wtorek, 26 września 2017 napisz DONOS@

BIP

Matura 2017

wt, 04 października 2016 11:43

W maju 2017 r. do egzamin maturalnego przystąpią kolejne roczniki abiturientów Technikum Liceum Ogólnokształcącego, którzy uczą się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.


Przydatne strony internetowe

nie, 03 lutego 2013 11:40

Szczegółowe informacje dotyczące EGZAMINU MATURALNEGO znajdziesz na stronach MENiS, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej


ROZPORZĄDZENIE MEN

nie, 03 lutego 2013 18:21

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0