środka, 20 września 2017 napisz DONOS@
BIP

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 listopada 2013 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu 2014 r.
Na podstawie § 133a. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu 2013 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej (załącznik).

Elżbieta Szleszyńska
so, 30 listopada 2013 13:53
Data ostatniej edycji: 2015-05-22 12:32:01

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0