Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 21 marca 2023 napisz DONOS@

Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 - relacja z konferencji prezesa ZNP

18 czerwca 2009 r. Sławomir Broniarz, prezes ZNP podsumował na konferencji prasowej Warszawie mijający rok szkolny. - Był to rok obfity w wydarzenia edukacyjne, rozmowy przedstawicieli ZNP z ministerstwem edukacji, ale był to przede wszystkim rok intensywnej pracy nad zmianami w najważniejszych ustawach oświatowych: ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, podstawach programowych, ramowych planach nauczania i kwalifikacjach nauczycieli – mówił szef ZNP. - To także czas, w którym pojawił się zupełnie nowy dokument dotyczący tylko uprawnień emerytalnych dla nauczycieli – ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Prezes ZNP przedstawił najważniejsze zmiany w poszczególnych dokumentach.

KARTA NAUCZYCIELA (nowelizacja z 21 listopada 2008 r.)

- Najważniejsze zmiany z punktu widzenia nauczycieli dotyczą tegorocznych podwyżek (dwa razy po 5 proc.) oraz zwiększenia udziału kwoty bazowej w średnim wynagrodzeniu nauczycieli. I tak stanowi ono dla stażysty - 100 % (spełnienie postulatu ZNP z uchwały 39. Zjazdu Delegatów Związku), kontraktowego - 111 %, mianowanego - 144 %, dyplomowanego - 184 % kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej – mówił szef ZNP.

Wymienił także nowy zapis w KN nakładający na samorządy prowadzące szkoły, obowiązek przeprowadzania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, gmina ustala kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Różnica będzie wypłacana do końca danego roku w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Ministerstwo edukacji pracuje nad algorytmem wyliczania tego dodatku. Ma być on gotowy pod koniec czerwca.

Znowelizowana KN zobowiązuje także regionalne izby obrachunkowe do kontrolowania samorządów pod kątem osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Nowością jest także dodatkowa godzina, do przeprowadzenia której zostali zobowiązani wszyscy nauczyciele (do 2010 r. druga godz. dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów). Są to zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

- Związkowi udało się zablokować kilka niezwykle groźnych zamierzeń rządu – mówił Broniarz. – Otóż rząd zamierzał wykreślić coroczną delegację dla ministra edukacji do wydania rozporządzenia płacowego dla nauczycieli, czy odebrać prawo związkom zawodowych do uzgadniania regulaminu wynagradzania, zamieniając go na opiniowanie. Chciał także zwiększyć pensum o 4 godz. w ramach dotychczasowego wynagrodzenia nauczycieli – wymieniał. – W toku negocjacji udało nam się odwieść stronę rządową od kilku z nich. Efektem tego są końcowe zapisy mówiące o tym, że samorząd nadal będzie uzgadniał regulamin wynagrodzenia z zakładową organizacją związkową, a 4 godz. zostały zastąpione jedną godziną zajęć dodatkowych.

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY (nowelizacja z 19 marca 2009 r.)

- Uwzględniona została w niej propozycja ZNP (Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza) – wprowadzenie obowiązku przedszkolnego dla 5-latków. Niestety rząd nie przystał na nasz postulat finansowania wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego z subwencji oświatowej, co naszym zdaniem zwiększyłoby liczbę przedszkoli w kraju (dziś przedszkola finansują gminy z własnego budżetu) – mówił szef ZNP.

Dodał, że Związkowi udało się także zahamować „wprowadzenie prywatyzacji oświaty tylnymi drzwiami”. – Rząd chciał dać samorządom możliwość przekazania innemu podmiotowi każdej szkoły. Uruchomiliśmy specjalną kampanię „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”, sprzeciwiając się temu pomysłowi – podkreślił. Dodał, że został także utrzymany udział kuratora w procesie likwidacji placówek, choć jego opinia nie będzie już wiążąca dla gmin.

Szef ZNP zaznaczył również, że zgodnie z ideą inicjatywy ustawodawczej ZNP, zdecydowano, że obowiązek szkolny musi być poprzedzony obowiązkiem przedszkolnym, a podstawa programowa musi być realizowana w całości również przez tzw. alternatywne formy wychowania przedszkolnego.

USTAWA O ŚWIADCZENIACH KOMPENSACYJNYCH (nowelizacja z 22 maja 2009 r.)
- W tym roku pojawiła się zupełnie nowa ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, która jest konsekwencją reformy emerytalnej z 1999 r., odbierającej nauczycielom uprawnienia emerytalne – mówił szef ZNP.
Przypomniał, że Związek postulował o wniesienie następujących poprawek do projektu ustawy: objęcie nauczycieli zatrudnionych w wymiarze  co najmniej ½ etatu, ustalenie zasad dot. odpraw emerytalnych i zfśs, zwiększenie liczby stanowisk objętych ustawą,  wydłużenie do 2014 r. możliwości przejścia na świadczenie dla 55-latków, wygaszenie uprawnień w 2032 r., zwiększenie z 80% do 100% wysokości świadczenia.

- Ustawę w korzystnej wersji, niedawno podpisał prezydent. Umożliwi ona nauczycielom przechodzenie na to świadczenie do 2032 roku. Zostaną nią objęci wszyscy nauczyciele: wychowawcy i pracownicy pedagogiczni wymienieni w KN, którzy pracują zarówno w publicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego. Chodzi tu także m.in. o bibliotekarzy, wychowawców świetlic, pedagogów i psychologów szkolnych. Ale także o nauczycieli przedszkoli niepublicznych, pracowników burs, MOW-ów, MOS-ów i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Warunkiem jest 30-letnim staż pracy, w tym 20 lat w zawodzie w ramach co najmniej połowy wymiaru zajęć, czyli ustawa obejmuje także dyrektorów szkół.

Życzenia i apel o bezpieczeństwo na drogach

- Nowy rok szkolny będzie więc rokiem wprowadzania tych wszystkich zmian. Będzie czasem szczególnie wytężonej pracy nauczycieli, ale jestem przekonany, że Ci sprostają nowym zadaniom – podkreślił szef ZNP. Podziękował także za miniony rok ciężkiej pracy – nauczycielom uczniom i ich rodzicom. – Szczególne podziękowania składam na ręce pracowników oświaty, którzy każdego dnia starali się, by efekty kształcenia były jak najlepsze i troszczyli się o bezpieczeństwo uczniów.

Prezes ZNP zaapelował także do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. - Rozpoczynają się wyjazdy na wakacje, wiele dzieci wysuszy za chwilę w drogę. Ostatni długi weekend był tragiczny na polskich drogach, mam nadzieję, że policja, kierowcy oraz opiekunowie kolonii oraz ich organizatorzy dołożą wszelkich starań, by wyjazdy na wakacje i powroty z nich były objęte szczególną troską. Razem zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci podczas zbliżających się wakacji – powiedział. (mk)

Źródło: ZG ZNP

Zarząd Oddziału
so, 20 czerwca 2009 09:39
Data ostatniej edycji: so, 20 czerwca 2009 09:42:38

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę