Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 03 marca 2021 napisz DONOS@

List ZNP ws. prowadzenia rozmów na temat Karty z udziałem samorządów

19 stycznia br. prezes ZNP wystosował do premiera Donalda Tuska list w sprawie prowadzenia rozmów na temat Karty Nauczyciela wyłącznie z udziałem samorządów.

Warszawa, 19.01.2011

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

„Nic o was, bez was” mówił Pan do nauczycieli i nauczycielek podczas 40. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w listopadzie 2010 r. Tymczasem, jak się dowiadujemy z mediów, w Ministerstwie Finansów rozpoczynają się rozmowy z przedstawicielami samorządów na temat pakietu deregulacyjnego, który ma przekazać władzom lokalnym więcej swobody w gospodarowaniu pieniędzmi. W zapowiadanych zmianach znajduje się także problematyka finansowania oświaty oraz płac nauczycieli (na podstawie artykułu „Rząd szykuje pakiet deregulacyjny dla gmin”, Dziennik Gazeta Prawna, 18.01.2011).

Informacja o prowadzeniu rozmów nt. ustawy Karta Nauczyciela w Ministerstwie Finansów wyłącznie z samorządami jest dla nas zaskakująca, bowiem od marca 2010 r. tym tematem zajmuje się - na mocy specjalnego Zarządzenia nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2010 r. - Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczycieli.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron, czyli samorządów (Związku Województw RP, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich), pracowników i dyrektorów szkół, placówek niepublicznych, resortów (MF, MEN, MSWiA, MNiSW, MKiDN, MRiRW, MŚ, MPiPS, MS, MON), a także byli ministrowie edukacji oraz  reprezentanci Instytutu Badań Edukacyjnych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Jak podaje MEN, celem Zespołu jest „prowadzenie dialogu z partnerami, dla których istotny jest status zawodowy nauczyciela. Dialog ten będzie podejmowany na forum zespołu opiniodawczo-doradczego. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji założeń dokumentu dotyczącego statusu zawodowego nauczycieli”.

Podczas toczących się od marca ub.r. prac Zespołu wspólnie zostały omówione już takie tematy, jak zakres przedmiotowy i podmiotowy Karty Nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli, status dyrektora szkoły, czas i warunki pracy nauczycieli, a także kwestia kogo Karta Nauczyciela powinna obejmować. Pod koniec 2010 r. minister edukacji przedłużyła pracę Zespołu do 30 czerwca 2011 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego bierze aktywny udział w pracach Zespołu, prezentując swoje argumenty oraz propozycje. Jest to dla nas także okazja do wysłuchania opinii organów prowadzących szkoły, czyli samorządów i podjęcia z nimi dyskusji.

Zespół ds. statusu zawodowego nauczycieli jest  miejscem wielostronnego dialogu społecznego. Dzięki niemu wszystkie zainteresowane strony: rządowa, związkowa i pracodawcza oraz reprezentanci rożnych organizacji i instytucji edukacyjnych, czy samorządowych mają możliwość wymiany poglądów, merytorycznej dyskusji oraz wspólnego poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania.

Uważamy zatem, że prowadzenie rozmów na temat finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli w Ministerstwie Finansów tylko z przedstawicielami samorządów jest pogwałceniem zasad prowadzonego dialogu społecznego, jego niezależności i równowagi oraz wzajemnego zaufania, jakim wszystkie strony powinny się kierować.

Uważamy także, że prowadzenie rozmów na temat Karty Nauczyciela niejako „ponad głowami” samych zainteresowanych i poza specjalnie powołanym do tego Zespołem, narusza relacje pomiędzy partnerami dialogu społecznego oraz ich równość poprzez faworyzowanie jednej ze stron.

Dlatego apelujemy do Pana Premiera o prowadzenie dialogu społecznego według jasno określonych i zaakceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony reguł. Jakość kształcenia i system edukacji jest zbyt ważną sprawą, by podejmować w tej sprawie kluczowe decyzje tylko na podstawie rachunku ekonomicznego, wykluczając z procesu negocjacji i konsultacji przedstawicieli oświaty.

Dzisiaj, po wielu latach zmian, możemy  powiedzieć, że pod wieloma względami polski system edukacji funkcjonuje prawidłowo. I to nie jest tylko nasza opinia. Możemy ją poprzeć wynikami najbardziej prestiżowych badań porównawczych w edukacji, czyli ostatniej edycji badań PISA (The Programme for International Student Assessment), które organizuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nasi uczniowie zdobyli w PISA 2009 średnio 500 punktów, czyli o 6 punktów więcej niż wynosi średnia dla krajów OECD. Daje nam to 5. wynik wśród krajów UE, 9. w państwach OECD i 12. wśród wszystkich krajów uczestniczących w badaniu. W dziedzinie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych Polska zaliczona została do nielicznego grona krajów na świecie, w których w ostatniej dekadzie wyraźnie poprawił się poziom wiedzy i umiejętności  młodzieży kończącej obowiązkową edukację w szkole.

Polska osiągnęła to mimo znacznie niższej pozycji gospodarczej w UE (mierzonej m.in. poziomem PKB na głowę), niższych wydatków na ucznia, niższych wynagrodzeń nauczycieli oraz niższego poziomu wykształcenia rodziców.

Wyniki badań PISA potwierdzają, że polscy nauczyciele nie zasługują na pogorszenie warunków pracy, ponieważ ich status zawodowy ma istotny  wpływ na jakość i poziom edukacji.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Do wiadomości:

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall

Minister Finansów Pan Jan Vincent-Rostowski

Minister – członek Rady Ministrów Pan Michał Boni, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

Zarząd Oddziału
pt, 21 stycznia 2011 15:31
Data ostatniej edycji: pt, 21 stycznia 2011 15:35:51

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę