niedziela, 24 września 2017 napisz DONOS@

BIP

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 listopada 2013 r.

so, 30 listopada 2013 13:53

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu 2014 r.
Na podstawie § 133a. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu 2013 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej (załącznik).


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17.11.2010 r.

wt, 29 marca 2011 18:48

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

śr, 23 listopada 2005 11:29

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego znajdziesz na stronach MENiS, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzamninacyjnej
STRONA MENIS
STRONA OKE W ŁOMŻY
INFORMATOR W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0