Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 30 września 2023 napisz DONOS@

Bez przełomu - druga tura rozmów płacowych

- Niestety, ministerstwo edukacji nie spełniło żadnego z postulatów zgłoszonych przez ZNP podczas pierwszej tury negocjacji – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, który przewodził grupie negocjatorów ZNP podczas drugiej tury rozmów płacowych oświatowych związków zawodowych z MEN, która odbyła się 4 marca w Warszawie.

Przedmiotem rozmów była wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.


Związek domagał się:
- zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w średnim wynagrodzeniu oraz przyjęcia zasady, że minimalny udział wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 65%,
- likwidacji IV kategorii zaszeregowania nauczycieli i przesunięcia nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli po SN do III kategorii zaszeregowania,
- realizacji prawa nauczycieli wychowania przedszkolnego do dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oddziału poprzez wprowadzenie odpowiedniego zapisu w rozporządzeniu płacowym nauczycieli,
- określenia w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej - minimalnej wysokości dodatku motywacyjnego oraz minimalnej wysokości dodatku za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach oraz delegacji dla organów prowadzących do określenia środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, ustalenia wysokości stawek dodatków za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta i opiekuna stażu - w uzgodnieniu z reprezentatywnymi związkami zawodowymi.

Związek wnioskował także o opracowanie przez MEN dla organów prowadzących szkoły jednolitego wzoru do sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Chciał również, aby MEN uregulował ustawową delegację dla RIO do dokonywania kontroli osiągnięcia w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

- Ministerstwo edukacji nie spełniło naszych oczekiwań - postulatów, zasłaniając się Konstytucją RP, Kartą Nauczyciela, a także przyjętym przez parlament budżetem – mówi Baszczyński. - Są to nietrafne argumenty, bowiem nasze propozycje w niczym nie naruszają porządku prawnego, a także nie generują dodatkowych środków finansowych, ponieważ np. podniesienie udziału płacy zasadniczej dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w ogólnym wynagrodzeniu przy wskazaniu źródła sfinansowania, tj. przeszacowane naszym zadaniem środki na dodatki motywacyjne i godziny ponadwymiarowe, nie zwiększa kosztów. To oznacza, że rozmawiamy o tych samych pieniądzach przyjętych przez parlament, ale inaczej rozłożonych w strukturze wynagrodzenia nauczycieli – wyjaśnia wiceprezes ZG ZNP.

Duże zaskoczenie wywołało również stanowisko MEN w sprawie propozycji Związku dotyczącej rozporządzenia płacowego dla szkół ministerstwa kultury, rolnictwa i sprawiedliwości. - Argumenty MEN w tej sprawie oceniliśmy jako niepoważne, ponieważ twierdzenie, iż ujęcie w rozporządzeniu dolnych stawek dla dodatku motywacyjnego i funkcyjnego za uciążliwe warunki pracy naruszy samodzielność dyrektorów szkół jest bezzasadne – mówi Baszczyński.

Stanowisko resortu edukacji i przedstawiona przez niego nowa tabela tegorocznych wynagrodzeń nauczycieli (zobacz tabelę - kliknij tutaj), która nie satysfakcjonuje ZNP i nie spełnia postulatów Związku, spowodowało, iż 4 marca reprezentanci ZNP nie podpisali protokołu ani ustaleń, ani rozbieżności.

- Jednocześnie oświadczyliśmy, że w ustawowym terminie negocjacji zgłosimy uwagi do projektów rozporządzeń płacowych, przedstawiając MEN propozycje wypracowane przez Prezydium ZG ZNP. Propozycje te prześlemy po 10 marca ministrowi edukacji, zabiegając jednocześnie o możliwość spotkania z kierownictwem resortu w tej sprawie – zapowiada Krzysztof Baszczyński. (mk)


Negocjatorzy ZNP:

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP,
Marek Ćwiek, prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP,
Stanisław Kłak, prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP,
Kazimierz Piekarz, prezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP,
Andrzej Ujejski, prezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP,
Joanna Wąsala, prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP.

Źródło: ZG ZNP

Zarząd Oddziału
cz, 05 marca 2009 11:12
Data ostatniej edycji: cz, 05 marca 2009 11:19:46

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę