Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 21 września 2023 napisz DONOS@
(opracowano na podstawie archiwum ZO ZNP w Łomży i protokołów posiedzeń Zarządu)

Helena Kołomyjska „ZNP po reformie administracyjnej 1975 r.”

W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju utworzono Okrąg ZNP w Łomży Etatowym prezesem wybrano wieloletniego działacza związkowego Mirosława Moraczewskiego. Jednocześnie został On wybrany członkiem Zarządu Głównego ZNP. W miastach powiatowych powstały Miejskie Rady Zakładowe ZNP, w placówkach oświatowych zaś funkcjonowały ogniska ZNP. Prezesem Miejskiej Rady Zakładowej ZNP w Łomży została Teresa Karwowska.

Do 1980 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wchodził w skład CRZZ. Ogólne niezadowolenie społeczeństwa w tym okresie utrudniało pracę związkową. Władze administracyjne i oświatowe były „głuche” na żądania związkowe. Wówczas tworzyła się opozycja nauczycielskiej „Solidarności”. Żądania nauczycieli i pracowników administracyjno – gospodarczych Okręgu ZNP i „Solidarności” w wielu dziedzinach były zbieżne. W Łomży odbywały się wspólne narady obu związków. W województwie łomżyńskim w Związku Nauczycielstwa Polskiego pozostało nadal 75% byłych związkowców, wskaźnik krajowy to 70%.
Stan wojenny przerwał działalność związkową. Od października 1982 r. zaczęły powstawać w placówkach oświatowo- wychowawczych Ogniska ZNP. Reaktywowano w Łomży Okręg ZNP. Prezesem ponownie został Mirosław Moraczewski. Społecznym prezesem Oddziału Łomżyńskiego wybrano Barbarę Kuczałek. W skład Plenum Zarządu Oddziału ZNP w wyniku głosowania jawnego weszli następujące osoby: Teresa Karwowska, Eugenia Bagińska, Lech Sobociński, Alicja Jędra, Jerzy Miklas, Krystyna Lipińska, Andrzej Kuczynski, Barbara Kuczałek, Alicja Grodzicka, Halina Miller, Regina Zazulin i Irena Kolankiewicz. Po roku prezesem Oddział Miejskiego wybrano Zofię Tyszko, która pełniła tę funkcję do 1986 r.
Reaktywowana w marcu 1983 r. miejska organizacja związkowa liczyła tylko 286 członków. Grudzień 1985 r. zamknięto liczbą 1018 osób, skupionych w 27 ogniskach i 10 grupach związkowych. Działały wówczas dwie sekcje: Sekcja Emerytów i Rencistów oraz Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi.
Kolejne wybory Zarządu Okręgu odbyły się w 1985 r. Prezesem została Ewa Kamińska, która funkcję tę piastowała do 2001 r., czyli do chwili likwidacji Okręgu w Łomży wskutek kolejnej reformy administracyjnej kraju. Oddział Miejski ZNP od 1986 r. przez 16 lat reprezentowała Teresa Żelechowska.
W kadencji 1986 – 1990 realizowano działania w kierunku kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pomocy finansowej emerytom i rencistom oraz regulowania spraw socjalnych członków ZNP i ich rodzin. Przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów była Krystyna Chrzanowska, zaś przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi Janina Michałowska.
19 maja 1990 r. odbyła się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza ZNP w Łomży, w wyniku której prezesem została Teresa Żelechowska. Do Zarządu wybrano Janinę Falkowską, Ewę Michałowską, Bożenę Kaczyńska, Halinę Okurowską, Marię Moczulak, Wandę Jachimowicz, Alicję Grodzicką, Grażynę Karasiewicz, Zenobię Misiejuk, Alińską Bożenę, Janinę Czerepowicz, Zdzisławę Małachowską, Teresę Gosk, Grażynę Kuczyńska, Janusza Kiljana, Elżbietę Haloszko, Romana Prostka, Gertrudę Piotrowska, Janinę Zając.
Główne kierunki pracy tej kadencji to: walka o lepsze warunki pracy i płacy oraz rangę społeczną pracowników oświaty, wyrażanie niezadowolenia w formie akcji protestacyjnej i strajkowej.
21 maja 1994 r. na Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej określono kierunki działania oddziału. Zwrócono uwagę na demokrację, praworządność, tolerancję i współpracę z organami administracji państwowej. Zajęto się regulaminami Funduszu Świadczeń Socjalnych, obroną praw pracowniczych. Przedstawiciele ZNP uczestniczyli w wypracowywaniu zasad reformy oświatowej. W Zarządzie ZNP pracowały Bożena Alińska, Alicja Cichocka, Waldemar Cieślik, Stanisław Fronczek, Halina Gerwat, Helena Godlewska, Irena Gołaszewska, Barbara Gołaszewska, Michalina Grzybowińska, Elżbieta Haloszka, Wanda Jachimska, Ewa Kamińska, Helena Kołomyjska, Jerzy Miklas, Zofia Nowicka, Halina Rutkowska, Zbigniew Rutkowski, Janusz Sobieski, Danuta Żbikowska, Danuta Wałkuska.
Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Delegatów ZNP z dnia 6 czerwca 1998 r. podjęła kierunki działania: walkę o byt polskiej szkoły, obronę Ustawy „Karta Nauczyciela”, a szczególnie przepisów zapewniających stabilizacje zawodowa. Prezesem Zarządu Oddziału ponownie została . Teresa Żelechowska. Większością głosów do Zarządu zostali wybrani: Halina Bednarczyk, Barbara Chojnowska, Waldemar Cieslik, Maria Ciesnikowska, Maria Felter, Halina Gerwat, Barbara Gołaszewska, Michalina Grzybowiska, Wanda Jachimka, Ewa Kamińska, Helena Kołomyjska, Aleutyna Kołos, Elżbieta Kozłowska, Krzysztof Piszczatowski, Zbyszek Rutkowski, Jadwiga Wróblewska, Jan Tomkiem, Alicja Wejroch, Anna Łuba, Katarzyna Sokołowska.
26 czerwca 2002 r. Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Delegatów ZNP dokonała wyboru obecnego składu Zarządu. Prezesem została Aleutyna Kołos. Wiceprezesami powołano Waldemara Cieślika, Wiesława Nowaka i Teresę Żelechowską, która w 2005 roku zrezygnowała z funkcji na rzecz Elżbiety Szleszyńskiej. W skład Zarządu weszli: Joanna Barańska, Irena Czyżewska, Waldemar Cieślik, Bożena Danowska, Henryka Dzwoneczka, Halina Gerwat, Małgorzata Gruszczyńska, Jadwiga Gawęcka, Aleutyna Kołos, Helena Kołomyjska, Krystyna Kowalewska, Elzbieta Lewandowska, Mariola Niemkiewicz, Wiesław Nowak, Anna Pruszko, Katarzyna Sokołowska, Jacek Sokołowski, Hanna Trzaska, Helena Polewaczyk, Janusz Sobieski, Alicja Wejroch, Elżbieta Szleszyńska. Uczestnicy Konferencji nakreślili główne kierunki działania Zarządu Oddziału ZNP do 2006 r.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę