnej, gdzie zgodnie z planami – po remoncie, który właśnie trwa - ma być jej nowa siedziba. W łomżyńskiej OKE dziś zatrudnionych na stałe jest 72 pracowników.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę