niedziela, 22 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Przesłuchania CEA instrumentów dętych blaszanych

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży informuje, że Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie powierzyło naszej szkole organizację Makroregionalnych Przesłuchań uczniów klas instrumentów dętych blaszanych szkół muzycznych II stopnia województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przesłuchania zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CEA są zaplanowane w dniach 8 i 9 grudnia 2017 roku.

 

Zgłoszenia (na kartach wg wzoru zamieszczonego na stronie CEA – www.cea.art.pl/przesluchania-cea ) wypełnione komputerowo prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: psmlomza@poczta.internetdsl.pl,

 

lub w wersji papierowej na adres:

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

18-400 Łomża

Aleja Legionów 36

 

w ostatecznym terminie do 27 listopada 2017 r.,

 

Szczegółowy harmonogram Przesłuchań zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną do 30 listopada 2017 roku.

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesłanie informacji o ewentualnej rezygnacji zgłoszonego ucznia.

Ewentualne uwagi organizacyjne dotyczące terminu i godziny przyjazdu, prosimy umieścić na karcie zgłoszenia.

Organizator nie ponosi kosztów przejazdu, pobytu i wyżywienia uczestni­ków przesłuchań.

 

Dyrektor
cz, 02 listopada 2017 16:31
Data ostatniej edycji: pon, 08 stycznia 2018 16:40:23

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0