piątek, 20 października 2017 napisz DONOS@

REKRUTACJA do PSM II st.

Rozpoczynamy rekrutację do PSM II st. na rok szkolny 2010-2011.


Prowadzimy nabór na następujące instrumenty:

skrzypce, altówka, wiolonczela, akordeon, fortepian, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, tuba,

Prowadzimy nabór również na: waltornię i organy (warunkowo – jeżeli otrzymamy przydział dodatkowych godzin od Centrum Edukacji Artystycznej)


Kwestionariusze można otrzymać w sekretariacie, lub pobrać ze strony szkoły.

 

Wypełnione należy składać w sekretariacie do

27 maja 2010 r.Egzaminy z teorii dla wszystkich kandydatów odbędą się 31 maja o godz. 15:00


Egzaminy z instrumentu odbędą się również 31 maja wg. ustalonego harmonogramu.

Szczegółowy harmonogram egzaminów z instrumentu zostanie ogłoszony 28 maja 2010 r. Prosimy o sprawdzenie terminów na listach wywieszonych na tablicach ogłoszeń w szkole, telefonicznie, lub na stronie internetowej szkoły.


Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 –16.00 tel. 86 215 01 61 w. 10


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0