Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 26 lutego 2024 napisz DONOS@

Wykaz prac wydanych drukiem:

Materiały o charakterze edukacyjnym Materiały popularno-naukowe Opracowania naukowe Artykuły naukowe Recenzje

Materiały o charakterze edukacyjnym

1. Matura 1999. Matura z historii, opr. J. Dworakowski, J. Schabieński, K. Sychowicz, Łomża, Białystok, Suwałki 1999
2. W walce o wolną Polskę. Obwód Łomżyński SZP – ZWZ – AK – AKO – WIN w latach 1939 – 1947. Materiały dla nauczycieli i uczniów III LO w Łomży, opr. B. Bacławski, J. Cieślewski, K. Sychowicz, Łomża 2002 (materiał do użytku szkolnego)
3. Scenariusz lekcji „Realia stanu wojennego”, opr. K. Sychowicz, D. Iwaneczko, R. Ziobroń, [w:] Teki edukacyjne „Stan wojenny”, Warszawa 2002

Materiały popularno-naukowe

1. Pakiet edukacyjny „Podziemie niepodległościowe na terenie województwa białostockiego w latach 1944 – 1956”, opr. J. Kułak, K. Sychowicz, Białystok 2001
2. Stan wojenny na Suwalszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w oświacie, [w:] Głos serca. Biuletyn Informacyjny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, nr 2 (204), Rok VII, 13 I 2002
3. „Za” czy „Przeciw”?, Biuletyn IPN, nr 12 (23) 2002
4. Śladami Stanisława Cieślewskiego, ps. „Lipiec”, [w:] Zeszyty Łomżyńskie, nr 4/16/2002
5. Historia pewnej tablicy, Biuletyn IPN, nr 7 (30) 2003
6. Silni, zwarci, gotowi?, Biuletyn IPN, nr 8-9 (31-32) 2003
7. Zajęcie Grajewa przez oddziały Armii Krajowej Obywatelskiej 8-9 V 1945 r., [w:] Zapis. Grajewskie Zeszyty Historyczne, nr 2 (10) IV/VI 2003
8. Walcząc o wolną i niezależną Polskę, Echo Wysokiego, nr 15/2004
9. Żadnych cudów, Biuletyn IPN, nr 10(45) 2004
10. Walka z krzyżami w szkołach na terenie woj. białostockiego w okresie stanu wojennego, Biuletyn Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych –Białystok, nr 11/XII 2004
11. Młodzież Polski północno-wschodniej w okresie stanu wojennego, Biuletyn Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych – Białystok, nr 11/XII 2004
12. Represje wobec duchowieństwa katolickiego w woj. białostockim w latach 1945-1956, [w:] Słowo. Pismo Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, nr 17/XII 2004

Opracowania naukowe

1. J. Schabieński, K. Sychowicz, Marzenia o Orle w koronie. Nauczyciele i młodzież Polski północno-wschodniej wobec władzy w latach 1980-1986, Białystok 2004
2. Ziemia łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944-1956, Łomża 2005
3. T. Dudziński, K. Sychowicz, Grajewo w XX wieku, Grajewo 2005

Artykuły naukowe

1. Współdziałanie Krzysztofa Grzymułtowskiego z Janem Sobieskim (1668 – 1676), [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R (1996), nr 1-3
2. Zarys działalności Krzysztofa Grzymułtowskiego za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle ówczesnych pism politycznych, [w:] Z badań nad Rzeczypospolitą w czasach nowożytnych, Wrocław 2001
3. Ekonomiczne i polityczne podłoże kryzysu władzy w grudniu 1970 r. Wystąpienia robotnicze na Wybrzeżu, [w:] Zeszyty Naukowe WSZ i P im. B. Jańskiego, nr 8, Łomża 2001
4. Adam Chętnik, [w:] Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, Białystok 2002
5. Stanisław Cieślewski, [w:] Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, Białystok 2002
6. ks. Kazimierz Lutosławski, [w:] Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, Białystok 2002
7. Działalność aparatu bezpieczeństwa w woj. olsztyńskim przed „odwilżą popaździernikową” w świetle sprawozdań Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie (lata 1955-1956), [w:] Znad Pisy, nr 11/2002
8. Oświata łomżyńska w świetle materiałów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, [w:] Ziemia Łomżyńska, t. 7, Łomża 2003
9. Kilka słów o likwidacji „Caritas”, [w:] Ziemia Łomżyńska, t. 7, Łomża 2003
10. Duchowieństwo Białegostoku jako obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945-1947, [w:] Szkice do dziejów Białegostoku, Białystok 2003
11. E. Bobowik, K. Sychowicz, Walka z religią w szkołach na terenie powiatu białostockiego w latach 1950-1956. Zarys problematyki, [w:] Szkice do dziejów Białegostoku, Białystok 2003
12. Sytuacja polityczna i gospodarcza Wielkopolski w okresie potopu szwedzkiego na przykładzie działalności kasztelana poznańskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego, [w:] Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego, nr 11/2002
13. Krzysztof Grzymułtowski jako członek antydworskiej opozycji magnackiej, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. J. Urwanowicza, Białystok 2003
14. bp Stanisław Kostka Łukomski, [w:] Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, t.2, Białystok 2003
15. Romuald Kozioł, [w:] Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, t. 2, Białystok 2003
16. ks. Drozd Aleksander, [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. II, Kraków-Warszawa-Wrocław 2004
17. Janucik Mieczysław, [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. II, Kraków-Warszawa-Wrocław 2004
18. Putra Aleksander, [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, t. II, Kraków-Warszawa-Wrocław 2004
19. Polityka władz wobec duchowieństwa archidiecezji wileńskiej z siedzibą w Białymstoku w latach 1945-1949, [w:] Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem północno-wschodnich Polski (1939-1989), Białystok 2004
20. Sytuacja duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej w latach 1954-1959 – wybrane problemy, [w:] Znad Pisy, nr 12 2003
21. Biskup Stanisław Kostka Łukomski na ziemi Łomżyńskiej, [w:] Ziemia Łomżyńska, t. 8, Łomża 2004
22. ORMO i MO na Ziemi Łomżyńskiej wobec inwazji na Czechosłowację w 1968 r., [w:] Ziemia Łomżyńska, t. 8, Łomża 2004
23. Działania władz wobec Kościoła katolickiego w diecezji łomżyńskiej w latach 1945-1949, [w:] Studia Łomżyńskie, t. XV, Łomża 2004
24. Okoliczności upaństwowienia organizacji „Caritas” na terenie woj. białostockiego w początkach 1950 r., [w:] Studia Podlaskie, t. XIV, Białystok 2004
25. Działania WUBP w Białymstoku oraz propaganda władz w związku z procesem bp Czesława Kaczmarka, [w:] Między Wisłą a Pilicą, t. 5, Kielce 2004
26. Ziemia Łomżyńska w latach 1939-1941. Wybrane problemy, [w:] Zeszyty Regionalne, nr 2/2004, Zambrów 2004
27. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2004 (praca zbiorowa)
28. Kościół katolicki i Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie wobec powstania NSZZ „Solidarność”, [w:] Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980-1981), pod red. T. Danileckiego, Białystok 2005
29. Bp Czesław Falkowski wobec działań władz państwowych i administracji w latach 1949-1956, [w:] Biskupi diecezji łomżyńskiej, pod red. T. Kowalewskiego i J. Łupińskiego, Łomża 2005

Recenzje

1. Recenzja pracy Cz. Brodzickiego „Łomża i powiat łomżyński w latach II wojny światowej i trudnych latach powojennych”, [w:] Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem północno-wschodnich Polski (1939-1989), Białystok 2004
2. Recenzja opracowania „Rys monograficzny działalności Drużyny Weteranów – Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej – Kręgu Seniorów im. Leona Kaliwody na tle skautingu światowego i polskiego. Jest taka drużyna”, t. 1-2, , [w:] Studia Łomżyńskie, t. XV, Łomża 2004

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę