wtorek, 24 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Zakres działalności Yacht Clubu "Arcus"

• Cele Stowarzyszenia Yacht Club “Arcus”

- Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa i innych sportów wodnych i lodowych wśród swoich członków i ich rodzin.

- Umożliwienie członkom rekreacji na wodzie, udziału w regatach i imprezach żeglarskich organizowanych przez klub, a także przez innych organizatorów.

- Kształtowanie wzorców społecznych, w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

- Prowadzenie szkolenia w celu zdobycia uprawnień żeglarskich oraz uprawnień w innych sportach wodnych i lodowych jak też umożliwienie poprzez współpracę z innymi organizacjami zdobywania przez członków klubu stopni morskich i instruktorskich.

- Propagowanie i udział w organizacji szkoleń żeglarskich oraz w innych sportach wodnych i lodowych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

- Rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej i morskiej.

- Propagowanie umiejętności wspólnego działania, wzajemnej pomocy i kultury współżycia.

- Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych i sportowych.

- Rozwijanie usług w zakresie szkutnictwa, sportu, rekreacji i turystyki.

- Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczy i społecznym.

- Świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

• Odpłatna działalność statutowa Yacht Clubu “Arcus”

- Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa i innych sportów wodnych i lodowych wśród swoich członków i ich rodzin

- Umożliwienie członkom rekreacji na wodzie, udziału w regatach i imprezach żeglarskich organizowanych przez klub, a także przez innych organizatorów.

- Prowadzenie szkolenia w celu zdobycia uprawnień żeglarskich oraz uprawnień w innych sportach wodnych i lodowych jak też umożliwienie poprzez współpracę z innymi organizacjami zdobywania przez członków klubu stopni morskich i instruktorów

- Propagowanie i udział w organizacji szkoleń żeglarskich oraz w innych sportach wodnych i lodowych dla dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych

- Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych i sportowych

- Rozwijanie usług z zakresie szkutnictwa, sportu, rekreacji i turystyki

- Świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

• Nieodpłatna działalność statutowa Yacht Clubu “Arcus”

- Kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego

- Rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej i morskiej

- Propagowanie umiejętności wspólnego działania, wzajemnej pomocy i kultury współżycia

- Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym


 


 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0